Accuread Automate | Lexmark България

Accuread Automate

Класифициране и насочване без сървър

Между ръчните етапи на подготовка и последваща сканирането обработка, широката гама от различни видове документи, проблемите с обучението на служителите и ограничената пропускателна способност на мрежата в отдалечени местоположения, много бизнеси влагат невероятни усилия в заснемането на отпечатана информация и лесното й извличане при необходимост.

Приложението „AccuRead Automate“ на Lexmark позволява на интелигентно многофункционално устройство Lexmark да визуализира, автоматично да класифицира и насочва документите, като извлича ключова информация за наименуване и индексиране.  Резултатът е по-прост и по-лесен процес на визуализация за потребителите, изискващ по-малко обучение. В допълнение това е единствената такава технология, работеща на многофункционалното ви устройство, което ви спестява разходи и управление на допълнителен сървър и запазва цялата ви дейност в рамките на мрежата, зад защитната стена.

Ползи от „AccuRead Automate“

  • Ускорява бизнес процесите чрез бързо получаване на данни от документи на поддържащите системи
  • Свежда до минимум разходите като намалява броя на ръчните операции и повтарящите се проверки за грешки
  • Намалява инвестициите и облекчава административния товар като използва технология без сървър, вградена в многофункционалното устройство
  • Елиминира ръчното въвеждане на данни чрез автоматично извличане на индексирани данни
  • Улеснява съответствието и подобрява обслужването на клиенти като ускорява извличането на информация
  • Опростява процеса на визуализация като елиминира ръчната настройка за всеки тип документ