Административни решения | Lexmark България

Административни решения

Решения за по-ефективно управление на администрацията – за да не започне тя да ви управлява.

Управление на документи, технологични процеси и печат за организации

От множеството неща, които могат да затормозят работата в администрацията, бумащината оглавява класацията. Дейности като плащането на сметки, човешките ресурси и управлението на разходите – дори простите административни операции като печата и сканирането – бързо могат да се удавят в пороя от хартия.

Административните решения на Lexmark оживяват всекидневните рутинни действия. Те помагат да свършите повече неща за по-малко време с по-малко средства.

Административни решения


Решение за обработка на фактури

Решението на Lexmark за обработка на фактури осигурява бързо съотнасяне и одобрение на фактури, своевременно изплащане и подобряване на възможностите за възползване от различни отстъпки. С едно докосване на екрана e-Task на многофункционалния продукт на Lexmark можете да започнете лесно сканиране, управление и насочване на фактури, сметки и извлечения. Допълнителната информация за фактурата, въведена по време на сканирането, както и извлечената от документа информация, ускоряват времето за обработка, като автоматизират процеса и премахват ръчното въвеждане на данни.

Решение за набиране и въвеждане в работата на нови служители

С решението на Lexmark за набиране и въвеждане в работата на нови служители можете да освободите персонала по човешките ресурси от попълването на куп документи и да рационализирате процеса на назначаване, за да запълвате по-бързо свободните работни места. С едно докосване на екрана e-Task на многофункционалния продукт на Lexmark можете да започнете да заснемате по електронен път, да проследявате, да насочвате, управлявате и споделяте всички документи, свързани с назначаването на нови служители и тяхното въвеждане в работата. Решението автоматично уведомява всички съответни отдели за новите служители и предоставя на ръководителите по назначаването и други незабавен достъп до информация от ключово значение.

Решение за обработка на разходите

Намалете рязко необходимото време за изпращане, преглед, одобряване и проверка на командировъчни и други разходи с решението на Lexmark за обработка на разходите. С едно докосване на екрана e-Task на многофункционалния продукт на Lexmark можете да започнете електронно заснемане на квитанции, автоматично да ги прикачите към съответните отчети във финансовия софтуер и да съберете допълнителна информация за повишаване на точността.

Print Release

Lexmark Print Release ви дава свободата да изпращате документи от своя компютър, таблет, смартфон или портал в интернет и да ги отпечатвате на всеки принтер или многофункционално устройство, което поддържа Print Release. Вместо да „вкарвате“ своя документ в определен принтер (където отпечатаните страници стоят и всеки може да ги вижда, докато не ги приберете), вие „изтегляте“ документа от „облака за печат“ на фирмата след като влезете в системата или поставите своята идентификационна карта.

Предимствата на административните решения включват:

  • Намаляване на разходите за печат и въглеродните емисии.
  • Засилване на контрола върху достъпа, защитата и нормативното съответствие.
  • Осигуряване на една единствена цялостна система, позволяваща печат от работни станции и мобилни устройства.