Lexmark Програма за касета Collection

Опазването на околната среда е част от нашата природа.

Като доставчик на решения за печат, Lexmark произвежда и разпространява милиони онсумативи всяка година, включително и мастило, тонери и хартия. За нашата компания, е ясно, че по време на живота на принтера най-значимото въздействие върху околната среда е хартията, но влиянието на тонер касетите не бива да бъде пренебрегвано. Всяка касета Lexmark е на инженерно разработена да предоставя на крайния потребител най-доброто качество на печат. Lexmark консумативите са предназначени да бъдат върнати и рециклирани, а не да се превърнат в отпадък.

Научете повече.

Lexmark предлага Програма на Lexmark за Събиране на Касети, за да ви насърчава нашите клиенти, да се рециклират празните си касети Lexmark. Тази програма е предназначена да помага за осигуряването на празни печатащи касети, които да бъдат правилно възстановени, рециклирани или използвани повторно; което води до по-малко твърди отпадъци и по-малко консумация на ресурси. Програма на Lexmark за Събиране на Касети винаги е безплатна за потребителите и е предназначена за лесна употреба.

как да се върнат празни мастилници

как да се върнат празни лазерни касети