Bezpečnostní listy materiálu | Lexmark Česko

Bezpečnostní listy materiálu

Společnost Lexmark vytvořila bezpečnostní listy materiálu a bezpečnostní listy pro kazety do tiskáren. Pro modely tiskáren, které byly na trh uvedeny v nedávné době, jsou tyto dokumenty k dispozici ve formátu pro Severní Ameriku, Evropskou unii nebo Austrálii. Ve formátech pro Severní Ameriku a Evropskou unii mohou být dokumenty k dispozici v různých jazycích.

Bezpečnostní list materiálu / bezpečnostní list najdete nejrychleji podle obj. čísla kazety. Obj. číslo obvykle najdete na kazetě Lexmark zde: 

tonar-cartrige

U většiny kazet Lexmark uvedených na trh po roce 2008 existují tři formáty:

  • Severoamerický formát (NA) – jeho zápis vyhovuje předpisům platným v USA, Kanadě a Mexiku. Tyto bezpečnostní listy materiálu budou vydávány v angličtině, španělštině (pro Mexiko) a francouzštině (pro Kanadu).
  • Evropský formát (EU REACH) – tento zápis vyhovuje směrnicím REACH platným v EU a bude použit v angličtině, bulharštině, francouzštině, italštině, němčině, maďarštině, litevštině, norštině, španělštině, slovenštině a švédštině. Některé z těchto překladů budou zahrnovat požadavky předpisů v několika zemích.
  • Australský formát (Aust) – vyhovuje předpisům platným v Austrálii a je k dispozici pouze v angličtině.

Kazety uvedené na trh před rokem 2008 disponují kombinací formátů – ta splňuje požadavky OSHA (USA) a je k dispozici v angličtině. Bezpečnostní listy materiálu jsou ve formátu PDF a vyžadují aplikaci Adobe Acrobat Reader.