Регионални консумативи | Lexmark България

Регионални консумативи

Защо Lexmark разделя консумативите по региони?

Като част от стратегията си за защита на марката, Lexmark персонализира консумативите за различните региони. Установили сме, че пратките от консумативи за черния пазар често са смесени с фалшивите консумативи. Фалшивите консумативи могат да доведат до ниска производителност на продуктите и проблеми с надеждността и качеството за клиентите ни. Като осъществява регионалната си стратегия, Lexmark може да ограничи количеството продукти, транспортирани по света чрез черния пазар, и така да премахне някои канали за разпространение на фалшиви консумативи. Клиентите ще познаят опаковките, предназначени за конкретния регион, по местните езици, уникалните идентификатори и специфичните за региона инструкции за рециклиране.

Списък за съвместимост по региони

PDF ICON

МАСТИЛЕНОСТРУЙНИ

Диаграма за съвместимост на консумативите по региони
Кликнете тук, за да изтеглите

Какво става, когато се преместите в друга държава или регион?

Принтерът Lexmark автоматично ще се персонализира, за да приема касети, предназначени конкретно за държавата или региона ви. Ако го вземете със себе си в друга държава, може да не намерите касети със същите номера на консумативи. Въпреки, че е възможно да намерите касети на Lexmark, които изглеждат съвместими с принтера, те няма да работят.

Свържете се с Lexmark, за да разрешим този проблем, като възстановим началното състояние на принтера ви. Можете да намерите информация за контакт за държавата ви в раздела „Поддръжка и файлове за изтегляне“ на уебсайта на Lexmark.

Преди да се свържете с Lexmark, пригответе следното:
1) Принтера Lexmark
2) Пълен набор нови касети на Lexmark за новата държава или регион. Използвайте PDF файловете по-горе, за да идентифицирате точните номера на консумативи за новата държава.
3)Компютър с интернет достъп, свързан към принтера ви

Оригинални ли са вашите консумативи на Lexmark?

Lexmark поема ангажимент за защита на клиентите от фалшиво мастило и касети с тонер. Ако производителността на продуктите е ниска или срещате проблеми с надеждността или качеството, кликнете тук, за да проверите дали консумативите Ви на Lexmark са оригинални.

Купете оригинални консумативи на Lexmark

Не позволявайте да ви разочароват непредсказуемите изгодни марки. Принтерите и оригиналните консумативи на Lexmark са разработени да работят най-добре заедно – като предоставят отлично качество на печат от първата до последната страница.

Кликнете тук, аз да намерите и закупите консумативи