Originální kazeta Lexmark - BLI Report | Lexmark Česko

Originální kazeta Lexmark - BLI Report

Originální kazety do laserových tiskáren Lexmark versus šest značek neoriginálních kazet

Výsledky testu naleznete v*

Originální tonerové kazety Lexmark předčily v nezávislém testu šest značek neoriginálních kazet.

Představte si, jak by mohli být vaši pracovníci produktivní, kdybyste mohli ve vaší organizaci s důvěrou vytisknout každou stránku. Společnost Buyers Laboratory Inc. nedávno otestovala a porovnala výkon nových tonerových kazet Genuine Lexmark T644 se šesti neoriginálními značkami a jak ukázaly výsledky*, výhodné tonerové kazety od jiných značek nemusí být tak výhodnou koupí, jak se o nich tvrdí.

Výhoda kazet Lexmark

V průběhu testu provedeného společností BLI prokázaly kazety Genuine Lexmark T644 konzistentní, spolehlivý výkon, vykázaly nulový výskyt chyb spolehlivosti a zachovaly si požadovanou kvalitu tisku po celou dobu životnosti kazet. Přičemž u kazet od šesti neoriginálních výrobců se objevily potíže se spolehlivostí, počtem vytištěných stránek nebo kvalitou tisku.

Cartridge Failure Rate Graph

31 % kazet neoriginálních výrobců vykázalo chybu

1 z 5 kazet byla vadná ihned po vybalení
Jedna z pěti kazet neoriginálních výrobců byla buď neprovozuschopná
ihned po instalaci, nebo vyprodukovala 20 či méně přijatelných stránek.

1 z 10 kazet byla předčasně vyčerpána
Jedna z deseti kazet neoriginálních výrobců vyprodukovala méně než 75 % průměrného očekávaného počtu vytištěných stránek.

1 z 25 kazet neposkytovala přijatelnou kvalitu tisku
Jedna z pětadvaceti kazet neoriginálních výrobců produkovala během své životnosti nepřijatelnou kvalitu tisku.

Statistical Prediction of Performance Graph

Neměli byste dostat to, co jste zaplatili?

Když provedeme modelaci výsledků testu kazet Genuine Lexmark a kazet neoriginálních výrobců, snadno vyjde najevo nepředvídatelné chování kazet neoriginálních výrobců.

Kazety Genuine Lexmark (ve výše uvedeném grafu označené modře) konzistentně poskytují počet vytištěných stránek, který by poskytnout měly. Vysoká, úzká křivka označuje malou odchylku.

Naproti tomu téměř plochá křivka kazet neoriginálních výrobců (červená) ukazuje na značné výkyvy. To je známkou vysoké nepředvídatelnosti. Znamená to, že si nikdy nemůžete být zcela jisti skutečnou výhodností koupě. Můžete stejně dobře zakoupit kazetu, se kterou vytisknete méně než je očekávaný počet stránek nebo dokonce nevytisknete nic, jako zakoupit kazetu, která se bude chovat dle očekávání.

* Údaje o testu jsou výňatkem ze zprávy Custom Test Report společnosti BLI z července 2010: Originální kazety do laserových tiskáren Lexmark versus šest značek neoriginálních

* Údaje o testu jsou výňatkem ze zprávy Custom Test Report společnosti BLI z července 2010: Originální kazety do laserových tiskáren Lexmark versus šest značek neoriginálních