Профили на ръководството


Алън Ваугерман (Allen Waugerman)

Президент и главен изпълнителен директор

Прочетете повече за Алън Ваугерман


Чък Бътлър (Chuck Butler)

Старши вицепрезидент, главен финансов директор

Прочетете повече за Чък Бътлър


Вишал Гупта (Vishal Gupta)

Старши вицепрезидент, главен директор по информационните технологии

Прочетете повече за Вишал Гупта


Тоня Джаксън (Tonya Jackson)

Старши вицепрезидент, директор по доставка на продукти

Прочетете повече за Тоня Джаксън


Брент Ламбърт (Brent Lambert)

Старши вицепрезидент, директор по правните въпроси и съответствието

Прочетете повече за Брент Ламбърт


Брок Саладин (Brock Saladin)

Старши вицепрезидент, главен търговски директор

Прочетете повече за Брок Саладин


Шарън Вотоу (Sharon Votaw)

Старши вицепрезидент, главен директор по човешки ресурси

Прочетете повече за Шарън Вотоу