Издателско каре

Компания на Lexmark :

Lexmark International Bulgaria EOOD
Sofia 1404
Triadica district
81V Blvd
section 3, fl.5, office 15

Регистрационен номер на компанията в Търговския регистър : UIC (Unique Identification Code) : 131064945 - Sofia

Име на представител : Radoslav IVANOV, Danny Molhoek

Хостинг :

Lexmark International, Inc.
740 W. New Circle Road
Lexington, KY 40550
USA

Уебсайт администратор :

Mike Dattilo - website@lexmark.com