Banner-SMFP-Subpage-Services
Servicesl

SLUŽBY
Ekosystém odborníků

Krabice součástek nevytvoří chytrou multifunkční tiskárnu a kolekce chytrých multifunkčních tiskáren není automaticky ekosystém.

V některých organizacích mají k dispozici pracovníky, kteří dokážou ekosystém chytrých multifunkčních tiskáren sami nakonfigurovat a udržovat. Jinde se raději soustředí na svou práci a spolehnou se na prověřené systémy, znalosti, zkušenosti a intuici lidí, kteří chytré multifunkční tiskárny vytvořili.

Spravované tiskové služby (MPS) nezačínají specifikacemi hardwaru, ale vyhodnocením vaší skupiny, role a potřeb organizace. Naplánují a optimalizují velké skupiny zařízení tak, aby pracovaly způsobem, který vyhovuje vašim lidem – a potom je budou aktivně spravovat, aby minimalizovali zatížení vašich IT pracovníků a racionalizovali dodávky spotřebního materiálu (a řídili náklady). A díky shromážděným datům o využití vašich zařízení může tým MPS znovu zvážit a transformovat procesy – abyste získali potřebný fyzický výstup nebo digitální informace které potřebujete, když je potřebujete.

Profesionální služby Lexmark dokážou inteligentně přizpůsobit řešení Lexmark tak, aby vyhovovala vašim cílům z hlediska produktivity a zlepšila způsob správy a sdílení informací ve vašem týmu. Naše zkušenosti s pracovními toky specifickými pro různé obory včetně maloobchodu, bankovnictví, pojišťovnictví, státních úřadů, zdravotní péče, výroby a dalších mohou pomoci odkrýt skryté příležitosti pro zajištění vyšší efektivity.

Řešení problémů, které mohou způsobit nákladné prostoje, je pouze výchozím bodem Služeb zákaznické podpory společnosti Lexmark. Cílem všech našich programů podpory, které zahrnují instalační služby, prodloužené záruky a originální náhradní díly společnosti Lexmark, poskytovaných certifikovanými techniky, je trvale zlepšovat pracovní toky a zajistit, že vám každé zařízení pomůže pracovat s maximálním výkonem.

Služby, které podporují a opakovaně zvažují způsob vaší práce, jsou integrální součástí Ekosystému chytrých multifunkčních tiskáren Lexmark. Nejsou jen odrazem toho, jak dobře rozumíme technickému rozměru našich produktů – jsou známkou toho, kam vás může dovést kombinace vašich cílů a naší představivosti.


Společnost Lexmark sem přišla, vedla nás a jasně nám ukázala, že se v této branži pohybuje již velmi dlouho. Společnost Lexmark nám ukázala, že se nejednalo jen o transakci, ale o partnerství.

Columbia Sportswear
Senior Manager, IT Engineering
Columbia Sportswear Portland, Ore.