Eкосистема на интелигентните многофункционални устройства на Lexmark

Свържете хартията и цифровата среда – неструктурираната и структурираната информация – с устройства и връзки, които стимулират развитието на бизнеса ви.

В една екосистема нещата работят заедно, за да гарантират ефективни процеси. В бизнес средата хора, технологии и информация също формират една екосистема, в която информацията съществува както в структуриран, така и в неструктуриран вид. А центърът на тази екосистема е интелигентното многофункционално устройство – свързващата точка между цифровата и отпечатаната информация.

Eкосистемата на интелигентните многофункционални устройства на Lexmark събира хардуера, софтуера, инструментите и услугите, за да помогне за развитието на бизнеса ви.

Интелигентно и просто

Eкосистемата на интелигентните многофункционални устройства на Lexmark не е продукт, а набор от технологии и възможности, с които разполага всяко интелигентно многофункционално устройство на Lexmark – дори и това, което вече притежавате. Заедно с ИТ инфраструктурата и приложенията, тя подобрява извършването на всекидневни задачи и процеси чрез интелигентни възможности. И опростява предизвикателството да управлявате непрекъснато променящата се бизнес и техническа среда.

ИНТЕЛИГЕНТНО

Подобрете извършването на всекидневни задачи и процеси

Лесна употреба

Може да бъде използвана от хора с всякакво ниво на умения, на практика на всеки език, от всяко устройство или външна система, с минимално обучение

Производителност

Увеличава производителността на служителите, като оптимизира скоростите на печат и сканиране, намалява ръчните стъпки и обработва различни видове и размери носители

Качество

Поддържа постоянно качество на печат и точност на цветовете, гарантира точно снемане и прехвърляне на данни

Съответствие

Поддържа най-високите стандарти за сигурност, поверителност на данните, използване на енергия и съответствие на нормативната уредба

ПРОСТО

Управлявате непрекъснато променяща се бизнес и техническа среда

Гъвкавост

Отговаря на променящите се нужди при развитието на бизнес целите и корпоративните ИТ системи с отворени стандарти и готови за интеграция конектори

Управляемост

Поддържа управлението на голяма, разпръсната мрежа от централно местоположение

Защита

Подобрява защитата на важните ви данни и на изключително важната ви мрежова инфраструктура

Услуги

Одобрени от специалисти в бранша, позволяващи ИТ персонала/служителите, отговарящи за операциите да се фокусират върху дейности с по-голяма стойност

Свързва хартиения и цифровия ви свят

Хартията няма да изчезне – тя е ключов елемент в много процеси, а често и архив за историята на бизнеса. Но можете безпроблемно да свързвате неструктурираната информация от физическия свят на хартията с цифровия свят на структурираната информация.

Eкосистемата на интелигентните многофункционални устройства на Lexmark снема и премества документи директно в електронно съхранение, работни процеси или други приложения, за да завърши даден процес. А в много случаи може да помогне за цялостното елиминиране на хартията.

В зависимост от нуждите ви тези решения могат да бъдат внедрени в облака, на сървър или чрез „безсървърни“ приложения, вградени в интелигентното многофункционално устройство.

СТАТИЯ
От инструмент за намаляване на разходите към инструмент за производителност

Интелигентните многофункционални устройства не само заменят традиционните принтери, скенери, копирни и факс машини. Те обработват и задачи с добавена стойност, които традиционните устройства не могат.

БРОШУРА
Eкосистема на интелигентните многофункционални устройства на Lexmark

Eкосистемата на интелигентните многофункционални устройства на Lexmark събира хардуер, софтуер, инструменти и услуги, за да помогне за развитието на бизнеса ви.

Решения за вашата бизнес среда

Как екосистемата на интелигентните многофункционални устройства на Lexmark може да преобрази живата, променяща се среда на вашия бизнес? Свържете се с нас, за да разберете.