Banner-SMFP-Subpage-Flexibility
Flexibilityl

ГЪВКАВОСТ
Структурирана за гъвкавост

Никой бизнес не е като вашия. А този, който изграждате, не спира да се променя. За щастие екосистемата на интелигентните многофункционални устройства на Lexmark е достатъчно гъвкава, за да е в крак с вас.

Достатъчната гъвкавост, която да отговори на нуждите ви започва при внедряването с функции, предоставени за инфраструктурата, която най-добре ви пасва: базирана в облака, локални сървъри, или безсървърна.

Платформата Embedded Solutions (eSF), вградена в интелигентните многофункционални устройства на Lexmark, е основен съставен блок на гъвкавостта на екосистемата. С нея персонализируеми приложения, инсталирани на устройството ви, могат да взаимодействат с уникалните процеси, приложения, места за съхранение на данни и потребители на фирмата ви.

Гъвкавост означава също и използването на активи, които вече имате, за да разрешавате проблеми. Например Факс по IP на Lexmark предоставя на потребителите познатата им стандартна практическа работа с факс, но премахва разходите и поддръжката по аналоговите телефонни линии или аналоговите телефонни адаптери. Факс по IP се инсталира за секунди на интелигентните многофункционални устройства на Lexmark и използва вече съществуващата интернет връзка, така че не е необходим никакъв допълнителен хардуер.

Вашият работен процес, по вашия начин

Интелигентните многофункционални устройства на Lexmark имат изпитана и лесна за внедряване библиотека от приложения, която свързва информация с бизнес приложенията, които използвате най-много: SharePoint, Perceptive Content, SAP, RightFax, DocuWare, Google Drive и много други, благодарение на отдадеността ни към водещите в отрасъла приложения.

Платформата Document Distributor на Lexmark ви позволява да проектирате лесни за разбиране, работни процеси с подканяния за интерфейса e-Task. Създавайте приложения за интелигентни многофункционални принтери, които се изпълняват напълно вградени в устройството, или използвайте технологии за уеб услуги в нашата cSF платформа в облака.

Актуализациите също са гъвкави като новите функционалности и функции се предоставят чрез актуализации на фърмуера – това удължава живота на продуктите и добавя стойност към устройствата ви безплатно.


Основа в облака

Eкосистемата на интелигентните многофункционални устройства на Lexmark ви свързва с цялото наше семейство продукти Perceptive Software – това свързва интелигентните многофункционални устройства на Lexmark с усъвършенстваната ни платформа Evolution. Тази мащабируема хибридна основа в облака захранва новото поколение от корпоративни процеси и решения за управление на съдържанието.

Вашата бизнес и техническа среда непрекъснато еволюира, а екосистемата на интелигентните многофункционални устройства на Lexmark е създадена да еволюира с нея.

За нас беше ясно, че гъвкавостта и стабилността на инструментите за разработване на софтуер и вградените решения на Lexmark се отличаваха значително от пакетите от другите производители. Тази гъвкавост ни позволи да вземем нашите многофункционални устройства Lexmark и да ги модифицираме в напълно персонализирани продължения на бизнеса ни.

Ръсел Доувър
Директор, Разработване на софтуер
Unum Group