Контакти Lexmark

Лексмарк Интернешънъл България ЕООД
България 
гр.София - 1404 
бул. България №81В, секция III, ет.4, офис 15 

тел.: +359/2/8548723
info.bg@lexmark.com