Профили на ръководството

Brad-Clay-Gold-2-Headshot-Small

Брад Клей (Brad Clay)

Старши вицепрезидент, главен директор по информационните технологии и съответствието

Брад Клей е старши вицепрезидент и главен директор по информационните технологии и съответствието за Lexmark International. Той отговаря за ИТ стратегията, операциите и приложенията по целия свят, наред с поверителността на данните, киберсигурността и физическата сигурност и вътрешния одит.  Преди да поеме тази длъжност през ноември 2016 г., Клей заемаше поста главен директор по информационните технологии в Lexmark и носеше отговорност за дейностите на компанията по придобиване и интегриране. Преди това той беше директор по финанси, планиране и операции по продажби за географското бизнес звено в Северна Америка.


Tonya_Jackson

Тоня Джаксън (Tonya Jackson)

Старши вицепрезидент, главен директор по вериги на снабдяване

Като старши вицепрезидент и главен директор по вериги на снабдяване за Lexmark International, Тоня Джаксън отговаря за операциите по веригите на снабдяване за целия свят, включително планиране на търсенето/снабдяването, глобално доставяне, производство на консумативи и хардуер, дистрибуция и логистика и центрове за споделени услуги за Lexmark.

Джаксън ръководи глобалните операции по вериги за снабдяване на Lexmark от 2013 г. Преди това тя заемаше поста вицепрезидент и генерален мениджър по операции за доставки по целия свят в продължение на две години. Тя отговаряше за глобалните операции по производство и проектиране на консумативи за принтери на Lexmark.


Brent Lambert

Брент Ламбърт (Brent Lambert)

Старши вицепрезидент, главен юридически директор и секретар

Брент Ламбърт е старши вицепрезидент, главен юридически директор и секретар на Lexmark International, Inc. Той е отговорен за юридическите дейности на компанията в световен мащаб.

Преди да поеме настоящата си длъжност през юли 2017 г., Ламбърт заемаше поста главен юрисконсулт по интелектуална собственост на компанията, където беше отговорен за управлението на стратегията и портфолиото от интелектуална собственост на компанията. Той се присъедини към компанията през 1998 г.


Vivian Liu Profile Picture

Вивиан Лиу (Vivian Liu)

Старши вицепрезидент, главен финансов директор

Вивиан Лиу е старши вицепрезидент и главен финансов директор на Lexmark International, Inc. Тя е отговорна за корпоративните финанси, счетоводство, данъци и финансови бюджети.

Преди да се присъедини към Lexmark като главен финансов директор през юли 2017 г., Лиу е заемала поста вицепрезидент по финанси, Enterprise BG, Huawei Technology Inc., водещ световен доставчик на решения за информационни и комуникационни технологии, базиран в Шънджън, Китай.


BrockSaladin_tie

Брок Саладин (Brock Saladin)

Старши вицепрезидент, главен директор по приходите

Брок Саладин е старши вицепрезидент и главен директор по приходите за Lexmark International. Той отговаря за посрещането на нуждите на клиентите на Lexmark в световен мащаб за продукти, консумативи, решения и услуги и за създаването на ефективни стратегии за въвеждане на продукти на пазара.

Преди да поеме настоящата си длъжност през ноември 2016 г., Саладин беше вицепрезидент и генерален мениджър по глобални канали за продажби и маркетинг на бившето подразделение „Решения и услуги за изображения“ на Lexmark, отговаряйки за разработването на стратегия за глобални канали на Lexmark и внедряването на най-добри практики за изпълнение. Преди това, той беше вицепрезидент и генерален мениджър по глобални продажби на консумативи и маркетинг.


Sharon-Votaw

Шарън Вотоу (Sharon Votaw)

Старши вицепрезидент, главен директор по човешки ресурси

Шарън Вотоу е старши вицепрезидент и главен директор по човешки ресурси за Lexmark International.

Преди да поеме настоящата си длъжност през ноември 2016 г., Вотоу заемаше поста вицепрезидент по възнагражденията, социалните придобивки и информационната система за човешки ресурси (HRIS) в глобален мащаб. На този пост тя отговаряше за проектирането и управлението на програмите за възнаграждения на служителите и ръководството в глобален мащаб, глобалната стратегия за социални придобивки, оперативното управление на социалните придобивки в САЩ, глобалните мобилни програми и поддръжката на глобалната информационна система за човешки ресурси.


AllenWaugerman_tie

Алън Ваугерман (Allen Waugerman)

Старши вицепрезидент, главен директор по технологии

Алън Ваугерман е старши вицепрезидент и главен директор по технологии за Lexmark International. Той беше назначен на тази длъжност през ноември 2016 г. и отговаря за глобалните операции по проучвания и разработки на Lexmark.

Преди това Ваугерман заемаше поста вицепрезидент и генерален мениджър по маркетинг и продажби на анюитети в глобален мащаб за бившето подразделение „Решения и услуги за изображения“ на Lexmark в продължение на пет години. На този пост той отговаряше за маркетинга и продажбите на консумативи и услуги. Преди това той беше генерален мениджър по лазерни продукти за малки работни групи.