Συσκευές με επικύρωση Common Criteria

Επισκόπηση

Το πρότυπο Common Criteria (πρότυπο κοινών κριτηρίων) παρέχει ένα πλαίσιο για την επικύρωση των λειτουργιών ασφαλείας ενός συστήματος μέσω της διεξαγωγής μιας σειράς αυστηρών και επαναλαμβανόμενων ελέγχων. Αυτό το πλαίσιο διασφαλίζει για τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτό ότι τα ελεγμένα προϊόντα πληρούν τα διεθνώς συμφωνημένα κριτήρια λειτουργιών ασφαλείας. Η επικύρωση των συσκευών Lexmark πραγματοποιείται μέσω ενός διεθνώς εγκεκριμένου ανεξάρτητου εργαστηρίου χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες οδηγίες πολιτικής. Στους δύο τελευταίους κύκλους αξιολόγησης, τα προϊόντα Lexmark επικυρώθηκαν χρησιμοποιώντας το προφίλ προστασίας IEEE 2600 με έγκριση CCRA. Το προφίλ προστασίας IEEE 2600 σχεδιάστηκε με σκοπό τον προσδιορισμό απειλών για την ασφάλεια που σχετίζονται με μέσα έντυπης μορφής, την παροχή λειτουργιών ασφαλείας για την καταπολέμηση αυτών των απειλών, καθώς και την παροχή ελέγχων διασφάλισης για μια κατηγορία συσκευών ασφαλείας που σχετίζονται με μέσα έντυπης μορφής. Εφόσον πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται από το πλαίσιο Common Criteria, ένα προϊόν που έχει αξιολογηθεί από ένα κράτος θεωρείται ότι διαθέτει έγκυρη αξιολόγηση από όλα τα άλλα κράτη που έχουν υπογράψει τη σύμβαση CCRA (Common Criteria Recognition Agreement, Σύμβαση Αναγνώρισης Προτύπου Common Criteria), η οποία συμπεριλαμβάνει τις προδιαγραφές NIAP (National Information Assurance Partnership, Εθνική Συνεργασία Διασφάλισης Πληροφοριών) των Η.Π.Α. Αυτό, στην πράξη, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή κοινών απαιτήσεων σχετικά με τις προμήθειες για τις κυβερνήσεις που συμμετέχουν στη CCRA.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Lexmark μπορεί να διαθέτει δύο ή περισσότερες ξεχωριστές αξιολογήσεις συνοδευόμενες από παρόμοιους αριθμούς μοντέλων.  Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ορισμένες συσκευές Lexmark αποστέλλονται από το εργοστάσιο με σκληρό δίσκο ή έχουν άλλες λειτουργικές διαφορές, οι οποίες απαιτούν επιπρόσθετους στόχους ασφαλείας για την επικύρωση των δυνατοτήτων ασφαλείας της συσκευής. Με την προσθήκη αυτών των συσκευών με άλλες επικυρώσεις, οι πελάτες της Lexmark έχουν στη διάθεσή τους περισσότερες επιλογές όσον αφορά την επιλογή της κατάλληλης συσκευής που να πληροί τις απαιτήσεις τους περί εσωτερικής ασφάλειας.

Πλεονεκτήματα

 • Η επικύρωση από τρίτους διασφαλίζει στους πελάτες ότι οι δυνατότητες ασφαλείας προστατεύουν τη συσκευή σύμφωνα με τις διατυπώσεις του κατασκευαστή.
 • Οι συσκευές επικυρώνονται χρησιμοποιώντας το Πρότυπο Τεχνολογίας Πληροφοριακών Συστημάτων 2600-2008 IEEE: Ασφάλεια συσκευών και συστημάτων μέσων έντυπης μορφής.
 • Για τις συσκευές Lexmark διενεργούνται δύο ξεχωριστές επικυρώσεις: μία με σκληρό δίσκο και μία χωρίς σκληρό δίσκο.

Τρέχοντα πιστοποιητικά

Επίπεδο διασφάλισης αξιολόγησης (EAL) 3

Επίπεδο διασφάλισης αξιολόγησης (EAL) 2

Αξιολογημένα προϊόντα

 • Lexmark 6500e με T650, T652, T654
 • Lexmark C4150
 • Lexmark C6160
 • Lexmark CS510
 • Lexmark CS720
 • Lexmark CS725
 • Lexmark CS820
 • Lexmark CX410
 • Lexmark CX510
 • Lexmark CX725
 • Lexmark CX725h
 • Lexmark CX820
 • Lexmark CX860
 • Lexmark MX410
 • Lexmark MX510
 • Lexmark MX511
 • Lexmark MX511h
 • Lexmark MX610
 • Lexmark MX611
 • Lexmark MX611h
 • Lexmark MX710
 • Lexmark MX710h
 • Lexmark MX711h
 • Lexmark MX810
 • Lexmark MX811
 • Lexmark MX812
 • Lexmark MX910
 • Lexmark MX911
 • Lexmark MX912
 • Lexmark X463
 • Lexmark X464
 • Lexmark X466
 • Lexmark X548
 • Lexmark X651
 • Lexmark X652
 • Lexmark X654
 • Lexmark X656
 • Lexmark X658
 • Lexmark X734
 • Lexmark X736
 • Lexmark X738
 • Lexmark X746
 • Lexmark X748
 • Lexmark X792
 • Lexmark X860
 • Lexmark X862
 • Lexmark X864
 • Lexmark X925
 • Lexmark X950
 • Lexmark X952
 • Lexmark X954
 • Lexmark XC4140
 • Lexmark XC4150
 • Lexmark XC6152
 • Lexmark XC8155
 • Lexmark XC8160