Управление на печата на Lexmark

Печат от организационен клас за мобилни устройство, както и за настолни компютри

Мобилен печат, който потребителите могат да приемат за даденост. Мобилен печат, който поддържа ИТ цели. Мобилен печат, който работи като печата от настолен компютър.

С наличието на Управление на печата на Lexmark (LPM) като хоствано или традиционно решение на място, печатът е печат независимо от платформата, потребителя или местоположението.

Отпечатвайте отвсякъде към всяко устройство – LPM не ви кара първо да откривате или избирате принтер. Изпращайте задания за печат отвсякъде към една централна опашка и след това освобождавайте защитено печата към всеки принтер, разполагащ с функция за освобождаване за печат – това ви спестява време и избягвате любопитните погледи.

Избор от гъвкави опции – Управление на печата на Lexmark предоставя множество опции за изпращане на задания от мобилно устройство, което ви позволява да осигурявате най-добра работа на потребителите според нуждите ви:

  • Приложението на Lexmark за мобилен печат: Въпреки че е предназначено за използване с Управление на печата на Lexmark, то работи също и с устройства с iOS и такива с Android. То гарантира, че потребителите ще имат сходна работа при печат в различните мобилни операционни системи.
  • AirPrint: Управление на печата на Lexmark е първото софтуерно решение за управление на печата, сертифицирано от Airprint. Потребителите могат да печатат директно в своята опашка за освобождаване за печат чрез собствените функции за печат на iOS.
  • Добавката на Lexmark за услуги за печат: Операционната система Android версия 4.4 въведе нови възможности за печатане, включително собствена подсистема за печат. Lexmark пусна на пазара добавката на Lexmark за услуги за печат, която позволява самостоятелно печатане от устройство с Android към Управление на печата на Lexmark или други поддържани продукти на Lexmark.
  • Изпращане по имейл: Управление на печата на Lexmark може да получава задания за печат по имейл. Затова независимо от устройството, което потребителят използва, или начина, по който е свързан, изпращането на прикачен файл към имейл до Управление на печата на Lexmark ще постави заданието в опашката за печат на потребителя, също както при печатането от настолния му компютър. 

Отпечатване на всички често срещани формати – документи на Microsoft Office, PDF файлове, изображения, уеб страници. . . Документът или информацията, която виждате на мобилното си устройство, е това, което се отпечатва, без трудни заобиколни начини или странни проблеми с точността.

Получавате информация и контрол – функциите на LPM помагат на ИТ служителите ви да следят и дават отчети за използването на устройствата за печат чак до ниво потребител, независимо откъде е изпратено заданието за печат. Проследяването на подобни основни тенденции означава взимане на по-информирани решения за цялостната ви печатна инфраструктура и работен процес. Когато са необходими контроли, могат да бъдат зададени квоти на потребител или група, за да се ограничи цветния печат или общите операции с изходните устройства.

Управление на печата на Lexmark е цялостна система за управление на печата от организационен клас за мобилен печат и печат от компютър. Целта на Lexmark е да направи мобилния печат универсално опростен, а не отличително умение за потребителите или специализирано предизвикателство за поддръжката за ИТ служителите.

PJ-test

БРОШУРА

Google Отпечатване в облак™

Отпечатвайте бързо и лесно към поддържаното си устройство Lexmark чрез Google Отпечатване в облак™.

cq5dam.thumbnail.140.101

БРОШУРА

Управление на печата на Lexmark

С Управление на печата на Lexmark можете да оптимизирате мрежовия си печат и да си осигурите информационно предимство с решение, което можете да внедрите на място или от „облака“.