Информационни листове за безопасност | Lexmark България

Информационни листове за безопасност

Lexmark създава Информационни листове за безопасност за касети за принтер. За наскоро произведените модели принтери тези документи се предлагат във формати за Северна Америка, Европейския съюз и/или Австралия. Форматите за Северна Америка и Европейския съюз са налични на различни езици.

Номерът на частта за касетата е най-прекият начин за намиране на ИЛБ. Обикновено този номер се намира на следните места върху касетата на Lexmark: 

tonar-cartrige

За повечето касети на Lexmark, произведени след 2008 г., се предлагат три формата:

  • Формат за Северна Америка (NA) – съставен да съответства на разпоредбите на САЩ, Канада и Мексико. Тези ИЛБ ще бъдат написани на английски, испански (за Мексико) и френски език (за Канада).
  • Европейски формат (EU REACH) – съставен да съответства на разпоредбите на Регламента REACH в ЕС и наличен на английски, български, френски, италиански, немски, унгарски, литовски, норвежки, испански, словашки и шведски език. Някои от тези преводи са съставени така, че да включват нормативните изисквания на повече от една държава.
  • Формат за Австралия (Aust) – съставен да съответства на разпоредбите на Австралия и наличен единствено на английски език.

За касети, произведени преди 2008 г., се предлага комбинация от формати – разработени да отговарят на изискванията на Службата по трудова безопасност и здраве на САЩ и налични на английски език. Документите на ИЛБ са във формат PDF и изискват Adobe Acrobat Reader.