Karta C792 pro IPDS

Funkce

Tisk AFP/IPDS

Tiskněte hostitelský nebo klientský výstupu na laserové tiskárně Lexmark připojené k síti. S kartou Lexmark pro IPDS můžete použít multifunkční zařízení nebo tiskárnu jak pro síťový tisk tak pro tisk z počítačů IBM iSeries, AS/400, IBM zSeries nebo System/390.Tiskněte čárové kódy, formuláře a grafiku ve větší blízkosti koncových uživatelů a ušetřete náklady a čas díky skutečnému distribuovanému tisku. Nyní můžete směrovat svůj barevný výstup AFP/IPDS s použitím protokolu TCP/IP.

Barevný tisk

Podporuje funkční sadu 45 (FS 45) pro plně barevný tisk.

Maximilizace produktivity

Tiskárnu umístěte přesně tam, kde ji potřebujete, abyste maximalizovali svou produkci. Díky automatické detekci emulace SmartSwitch společnosti Lexmark, kterou jsou vybaveny všechny tiskárny Lexmark, se tiskárny automaticky přepnou na správný jazyk dokumentu, ať se jedná o IPDS, PostScript nebo PCL™. Konfigurujte nastavení IPDS s využitím webového serveru trvale umístěného v tiskovém serveru MarkNet™, jenž je dostupný pomocí prohlížeče na adrese IP adrese tiskárny.

Důležité funkce

Rozlišení hostujícího zdroje je snímáno (Auto) pro umožnění podpory pro 240, 300 a 600 dpi. Podporuje dvojrozměrné čárové kódy jako je PDF 417, DataMatrix, Maxicode a Quick Response(QR). Podporuje jednorozměrné čárové kódy jako je Kód 128, čárový kód US Postal včetně PLANET a Intelligent Mail Container, čárové kódy Royal Mail včetně Red Tag a jiných prodejních a poštovních kódů.

Zachytávání fontů pro snížení zatížení sítě

S funkcích Print Services Facility (PSF) můžete fonty (včetně čínských, korejeských a japonských) nebo TrueType fontů, rastrové či vektorové, ukládat na pevný disk nebo do flashové paměti a snížit tak zatížení sítě.

Poznámka

V jednu dobu může být použita jen jedna z těchto karet: Karta pro formuláře a čárové kódy, karta pro IPDS, karta pro emulaci PRESCRIBE nebo karta Lexmark PrintCryption. Tyto karty jsou instalovány do jediného konektoru.

Technické údaje

Díl #
47B1114
Rozměry balení (V x D x Š)
38 x 152.4 x 216 mm
Hmotnost balení
0.227 kg
Země původu
United States
Klasifikace UNSPSC
44.10.17.26