Brent Lambert

Brent Lambert

Hlavní viceprezident
Výkonný ředitel pro právní záležitosti a soulad

Brent Lambert je hlavní viceprezident, výkonný ředitel pro právní záležitosti a soulad a tajemník společnosti Lexmark International, Inc. Odpovídá za právní činnosti po celém světě a také interní audit, vztahy se státní správou a zabezpečení.

V letech 2018 a 2019 působil Lambert v týmu výkonného vedení, který vedl společnost Lexmark během hledání nového výkonného ředitele. Než začal zastávat v červenci 2017 svou současnou roli výkonného právního ředitele, pracoval Brent Lambert pro společnost jako hlavní právník pro otázky duševního vlastnictví a zodpovídal za správu portfolia a strategii duševního vlastnictví společnosti. Do společnosti nastoupil v roce 1998.

Předtím, než zahájil své působení ve společnosti Lexmark, pracoval Brent Lambert v soukromém sektoru, v právnické firmě Moore & Van Allen PLLC v Durhamu, v Severní Karolíně.

Brent Lambert má bakalářský titul v oboru elektroinženýrství z University of Central Florida a titul Juris Doctor z Duke University School of Law.