Banner-SMFP-Subpage-Services
Servicesl

PALVELUT
Asiantuntijoiden ekojärjestelmä

Pelkät osat eivät tee älykästä monitoimilaitetta, eikä älykkäiden monitoimilaitteiden kokoelma ole automaattisesti ekojärjestelmä.

Toisilla yrityksillä on tarvittava henkilökunta ja asiantuntemus, jotta ne voivat määrittää älykkäiden monitoimilaitteiden ekojärjestelmän ja ylläpitää sitä itse. Toiset yritykset haluavat keskittyä omaan liiketoimintaansa ja luottavat hyväksi todettuihin järjestelmiin sekä asiantunteviin ja kokeneisiin ihmisiin, jotka määrittävät niiden älykkäät monitoimilaitteet.

Hallittujen tulostuspalvelujen lähtökohtana eivät ole laitteistomääritykset, vaan kaikki lähtee ryhmän, roolin ja yrityksen tarpeiden arvioimisesta. Hallituissa tulostuspalveluissa keskitytään laitekannan suunnitteluun ja optimointiin niin, että laitekanta toimii samalla tavalla kuin työntekijät. Näiden tulostuspalvelujen avulla voidaan pienentää tietotekniikkakuormitusta ja järkeistää kulutustarvikkeiden kulutusta (sekä hallita kustannuksia). Keräämällä tietoja yrityksen laitteiden käytöstä monitoimilaitteista vastaava tiimi voi kehittää ja muuttaa yrityksen prosesseja toimittamalla käyttöön esimerkiksi fyysisiä laitteita tai digitaalista tietoa aina tarvittaessa.

Lexmarkin ammattilaispalvelujen avulla voidaan parantaa tiimien tietojen hallintaa ja jakamista sekä muuttaa Lexmarkin ratkaisuja yrityksen tuottavuustavoitteiden mukaisiksi. Kokemuksemme toimialakohtaisista tietojen työkuluista (esimerkiksi vähittäismyynti, pankki- ja vakuutuspalvelut, julkishalllinto, terveydenhuolto ja valmistus) voi auttaa yritystä näkemään uusia mahdollisuuksia ja tehostamaan siten toimintaansa.

Lexmarkin asiakastukipalveluille on tuttua ratkaista ongelmia, jotka aiheuttavat kalliita keskeytyksiä yrityksille. Kaikkien asennuspalveluiden, laajennettujen takuiden ja Lexmarkin alkuperäisten osien kaltaisten tukiohjelmiemme tavoitteena on parantaa jatkuvasti yritysten työnkulkua ja varmistaa, että jokainen laite auttaa tekemään työt huipputehokkaasti.

Työtapaa tukevat ja kehittävät palvelut ovat osa Lexmarkin älykkäiden monitoimilaitteiden ekojärjestelmää. Tarjoamamme palvelut kuvastavat sitä, miten hyvin ymmärrämme tuotteidemme tekniset ulottuvuudet ja mitä kaikkea saamme aikaan, kun yhdistämme yritysten tavoitteet ja mielikuvituksemme.


Lexmark tuli, opasti meitä ja teki selväksi, että se haluaa sitoutua pitkäaikaiseen yhteistyöhön. Lexmark osoitti, että kyseessä on kumppanuus eikä pelkkä liiketapahtuma.

Columbia Sportswear
Senior Manager, IT Engineering
Columbia Sportswear Portland, Ore.