Информационни листове за безопасност

Lexmark създава Информационни листове за безопасност за касети за принтер. За наскоро произведените модели принтери тези документи се предлагат във формати за Северна Америка, Европейския съюз и/или Австралия. Форматите за Северна Америка и Европейския съюз са налични на различни езици.

Номерът на частта за касетата е най-прекият начин за намиране на ИЛБ. Обикновено този номер се намира на следните места върху касетата на Lexmark: 

tonar-cartrige

За повечето касети на Lexmark, произведени след 2008 г., се предлагат три формата:

  • Формат за Северна Америка (NA) – съставен да съответства на разпоредбите на САЩ, Канада и Мексико. Тези ИЛБ ще бъдат написани на английски, испански (за Мексико) и френски език (за Канада).
  • Европейски формат (EU REACH) – съставен да съответства на разпоредбите на Регламента REACH в ЕС и наличен на английски, български, френски, италиански, немски, унгарски, литовски, норвежки, испански, словашки и шведски език. Някои от тези преводи са съставени така, че да включват нормативните изисквания на повече от една държава.
  • Формат за Австралия (Aust) – съставен да съответства на разпоредбите на Австралия и наличен единствено на английски език.

За касети, произведени преди 2008 г., се предлага комбинация от формати – разработени да отговарят на изискванията на Службата по трудова безопасност и здраве на САЩ и налични на английски език. Документите на ИЛБ са във формат PDF и изискват Adobe Acrobat Reader.