Оригинална касета Lexmark - BLI Report | Lexmark България

Оригинална касета Lexmark - BLI Report

Оригинални касети за лазерни принтери с марката Lexmark срещу шест марки съвместими касети

Резултатите от теста са категорични*

Оригиналните тонер касети Lexmark доказаха превъзходството си спрямо шест марки съвместими касети в независим тест

Ако организацията ви можеше да отпечатва безпроблемно всяка страница , представете си колко продуктивни щяха да бъдат всички. Наскоро Buyers Laboratory Inc. изпита и сравни резултатите от работата на нови оригинални тонер касети Lexmark T644 спрямо шест марки съвместими касети и, както показват резултатите*, съвместимите и евтини тонер касети може да не са толкова изгодни за колкото се представят.

Предимството на Lexmark

По време на теста на BLI оригиналните касети Lexmark T644 осигуряваха неизменно надеждна работа, като същевременно поддържаха желаното качество на печат при всички нива на експлоатационния цикъл на касетите. Всичките шест марки съвместими касети, обаче, показаха проблеми с надеждността, капацитета от страници и/или качеството на печат.

Cartridge Failure Rate Graph

31% от съвместимите касети не издържаха теста

1 на всеки 5 не издържа теста от самото начало
Една на всеки пет от съвместимите касети беше или негодна за употреба при инсталация или отпечатваше не повече от 20 страници с приемливо качество.

1 на всеки 10 се изразходва преждевременно
Една на всеки десет от съвместимите касети отпечатваше по-малко от 75% от средно очаквания капацитет от страници.

1 на всеки 25 не успя да отпечата изображения с приемливо качество
Една на всеки двадесет и пет от съвместимите касети отпечатваше изображения с неприемливо качество по време на експлоатационния си цикъл.

Statistical Prediction of Performance Graph

Не трябва ли да получавате това, за което плащате?

Когато резултатите от теста на оригиналните Lexmark касети и марките съвместими касети се представят в графичен модел, е лесно да се види непредвидимият характер на марките съвместими касети.

Оригиналните Lexmark касети (в синьо на графиката вляво) се предвижда да осигуряват постоянно капацитета от страници, който се очаква да осигуряват. Високата остра крива показва малки вариации.

За сравнение, почти нулевата крива на марките регенерирани касети (в червено) показва голямо непостоянство. Това е признак за високо ниво на непредвидимост. Това означава, че никога не може да сте напълно сигурни, когато купувате от изгодна марка. Има еднаква вероятност да получите касета, която печата по-малък от очаквания капацитет или която не печата изобщо, както и такава, която се представя според очакванията.

* Данни от теста, извлечени от Отчета за персонализиран тест на BLI от месец юли 2010 г.: Оригинални касети за лазерни принтери с марката Lexmark срещу шест марки съвместими касети

* Данни от теста, извлечени от Отчета за персонализиран тест на BLI от месец юли 2010 г.: Оригинални касети за лазерни принтери с марката Lexmark срещу шест марки съвместими касети