Компактна производителност. Непрекъсната продуктивност.

Компактните нови принтери и мултифункционални устройства на Lexmark за малки работни групи предлагат впечатляваща продуктивност плюс капацитет и издръжливост за по-малко прекъсвания.

Независимо дали избирате устройство за монохромен или цветен печат, принтер или многофункционален продукт, новите ни устройства за малки работни групи предлагат производителност и функции, които поддържат широк спектър от потребителски нужди и натоварвания – като същевременно заемат много малко място.

Meeting with work output
Mobile use with printer

 Мобилност

В допълнение към стандартните връзки Ethernet и USB, много модели включват Wi-Fi и Wi-Fi Direct® за бърза и лесна връзка без мрежова конфигурация. Поддържайте мобилните си потребители с приложението Lexmark Mobile Print, технологиите AirPrint, Google Cloud Print, Mopria® и Windows Mobile.

Wifi Mobility
Impression
Impression
Mopria Logo
Google Cloud Print Logo
Windows Mobile Logo
Processor background graphic
n1 grey1 triangle

Продуктивността е от значение

Всеки модел разполага с двуядрен процесор с честота 1GHz и повече от достатъчно памет, за да ви помогне да отпечатате първата страница по- бързо, като същевременно поддържа впечатляващи скорости на печат.

Лесно взаимодействие

Независимо дали избирате устройство с двуредов LCD дисплей или 2,8-инчов [7,2-см] цветен сензорен екран, удобното взаимодействие с основните функции на системата и съответната системна информация са на един пръст разстояние.

2.8 touch screen interactions

2,8-инчов цветен сензорен екран

*Не е налично за всички модели

Paper grid background pattern

Връзки с облака

ъс сензорни екрани предлагат интерактивност с популярни 

облачни услуги като Box, Dropbox, Google Drive и OneDrive.

Google Drive Logo
Box Logo
OneDrive Logo
Dropbox Logo
n6 grey6 triangle

Начини за спестяване

Автоматичното двустранно печатане е стандартна опция, както и вградените енергоспестяващи режими, сертифицирани с EPEAT® Silver и ENERGY STAR®.

Environmental Small Business Setting
Energy Star Logo
epeat Silver logo

Устойчива производителност

Намаляването на времето на 
неработоспособност на устройството 
се постига чрез възможностите 
за разширяване входящия капацитет за
хартия, както и опциите за зареждане 
с Unison™  High Yield or Extra High 
Yield тонер касети 
(в зависимост от модела). Ж
ивотът на устройството се удължава,
а нуждата от облужване намалява и
чрез използване на стоманени 
елементи в печатащите модули.

Output speeds loop
White Triangle

Пълен спектър на сигурността

Детайлният подход на Lexmark към сигурността на продуктите е заложен в още в дизайна и проектирането на цялото продуктово портфолио. Функции за сигурност помагат информацията да бъде защитена както в документа, така и в устройството, по мрежата и във всички междинни точки.

© 2020 Lexmark. Всички права запазени.  Lexmark, логото на Lexmark и Unison са търговски марки на Lexmark International, Inc., регистрирани в САЩ и/или други държави.  Apple и AirPrint са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. Google Отпечатване в облак е търговска марка на Google, LLC.  Mopria®, логото на Mopria® и логото на Mopria® Alliance са регистрирани търговски марки и марки за услуги на Mopria Alliance, Inc. в САЩ и други държави. Неупълномощеното използване е строго забранено.  ENERGY STAR и марката ENERGY STAR са регистрирани търговски марки, притежавани от Агенцията за защита на околната среда на САЩ. EPEAT® е търговска марка на Съвета за зелена електроника в САЩ и други държави. Всички други търговски марки са собственост на съответните им притежатели.