Поддръжка за мобилни операционни системи на Lexmark

Опростено и достъпно печатане за малкия и среден бизнес

Без драйвери, без сървъри, без ИТ конфигуриране или проблеми с поддръжката. Поддръжката за печат, вградена в устройства с iOS от Apple и устройства с Android от други производители, е безплатна и лесна за използване, а повечето Lexmark принтери и интелигентни многофункционални устройства от бизнес клас имат собствена поддръжка.

AirPrint™ в iOS – Открийте Lexmark принтер или интелигентно многофункционално устройство, изберете опции за печат и изпратете заданието за печат като просто изберете „Печатане“ в поддържани приложения в iOS – без да инсталирате нищо друго. Той е интуитивен, безплатен и идеален за малки мрежи.

Без ИТ намеса, обаче, AirPrint често открива само принтери, които са в същия сегмент от локалната мрежа като използваното мобилно устройство. В по-големи организации със сложни мрежи това означава, че даден потребител с мобилно устройство може физически да вижда даден принтер, но да не може да отпечатва към него. Управление на печата на Lexmark не само се справя с това предизвикателство, но добавя също и функции от корпоративно ниво като гъвкаво освобождаване за печат, опростено имейл базирано или управлявано от приложение изпращане и проследяване на задание за печат. Всъщност Управление на печата на Lexmark е първото решение за управление на печата от корпоративно ниво, сертифицирано от AirPrint.  

Освен това, макар че е създадено за използване с Управление на печата на Lexmark,приложението на Lexmark за мобилен печат може да бъде използвано за бързо и опростено директно отпечатване на PDF файлове и повечето файлове с изображения от устройство с iOS.

Печатане в Android – Операционната система Android версия 4.4 въведе нови възможности за печатане, включително собствена подсистема за печат. Lexmark пусна на пазара добавката на Lexmark за услуги за печат, която позволява самостоятелно печатане от вашето устройство с Android към поддържани продукти на Lexmark, без да е необходимо приложение на трета страна. 

Документите и изображенията могат лесно да бъдат отпечатвани директно към Lexmark принтери в същата мрежа като устройството с Android с помощта на познати контроли за печат като размер на хартията, цвят, ориентация и брой копия. Тъй като откриването на принтер в корпоративна мрежа може да бъде предизвикателство, са предоставени функции като сканиране на QR код, за да се опрости ръчното добавяне на принтер. За корпоративна мащабируемост и защита добавката на Lexmark за услуги за печат поддържа също и печатане към сървър на Управление на печата на Lexmark.  

Освен тази добавка Lexmark предлага също и богат избор от устройства, сертифицирани за работа със стандартите за безжичен печат Mopria, за които също е налична добавка в Android. За повече информация, моля, посетете www.mopria.org.

Потребителите на устройства с Android могат да печатат също и към Lexmark принтери и многофункционални устройства чрез Google Отпечатване в облак. Той е интуитивен и ви позволява да печатате навсякъде, където има интернет. Чрез приложение за платформата на Lexmark за вградени решения, което работи в интелигентните многофункционални устройства на Lexmark, потребителите могат да се удостоверяват в профилите си в Google и да регистрират устройството за Google Отпечатване в облак директно от сензорния екран на многофункционалното устройство. След регистриране потребителят може селективно да освобождава задания за печат чрез Google Отпечатване в облак директно от съответното устройство. 

Въпреки че приложение на Lexmark за мобилен печат е предназначено за използване с Управление на печата на Lexmark, то може да се използва също и за бързо и опростено директно отпечатване на PDF файлове и повечето файлове с изображения отустройство с Android. Чрез поддържано многофункционално устройство на Lexmark, свързано към Wi-Fi, и разполагащо с NFC мобилно устройство е възможно дори да изпратите задание към принтера през мобилна директна връзка Peer-to-Peer (Точка до точка). Дори няма нужда мобилното устройство да е в мрежата!  
Освен тези опростени опции за печатане в Android чрез Управление на печата на Lexmark са налични допълнителни функции за удобство, защита, управление на печата от корпоративно ниво и контрол на разходите.


PJ-test

БРОШУРА

Google Отпечатване в облак™

Отпечатвайте бързо и лесно към поддържаното си устройство Lexmark чрез Google Отпечатване в облак™.

cq5dam.thumbnail.140.101

БРОШУРА

Управление на печата на Lexmark

С Управление на печата на Lexmark можете да оптимизирате мрежовия си печат и да си осигурите информационно предимство с решение, което можете да внедрите на място или от „облака“.