MÍSTNÍ LEGISLATIVA TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉ SMĚRNICE OEEZ VYHLÁŠKA 352/2005

Ve Vyhlášce 352/2005 z 5. září 2005 jsou zapracovány dvě evropské směrnice:

  • Směrnice 2002/95/CE z 27. ledna 2003 o zákazu používání nebezpečných látek (ROHS)
  • Směrnice 2002/96/CE z 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

Směrnice RoHS (Restriction of hazardous substances) Directive

Všechny výrobky Lexmark prodávané v Evropě od 1. července 2006 dále splňují požadavky Evropské směrnice 2002/95/EC o zákazu používání některých nebezpečných látek (RoHS).
Směrnice RoHS omezuje použití čtyř kovů (olovo, rtuť, šestimocný chróm, kadmium) a dvou retardantů hoření (polybromovaný bifenyl a polybromovaný difenyléter) v elektrických a elektronických zařízeních.
Společnost Lexmark úzce spolupracuje se všemi svými dodavateli, aby bylo zajištěno dodržení požadavků Směrnice RoHS.
Společnost Lexmark investovala do nového laboratorního testovacího vybavení, pomocí kterého provádí testování kompatibility.

Směrnice OEEZ

Podle části 2, sekce 5 vyhlášky je společnost Lexmark International SAS zaregistrována v národním registru ministerstva životního prostředí jako výrobce dodávající na český trh elektrická a elektronická zařízení. Společnost Lexmark také naplňuje své deklarované závazky ve shodě s předdefinovaným kalendářem. Další informace naleznete zde: www.mzp.cz