Връщане на празни мастилници | Lexmark България

Връщане на празни мастилници

Как действа тя ?
Това е безплатно за вас! Lexmark предлага лесно, ефективно и екологично положителен начин за връщане и рециклиране на празни мастилници.