Многопластова защита на Lexmark

При постоянното разширяване на степента на обвързване на хартиените и електронните носители вие имате нужда от ефективни стратегии и сериозни решения за управление на риска и нормативното съответствие. Обърнете се към Lexmark за стабилни и многопластови функции за защита и вградени възможности, които ще ви помогнат да управлявате и защитавате по-добре своите устройства, своите документи, своята информация и мрежова инфраструктура.

Защитено дистанционно управление

Наличието на дистанционна видимост и контрол позволяват по-ефективно управление на парка от изходни устройства. Принтерите и многофункционалните продукти на Lexmark включват множество възможности, които правят дистанционното управление на устройствата лесно и по-добре защитено.

Тези възможности включват:

Регистриране на проверките, актуализации на фърмуера с цифров подпис, управление на сертификати, HTTPS, SNMPv3, IPv6, защитено нулиране на пароли, резервна парола

Защитени мрежови интерфейси

„Закаляването“ на едно мрежово устройство е процес, при който мрежовите интерфейси на устройството се осигуряват, като се премахват ненужните или неизползвани възможности и функции, а данните, намиращи се в устройството, се защитават. Принтерите и многофункционалните продукти на Lexmark включват различни механизми за закаляване, включително:

Филтриране на връзките по TCP, филтриране на портовете, удостоверяване на портовете по 802.1x, IPSec, защитен SNTP, разделяне факс/мрежа.

Защитен достъп

Сканираните и отпечатваните по мрежата данни са области, които често се пренебрегват, когато става дума за защитата на мрежата. Принтерите на Lexmark включват стандартни функции за усилване на защитата около поверителната информация и предоставянето на достъп на потребителите.

Тези възможности включват:

Защитени USB портове, търсене в адресна книга на LDAP, удостоверяване и разрешаване, автоматично вмъкване на имейл адреса на изпращача, конструктивни модули, шаблони за защита, защитен LDAP, контрол на достъпа, ограничения за влизането в системата, заключване на операторския панел, поверителен печат, карта PrintCryption, задържане на входящи факсове.

Сертифициране по общите критерии

Различни многофункционални продукти на Lexmark са удостоверени по Общите критерии за оценка на защитата на информационните технологии – международен стандарт (ISO/IEC 15408) за сертифициране на компютърната защита.

Първи стъпки

Кликнете тук за връзка с Lexmark