Overholdelse af WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment – affald af elektrisk og elektronisk udstyr)

Lexmark er dybt engageret i miljømæssig ansvarlig bortskaffelse af brugt elektronik. 

Som en miljømæssig ansvarlig leverandør af produkter og serviceydelser overholder Lexmark WEEE-direktivet 2012/19/EU Waste Electrical and Electronic Equipment.

Formålet med dette direktiv er: 

  • at bevare, beskytte og forbedre miljøkvaliteten
  • at beskytte folkesundheden
  • at udnytte naturens ressourcer fornuftigt og rationelt

WEEE blev indført som europæisk lovgivning i 2003 og dækkede mange elektroniske produkter. I 2012 blev WEEE udvidet til at omfatte mange forbrugsrelaterede produkter med elektriske komponenter. Det opdaterede direktiv (2012/19/EU) indeholder flere forpligtelser for producenter af elektrisk og elektronisk udstyr.

Overholdelsesproces

I overensstemmelse med direktivet mærkes alle Lexmarks produkter med elektronisk indhold nu i henhold til WEEE-specifikationer, ligesom de overholder den europæiske standard EN50419. Produkter mærket med WEEE-symbolet skal returneres til et bestemt opsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr, f.eks. gennem LCCP or LECP.

WEEE-symbolet er vist nedenfor. Det særlige "skraldespand med kryds over"-symbol bruges på produkter til at indikere, at affald fra elektrisk og elektronisk udstyr skal returneres til et bestemt opsamlingssted til genbrug af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

weee-logo

I hovedparten af de europæiske lande har vi tilmeldt os en kollektiv, national ordning. Disse ordninger giver medlemsvirksomhederne en samlet proces fra indsamling til genbrug og rapportering. Dette giver os mulighed for at opfylde vores forpligtelser i henhold til vores markedsandel. 

WEEE-manualer findes på Lexmarks websted under Support > Enhedssupport. Søg efter modellen, og klik derefter på fanen Håndbøger. 

Relaterede links

Supplies Hero

Har du brug for at købe originale Lexmark forbrugsstoffer til din printer eller dit multifunktionsprodukt?