Този сайт използва „бисквитки“ за различни цели, включително подобряване на вашето потребителско изживяване, анализи и реклами. Чрез продължаване на разглеждането на този сайт или чрез кликване върху „Приемане и затваряне“ вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ от наша страна. За повече информация прочетете нашата страница за „бисквитките“.

Вижте възможностите с Управлявани услуги за печат на Lexmark

„Средно 14% от приходите1.” Толкова харчат повечето глобални компании днес за свързани с документи задачи и значително неефективни практики за печат. Осемдесет процента от бизнес съдържанието е неструктурирано или неуправлявано и от това почти половината е хартия2. Какво мислите за Управлявани услуги за печат?

От хаоса към реда

С Управляваните услуги за печат (УУП) имате общ поглед и контрол върху цялата си документна среда. Това е много повече от намаляване на печата и употребата на хартия. Точно както вашият бизнес непрекъснато се развива, Управляваните услуги за печат и Управляваните услуги за документи продължават да се развиват, за да помагат на организациите да се справят с предизвикателствата в областта на информацията днес и в бъдеще. Въпреки че общите обеми печат намаляват, широката употреба на таблети и смарт устройства създаде допълнителна сложност в средата за печат. ИТ организациите се нуждаят от стратегия за осигуряване на достъп до печат от мобилни устройства, без това да компрометира сигурността.

Съгласно анализаторската компания IDC: „За бизнес потребителите мобилният печат всъщност показва увеличаване на обема вместо намаляване. Това, което увеличава мобилния печат, e фактът, че повечето бизнес потребители вече са в нетрадиционна работна среда. Например, някои бизнес потребители днес нямат назначено работно място, а вместо това се придвижват между клоновете и обектите на корпоративния кампус или работят дистанционно или докато са на път.3

Управлението на печата несъмнено все още е важно, но вече е необходимо управление на увеличаващите се обеми информация и данни от множество различни източници.

Ето защо интелигентно управляваните услуги за печат оптимизират и опростяват работните процеси, като същевременно управляват вашите устройства за печат.

Какво представляват Управляваните услуги за печат?

Управляваните услуги за печат (УУП) са услуги, предоставяни от външни страни, с цел оптимизиране и управление на инфраструктурата за печат и изходящия документен поток на дадена организация.

Управляваните услуги за печат на Lexmark използват цялостен подход за подобряване на корпоративната инфраструктура за печат. Ние ви помагаме, като адаптираме устройствата към вашата бизнес мисия и се грижим за ежедневното им управление чрез проактивна и предиктивна услуга, за да осигурим оптимално време на работа. Веднъж инсталирана, управляваната среда обединява печатната и цифровата информация за постигане на опростени работни процеси. Предимствата за вас са по-малко устройства, по-малко страници, по-малко разходи и подобрена продуктивност на служителите със знания (умствен труд).

Управляваните услуги за печат са тясно свързани с Управляваните услуги за документи (УУД) и понякога тези понятия се използват взаимнозаменяемо. Обикновено „Управлявани услуги за документи“ е с по-широко значение, отнасяйки се както за печатни, така и за електронни документи. Въпреки това, тъй като понятието „Управлявани услуги за печат“ се е развило през годините, то също включва електронна информация и работни процеси. Затова „Управлявани услуги за печат“ и „Управлявани услуги за документи“ са толкова тясно свързани понятия.

Трансформирайте своята инфраструктура за печат в платформа за доставяне на прецизна информация.

Ние използваме доказан подход с три етапа за внедряване на управлявани решения печат:
1) Оптимизиране на инфраструктурата
2) Проактивно управление
3) Опростени бизнес процеси

Първият етап е оптимизиране на изходната инфраструктура. Нашите специфични за индустрията оценки ще помогнат на компанията ви бързо от подготовката до внедряването чрез инсталиране на интелигентни многофункционални продукти на правилните места в зависимост от служителите и задачите. Интуитивните работещи с икони процеси могат да бъдат инициирани директно от сензорния екран на многофункционалното устройство, създавайки връзка между необходимите хартиени копия и вашите основни бизнес процеси.

Кликнете, за да научите: Пет стъпки за ефективна оценка в големи организации

Следващата стъпка е проактивно управление, което осигурява общ поглед, непрекъснатост и контрол върху целия ви набор от устройства, навсякъде по света. Благодарение на анализите и данните за употребата необходимостта от консумативи се разпознава автоматично и се стартира подходящият работен процес. Нашата система се грижи устройствата да са в добро работно състояние, когато и където потребителите се нуждаят от тях.

Технологичен подход към Управляваните услуги за печат

Накрая, ние използваме анализи, най-добри практики и комбинация от технологии за документи, съдържание и управление на процеси, за да създадем автоматизирани решения за работни потоци, които опростяват тромавите свързани с хартия процеси и водят до подобрен достъп до информация, повишена продуктивност и намаляване на печата.

Кликнете, за да научите: Анализ на работното място

С Управляваните услуги за печат на Lexmark ще видите директно огромния потенциал за пестене на оперативни разходи, разполагайки с единен поглед върху системата, който обхваща цялата ви организация – в различните държави и континенти. Този подход осигурява изцяло ново ниво на контрол върху разходите за поддръжка и инвентара от консумативи.

Кликнете, за да видите: Проучване TEI на Forrester с Whirlpool

1 Анжел Бойд, IDC, Group VP, генерален мениджър, Решения за изображения/изходни документи & малък и среден бизнес.
2 IDC Document Workflow Opportunities by Vertical Industry (IDC, възможности за документооборот по вертикална индустрия), 2012, Анжел Бойд, IDC, Group VP, генерален мениджър, Решения за изображения/изходни документи & малък и среден бизнес
3 IDC Mobile Printing Update (IDC, Актуално за мобилния печат), март 2015 г., IDC #254620, Ариана Валенти

mps video thumbnail
Управляваните услуги за печат не са просто инструмент за пестене на разходи, а стратегия за трансформиране на печатния поток и цифровата информация в цялата организация

Managed Print Services by Lexmark: 95% contract renewal rate

С 95% подновяване на договорите, Управляваните услуги за печат на Lexmark заемат водеща позиция в планирането, внедряването и поддръжката на големи групи устройства, проектирани да работят така, както работят служителите.


Вашата индустрия. Вашите Управлявани услуги за печат.

Вижте как нашите специфични за индустрията решения за Управлявани услуги за печат отговорят на нуждите на вашия бизнес.

Да поговорим

Ако сте готови да научите какво могат да направят за вас решенията за Управлявани услуги за печат на Lexmark, свържете се с нас сега.

Lexmark проправя пътя

ИСТОРИИ НА УСПЕХА
С хиляди успешни внедрявания на Управлявани услуги за печат, ние разбираме предизвикателствата, пред които се изправяте, както на предна линия, така и в бек офиса.
ИНФОРМАЦИЯ ОТ АНАЛИЗАТОРИ
Управляваните услуги за печат са признати многократно за лидер на пазара от Forrester, Gartner, IDC и други топ консултантски организации в индустрията.
СТАТИЯ
Стратегиите „Отпечатване по-малко“ преминават от революция към еволюция, тъй като организациите търсят нови начини за управление на информацията.