Back Office

Řešení pro efektivnější fungování vaší administrativy - abyste nebyli jejími otroky.

Správa dokumentů, pracovních postupů a podnikového tisku

Ze všech věcí, které negativně ovlivňují efektivitu práce ve vaší administrativní složce, je na prvním místě papírování. Operace jako zpracování faktur, personální záležitosti a řízení výdajů - dokonce i základní administrativní činnosti jako je tisk a skenování - lze rychle pohřbt pod haldami papíru.

Řešení Lexmark pro podporu administrativy vám ulehčí každodenní rutinní činnosti. Pomohou vám udělat více práce za kratší dobu s menším vynaložením prostředků.

Řešení Back Office


Řešení pro zpracování faktur

Řešení pro zpracování faktur od společnosti Lexmark zajistí hladké spárování a schválení faktur, včasné zaplacení a zlepšené možnosti získání dodavatelských slev. Stačí se dotknout displeje e-Task na multifunkčním zařízení Lexmark a budete moci snadno ukládat, spravovat a směrovat faktury, účty a bilance. Další informace o faktuře zadávané v okamžiku uložení a informace extrahované z dokumentu zkrátí dobu zpracování automatizací pracovního postupu a eliminováním ručního zadávání dat.

Řešení pro nábor a příjem pracovních sil

Řešení pro nábor a příjem pracovních sil uvolníte ruce personálnímu oddělení od časově náročného papírování a zjednodušíte proces přijímání nových pracovníků, takže se rychleji zaplní uvolněné pozice. Stačí se dotknout displeje e-Task na multifunkčním zařízení Lexmark a budete moci všechny dokumenty související s přijímáním nových zaměstnanců snadno ukládat v elektronické podobě, sledovat, směrovat a sdílet. Řešení automaticky oznámí informace o nových zaměstnancích všem příslušným oddělením a umožní vedoucím personalistům a dalším pracovníkům přístup k důležitým informacím.

Řešení pro zpracování výdajů

Řešení pro zpracování výdajů od společnosti Lexmark výrazně zkrátí dobu odeslání, kontroly, schválení a auditu cestovních a jiných výdajů. Stačí se dotknout displeje e-Task na multifunkčním zařízení Lexmark a budete moci ukládat účty v digitální formě, automaticky je párovat s odpovídajícími výkazy ve finančním softwaru a shromažďovat další informace zvyšující přesnost údajů.

Uvolnění tisku

Uvolnění tisku Lexmark umožňuje odesílat dokumenty z počítače, tabletu, chytrého telefonu nebo webového portálu a tisknout je na libovolné tiskárně vybavené funkcí Uvolnění tisku nebo na multifunkční tiskárně. Místo abyste museli protlačit dokument do určené tiskárny (kde budou vytištěné stránky veřejně přístupné, dokud je neodeberete), vyjmete dokument z podnikového tiskového cloudu poté, co se přihlásíte nebo přejedete přes čtečku svou ID kartou.

Mezi výhody řešení Back Office patří:

  • Snížení nákladů na tisk a zmenšení uhlíkové stopy.
  • Posílení řízení přístupu, zabezpečení a kompatibility.
  • Poskytuje jediný a jednotný systém umožňující tisk z pracovních stanic a mobilních zařízení.