Lexmarkin älykkäiden monitoimilaitteiden ekojärjestelmä

Yhdistä paperiset jäsentämättömät ja digitaaliset jäsennetyt tiedot käyttämällä laitteita ja yhteyksiä, jotka edistävät liiketoimintaasi.

Ekojärjestelmässä toimintojen yhteistyöllä taataan prosessien tehokas toiminta. Yritysympäristössä ihmiset, tekniikka ja tiedot muodostavat myös ekojärjestelmän, jossa on sekä jäsennettyjä ja jäsentämättömiä tietoja. Tämän ekojärjestelmän keskus on älykäs monitoimilaite, joka toimii yhteyspisteenä digitaalisen ja painetun tiedon välillä.

Lexmarkin älykkäiden monitoimilaitteiden ekojärjestelmä edistää liiketoimintaa yhdistämällä laitteiston, ohjelmiston, työkalut ja palvelut.

smart-mfp-tree

Älykästä ja yksinkertaista

Lexmarkin älykkäiden monitoimilaitteiden ekojärjestelmä ei ole tuote, vaan yhdistelmä tekniikoita ja toimintoja, joiden käytön kaikki Lexmarkin älykkäät monitoimilaitteet oma laitteesi mukaan lukien mahdollistavat. Yhdessä tietotekniikkainfrastruktuurin ja sovellusten kanssa se parantaa jokapäiväisten tehtävien suorittamista ja prosessien toimintaa älykkäiden toimintojen avulla. Se myös yksinkertaistaa hallinnointia sekä koko ajan muuttuvaa liiketoimintaympäristöä ja teknistä ympäristöä.

ÄLYKÄS

Paranna jokapäiväisten tehtävien suoritusta ja prosessien toimintaa


EaseofUse_sml

Helppokäyttöisyys

Käytettävissä käyttäjän kykytasosta riippumatta, lähes millä tahansa kielellä, mistä tahansa laitteesta tai ulkoisesta järjestelmästä ja mahdollisimman vähällä koulutuksella.

Performance_sml

Suorituskyky

Työntekijöiden tuottavuus lisääntyy tulostus- ja skannausnopeuksien optimoinnin, manuaalisten vaiheiden vähentymisen sekä erilaisten tulostusmateriaalien ja -kokojen käsittelyn ansiosta.

Quality_sml

Laatu

Ylläpitää yhdenmukaista tulostuslaatua ja värien tarkkuutta sekä takaa tarkan tietojen sieppauksen ja siirron.

Compliance_sml

Vaatimusten noudattaminen

Tukee tietoturvalle, tietojen salassapidolle, energiankulutukselle ja määräysten noudattamiselle asetettuja tiukkoja vaatimuksia.

 

 

YKSINKERTAINEN

Hallinnoi koko ajan muuttuvaa liiketoimintaympäristöä ja teknistä ympäristöä


Flexibility_sml

Joustavuus

Täyttää liiketoimintatavoitteiden ja yrityksen tietotekniikkajärjestelmien muuttuvat tarpeet avoimien standardien ja integrointimahdollisuuksien ansiosta.

Manageability_sml

Hallittavuus

Tukee laajan, hajautetun verkon hallinointia keskitetystä sijainnista.

Security_sml

Suojaus

Parantaa tärkeiden tietojen ja kriittisen verkkoinfrastruktuurin turvallisuutta.

Services_sml

Palvelut

Taustalla olevan Lexmarkin toimialaosaamisen ansiosta tietotekniikasta vastaava henkilöstö tai käyttöhenkilöstö voi keskittyä entistä paremmmin arvoa tuottaviin toimintoihin.

Paperisen ja digitaalisen maailman yhdistäminen

Paperin käyttö ei lopu koskaan, sillä paperi on monien prosessien avainelementti. Paperille on myös tallennettu monen yrityksen historia. Voit yhdistää fyysiselle paperille tallennetut jäsentämättömät tiedot saumattomasti digitaalisesti jäsennettyihin tietoihin.

Lexmarkin älykkäiden monitoimilaitteiden ekojärjestelmä sieppaa ja siirtää asiakirjoja suoraan sähköiseen tallennustilaan, työnkulkuihin tai muihin sovelluksiin prosessien suorittamiseksi loppuun. Monissa tapauksissa se voi auttaa tekemään yrityksestä täysin paperittoman.

Tarpeen mukaan nämä ratkaisut voidaan ottaa käyttöön pilvipalveluissa, palvelimessa taikka älykkääseen monitoimilaitteeseen upotettujen palvelittomien sovellusten kautta.

smfp-branches

ESITE

Lexmarkin älykkäiden monitoimilaitteiden ekojärjestelmä (englanniksi)

Lexmarkin älykkäiden monitoimilaitteiden ekojärjestelmä edistää liiketoimintaa yhdistämällä laitteiston, ohjelmiston, työkalut ja palvelut.

Ratkaisuja liiketoimintaympäristöösi

Miten Lexmarkin älykkäiden monitoimilaitteiden ekojärjestelmä voi muuttaa täysin liiketoimintasi aktiivisen, alati muuttuvan ympäristön? Ota asiasta selvää ottamalla meihin yhteyttä.