Έδρα (Διεύθυνση-Πωλήσεις-Service-Αποθήκη) | Lexmark Ελλάδα

Έδρα (Διεύθυνση-Πωλήσεις-Service-Αποθήκη)

Infolex S.A.
Ελαιώνων 51-53, Παλλήνη, Αθήνα 153 51, Αττική

Τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 6722 230
Fax: +30 210 6722 337
Email: info@infolex.gr