Решение Lexmark Secure Content Monitor

Защитете поверителна информация. Спрете изтичането на информация на хартиен носител.

Запазването на поверителна информация в рамките на дадена организация не е толкова лесно колкото изглежда. Дори да следите електронните си комуникации, най-вероятно край вас има много незащитени хартиени носители - което, за съжаление, може да доведе до сериозно изтичане на информация.

Става бързо. Например, ако някой асистент случайно забрави хелиографно копие на таен дизайн върху многофункционално устройство. Когато някой служител открадне търговски тайни и ги продаде на основен конкурент. Или ако сътрудник от търговския отдел безотговорно сканира поверителен списък с клиенти преди да напусне фирмата. С времето тези изтичания на информация пропукват вашата сигурност, застрашават вашата производителност, печалба и репутация.

Бъде нащрек. Спрете неупълномощения поток на информация.

Решението Lexmark Secure Content Monitor може да помогне. То проверява и наблюдава всички данни, които преминават през изходно устройство Lexmark - и използва оптично разпознаване на знаците (OCR), за да извършва пълно търсене на текст и атрибути в съдържанието.

Вие можете да видите не само цифрово изображение на всеки документ, който се отпечатва, копира, сканира или изпраща по факс, но можете и да зададете сигнализация, която автоматично да ви извести ако бъдат намерени ключови думи или фрази. Като вземете мерки да предпазите изтичането на информация преди това да стане, можете да запазите поверителните документи в безопасност, защитени и в правилните ръце - защитавайки вашия бизнес и вашето спокойствие.

secure content monitor

Научете повече

Открийте как да спирате скъпоструващи заплахи за безопасността още преди да се случат.

Изтеглете брошура