Banner-SMFP-Subpage-Compliance
Compliance

SHODA
Od břemene k výhodě

Každá činnost podléhá předpisům a řešení Lexmark podporují shodu s předpisy při zachování nejlepších postupů. S svou sílou v oblasti digitálních podpisů, vyhledávání v rámci podniku, ověřování a auditování, vám může společnost Lexmark pomoci udržovat integritu, důvěrnost a dostupnost dat bez ohledu na váš obor.

Shoda plus

Ekosystém chytrých multifunkčních tiskáren Lexmark dokáže více než jen pomoci vám dodržovat literu zákona nebo předpisy. Náš komplexní přístup automatizuje proces shodu procesů a ještě přináší další výhody:

Zabezpečení: Chraňte své firemní informace před náhodným vyzrazením nebo mezinárodními hrozbami, které by mohly ohrozit vaši reputaci a podstatu. Naše odborné schopnosti v oblasti zabezpečení jsme prokázali získáním přísných státních certifikací jako jsou Common Criteria, NIAP a FIPS 140-2.

Udržitelný rozvoj: Společnost Lexmark razí cestu ekologickým iniciativám a iniciativám v oblasti udržitelného rozvoje prostřednictvím produktů, které získaly certifikáty Energy Star, Blue Angel a další globální certifikace.

Usnadnění: Poskytování chytrých multifunkčních tiskáren s funkcemi usnadnění není pro společnost Lexmark jen povinnost; je to radostná práce, umožňovat uživatelům s různými úrovněmi schopností a fyzickými schopnostmi snadno komunikovat a spolupracovat se zákazníky, kolegy a pracovními toky.


Zmenšení uhlíkové stopy

Zatímco průměrná spotřeba el. energie se u naší řady produktů zlepšuje každým rokem, ve společnosti Lexmark také vyvíjíme technologie a software pro další rozvoj elektronického zpracování informací. To znamená výrazné snížení spotřeby papíru, která má na svědomí až 80 % uhlíkové stopy generované tiskárnami.

Technologie a služby Lexmark jako Správa tisku a Spravované tiskové služby nejen posilují naši sadu nástrojů pro zajištění shody, ale pomáhají kontrolovat náklady a zvýšit efektivitu.

A s pomocí nástrojů člena skupiny Lexmark Perceptive Software pro správu obchodních procesů (business process management - BPM) můžete optimalizovat obchodní procesy a přitom snížit riziko nekompatibility.

Toto řešení zlepšuje možnosti auditování, což je důležitá okolnost pro vzácný případ vedení sporu. S tímto řešením přesně víme, kdy byla každá úloha zpracována, kým a jaké byly provedeny změny.

Jim Davenport
systémový analytik
Anchorage School District Anchorage, Aljaška