Регистрирайте Вашия продукт | Lexmark България

Базова гаранция

Base warranty

Вашият продукт НЕ е покрит от 4-годишна гаранция (няма обозначение върху опаковката или промоционалната листовка в кутията).

pdf-icon-thumb

4-Години гаранция

file

Продуктът Ви е покрит от 4-годишна гаранция. За да го активирате, регистрацията е задължителна.

pdf-icon-thumb