Устройства, валидирани по Общите критерии (Common Criteria)

Общ преглед

Общите критерии (Common Criteria) осигуряват рамка за валидиране на функциите за сигурност на дадена система чрез извършване на набор от строги и повтарящи се тестове. Тази рамка предоставя на участващите държави уверение, че тестваните продукти отговарят на международно съгласуваните функционални критерии за сигурност. Устройствата на Lexmark са валидирани от международно одобрена независима лаборатория с използване на най-новите указания за правилата. За последните два цикъла на оценка, продуктите на Lexmark са валидирани чрез CCRA-одобрени профили на защита IEEE 2600. Профилът на защита IEEE 2600 е проектиран да дефинира заплахите за сигурността, свързани с хартиените документи, функциите за сигурност, които противодействат на тези заплахи, както и да осигури гарантиращо тестване за клас устройства за сигурност, свързани с хартиените документи. Даден продукт, отговарящ на изискванията, дефинирани в рамката на Общите критерии (Common Criteria), и оценен от една държава, се счита, че има валидна оценка от всички други държави, които са подписали споразумението CCRA (Common Criteria Recognition Agreement – Споразумение за признаване на Общите критерии), което включва U.S. National Information Assurance Partnership (NIAP) (Национално партньорство за информационна сигурност – САЩ). Това на практика може да доведе до общи изисквания за снабдяване за правителствата, които са част от CCRA.

В някои случаи Lexmark може да има две или повече отделни оценки със изброени в списъка подобни номера на модели.  Това се прави, защото някои устройства на Lexmark се доставят с твърд диск или имат други функционални различия, които изискват допълнителни цели относно защитата, за да се валидират възможностите на устройството по отношение на сигурността. Добавянето на тези други валидирани устройства дава на клиентите на Lexmark повече възможности при избора на подходящо устройство, което отговаря на техните вътрешни изисквания за сигурност.

Предимства

 • Валидирането от трета страна дава увереност на клиентите, че възможностите за сигурност защитават устройството така, както е обявено от производителя.
 • Устройствата се валидират чрез Стандарта 2600-2008 IEEE за информационни технологии: Сигурност на системата и устройството за хартиени документи.
 • Извършват се две отделни валидирания на устройствата на Lexmark: едно с твърд диск и едно без твърд диск.

Текущи сертификати

Ниво на гарантиране на сигурност (EAL) 3

Ниво на гарантиране на сигурност (EAL) 2

Оценени продукти

 • Lexmark 6500e с T650, T652, T654
 • Lexmark C4150
 • Lexmark C6160
 • Lexmark CS510
 • Lexmark CS720
 • Lexmark CS725
 • Lexmark CS820
 • Lexmark CX410
 • Lexmark CX510
 • Lexmark CX725
 • Lexmark CX725h
 • Lexmark CX820
 • Lexmark CX860
 • Lexmark MX410
 • Lexmark MX510
 • Lexmark MX511
 • Lexmark MX511h
 • Lexmark MX610
 • Lexmark MX611
 • Lexmark MX611h
 • Lexmark MX710
 • Lexmark MX710h
 • Lexmark MX711h
 • Lexmark MX810
 • Lexmark MX811
 • Lexmark MX812
 • Lexmark MX910
 • Lexmark MX911
 • Lexmark MX912
 • Lexmark X463
 • Lexmark X464
 • Lexmark X466
 • Lexmark X548
 • Lexmark X651
 • Lexmark X652
 • Lexmark X654
 • Lexmark X656
 • Lexmark X658
 • Lexmark X734
 • Lexmark X736
 • Lexmark X738
 • Lexmark X746
 • Lexmark X748
 • Lexmark X792
 • Lexmark X860
 • Lexmark X862
 • Lexmark X864
 • Lexmark X925
 • Lexmark X950
 • Lexmark X952
 • Lexmark X954
 • Lexmark XC4140
 • Lexmark XC4150
 • Lexmark XC6152
 • Lexmark XC8155
 • Lexmark XC8160