Document Distributor

Свързвайте източници на документи и данни в рамките на организацията за ускоряване на процесите

Обемът на неструктурираната информация рязко се увеличава, създава се почти от всички, в стотици формати и на множество места в рамките на организациите. Без ефективни процеси организациите не успяват да предоставят необходимото съдържание на правилните хора, когато те имат нужда от него, и са повлияни от засилени рискове за съответствието и сигурността.

Document Distributor на Lexmark дава възможност да предоставяте документи и данни от източници в рамките на цялата организация, където и когато ви потрябват, като например ECM или ERP система. Заснемането на документи на място при получаване, включително и с попълнени полета от далечни локации, ускорява обработката, елиминира изгубването на документи и данни, и предоставя по-голяма видимост.

С Document Distributor можете да:

  • Заснемате както хартиени, така и електронни документи от най-различни източници, които включват имейл и факс сървъри, многофункционални устройства, мобилни устройства и мрежови папки.
  • Позволите взаимодействие между потребителите при многофункционалното устройства за стартиране на процеси, предоставяне на информация за индексиране и доставка, както и получаване на актуализации на състоянието в реално време.
  • Подобрявате изображения, като премахвате изкривяване, петна и нежелано завъртане.
  • Конвертирате изображения в други графични формати, както и да конвертирате изображения в текст.
  • Изпращате документи към най-различни дестинации, включително мрежови папки, ECM и ERP система.
  • Персонализирате решения чрез използване на голямо разнообразие от инструменти в комплекта за софтуерна разработка (SDK).
  • Добавяте поддръжка за OCR, OMR и баркодове, както и други опции за библиотеки според разширяването на нуждите на бизнеса ви.
  • Опростите управлението на многофункционалните продукти, като внедрявате приложения, политики и глобални настройки към устройствата в мрежата.

БРОШУРА

Document Distributor на Lexmark

[PDF 597.18 KB]

Научете повече за функциите, които свързват процесите ви.