Γνήσια κασέτα εκτύπωσης Lexmark - BLI Report | Lexmark Ελλάδα

Γνήσια κασέτα εκτύπωσης Lexmark - BLI Report

Γνήσιες κασέτες εκτύπωσης λέιζερ της Lexmark σε σύγκριση με έξι ανακατασκευασμένες κασέτες άλλων κατασκευαστών

Τα αποτελέσματα του ελέγχου αφορούν*

Οι γνήσιες κασέτες τόνερ της Lexmark επέδειξαν καλύτερη απόδοση από έξι ανακατασκευασμένες κασέτες άλλων κατασκευαστών σε μια ανεξάρτητη δοκιμή

Εάν ο οργανισμός σας μπορούσε να εκτυπώνει κάθε σελίδα με σιγουριά, σκεφθείτε πόσο παραγωγικός θα ήταν ο καθένας. Πρόσφατα, η Buyers Laboratory Inc. πραγματοποίησε ελέγχους και σύγκρινε την απόδοση των νέων γνήσιων κασετών τόνερ Lexmark T644 με την απόδοση έξι ανακατασκευασμένων κασετών άλλων κατασκευαστών και, με βάση τα αποτελέσματα*, το κόστος που θεωρείται ότι εξοικονομούν οι οικονομικές κασέτες άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να μην είναι πραγματικό.

Το πλεονέκτημα της Lexmark

Καθόλη τη διάρκεια του ελέγχου της BLI, οι γνήσιες κασέτες Lexmark T644 παρείχαν σταθερή, αξιόπιστη απόδοση, με μηδενικές αποτυχίες από άποψη αξιοπιστίας, διατηρώντας παράλληλα την επιθυμητή απόδοση ποιότητας εκτύπωσης σε όλη τη διάρκεια ζωής των κασετών. Ωστόσο, οι έξι ανακατασκευασμένες κασέτες άλλων κατασκευαστών παρουσίασαν προβλήματα αξιοπιστίας, απόδοσης σελίδων ή/και ποιότητας εκτύπωσης.

Cartridge Failure Rate Graph

Το 31% των οικονομικών κασετών άλλων κατασκευαστών απέτυχε

στις 5 απέτυχε με την έναρξη της χρήσης
One in five of the bargain brand cartridges were either inoperable upon installation or produced 20 or fewer acceptable pages.

στις 10 έληξε πριν την καθορισμένη ημερομηνία λήξης
Μία στις 10 οικονομικές κασέτες άλλων κατασκευαστών επέδειξε λιγότερο από το 75% της αναμενόμενης απόδοσης.

1 στις 25 κασέτες δεν παρήγαγε αποδεκτή ποιότητα εικόνας
Μία στις 25 οικονομικές κασέτες άλλων κατασκευαστών είχε μη αποδεκτή ποιότητα εικόνας κατά τη διάρκεια ζωής της.

Statistical Prediction of Performance Graph

Δεν θα έπρεπε να έχετε αυτό για το οποίο πληρώνετε;

Όταν διαμορφωθούν τα αποτελέσματα του ελέγχου των γνήσιων κασετών της Lexmark και των ανακατασκευασμένων κασετών άλλων κατασκευαστών, είναι πολύ εύκολο να διαπιστώσει κανείς την απρόβλεπτη φύση των ανακατασκευασμένων κασετών.

Οι γνήσιες κασέτες Lexmark (με μπλε χρώμα στο αριστερό γράφημα) προβλέπεται ότι θα παρέχουν σταθερά τις αναμενόμενες αποδόσεις σελίδων. Η ψηλή, στενή καμπύλη υποδηλώνει μια μικρή παρέκκλιση.

Αντιθέτως, η σχεδόν επίπεδη καμπύλη των ανακατασκευασμένων κασετών άλλων κατασκευαστών (με κόκκινο) υποδηλώνει σημαντική παρέκκλιση. Αυτό αποτελεί μια ένδειξη για τον υψηλό βαθμό μη προβλεψιμότητας. Σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε ποτέ να είστε βέβαιοι με μια οικονομική κασέτα άλλου κατασκευαστή. Έχετε τις ίδιες πιθανότητες να αποκτήσετε μια κασέτα με χαμηλότερη απόδοση από την αναμενόμενη ή που δεν εκτυπώνει καθόλου και να αποκτήσετε μια κασέτα με την απόδοση που θα περιμένατε.

* Αποσπάσματα δεδομένων ελέγχου από την αναφορά προσαρμοσμένων ελέγχων της BLI από τον Ιούλιο του 2010: Γνήσιες κασέτες εκτύπωσης λέιζερ της Lexmark σε σύγκριση με έξι ανακατασκευασμένες κασέτες άλλων κατασκευαστών

* Αποσπάσματα δεδομένων ελέγχου από την αναφορά προσαρμοσμένων ελέγχων της BLI από τον Ιούλιο του 2010: Γνήσιες κασέτες εκτύπωσης λέιζερ της Lexmark σε σύγκριση με έξι ανακατασκευασμένες κασέτες άλλων κατασκευαστών