Lexmark Cartridge Collection Program

Lexmark програма за събиране на на консумативи

Лесният начин да върнете касетите с тонер за повторна употреба и рециклиране.

Когато връщате празните консумативи чрез LCCP, помагате за намаляване въздействието върху околната среда и за стимулиране на устойчивото развитие. Всяка година милиони килограми материали отговорно се употребяват повторно и рециклират и това започва от вас. 

Програмата LCCP съчетава високоефективна логистика и обслужване с иновативни инструменти, за да ви предложи процес на събиране, рециклиране и повторна употреба, който е съвременен, ефективен и идеално адаптиран към обема на вашите консумативи. Освен че плаща транспортните разходи за използваните касети, Lexmark ви дава удобен онлайн достъп и интерактивни инструменти за планиране на взимането, проследяване на връщането, поръчка на контейнери за рециклиране и други.

Лого на програмата на Lexmark за събиране на касети

Green Triangle

Възможности за повторна употреба и рециклиране:

За физически лица, използващи само няколко касети Lexmark годишно.

За фирми и други, които използват над 40 касети Lexmark годишно.

Забележка: Само оригиналните консумативи Lexmark отговарят на условията на тази програма за рециклиране.  Lexmark си запазва правото да върне за сметка на изпращача неотговарящи на условията материали и да си възстанови всички свързани разходи от изпращача.

Защо да участвате?

  • Отговорност
  • Устойчивост
  • Лесно и удобно
  • Безплатно

100%

от събраните касети се използват повторно или се рециклират

0%

отпадък за сметищата

Класификация на отпадъчните касети

Извършихме характеризация на празните касети с тонер с марката Lexmark въз основа на оценката на техните опасни свойства.  Тонерът, съдържащ се в печатащите касети Lexmark, не е класифициран като опасен според приложимите директиви и изменения на ЕС.

Lexmark класифицира своите касети с тонер като отпадък тип 16 02, т. е. отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Всъщност касетата е принтерен компонент, който не може да работи без принтер. Освен това отпадъчните касети с тонер могат да се считат за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), тъй като „отвореният обхват“ на Директивата за ОЕЕО № 2012/19/ЕС влиза в сила на 15 август 2018 г.

В резултат на това, както и в сравнение с приложимата номенклатура, Lexmark класифицира касетите с тонер с код за отпадък 16 02 16 („компоненти, извадени от изхвърлено оборудване, различни от посочените в 16 02 15“) за целите на трансграничните превози на отпадъци и дейности за управление на отпадъците в рамките на Европейския съюз