Document Distributor

Yhdistä eri puolilla organisaatiotasi olevat lähteet prosessien nopeuttamiseksi

Jäsentämättömän tiedon määrä kasvaa räjähdysmäisesti. Sitä luo lähes jokainen sadoissa eri muodoissa ja useissa eri paikossa organisaatioita. Ilman tehokkaita talteenottoprosesseja organisaatioiden on vaikea tuottaa sisältöä oikeille ihmisille, silloin kun he sitä tarvitsevat. Samalla suojaukseen ja vaatimusten noudattamatta jättämiseen liittyvä riski kasvaa organisaatioissa.

Lexmark Document Distributorin avulla voit tuottaa asiakirjoja ja tietoja eri puolilla organisaatiotasi olevista lähteistä paikkaan, jossa tarvitset niitä, esimerkiksi yrityksen sisällönhallintaohjelmistoon tai toiminnanohjausjärjestelmään. Asiakirjojen talteenotto niiden saapuessa myös kentällä sijaitseviin toimistoihin ja muihin hajallaan oleviin sijainteihin nopeuttaa käsittelyä, ehkäisee asiakirjojen ja tietojen häviämistä ja parantaa näkyvyyttä.

Document Distributor lisää myös infrastruktuurin joustavuutta. Sen integroinnin lisäasetukset tarjoavat suojatun yhteyden lähteiden ja tallennuspaikkojen välille. Voit myös vaihtaa osia yrityksesi tarpeiden muuttuessa.  

Document Distributorin avulla voit

  • ottaa talteen sekä paperisia että sähköisiä asiakirjoja useista eri lähteistä, joita ovat sähköposti- ja faksipalvelimet, monitoimilaitteet, mobiililaitteet ja verkkokansiot
  • ottaa käyttöön käyttäjän ja monitoimilaitteen vuorovaikutus prosessien aloittamista, hakemisto- ja toimitustietojen tuottamista ja reaaliaikaisten tilapäivitysten vastaanottamista varten
  • parantaa kuvia poistamalla vinoutta, täpliä ja ei-toivottua kiertoa
  • muuntaa kuvat muihin grafiikkamuotoihin ja tekstiksi
  • tuottaa asiakirjoja eri kohteisiin, mukaan lukien verkkokansiot tai yrityksen sisällönhallintaohjelmistoon tai toiminnanohjausjärjestelmään
  • mukauttaa ratkaisuja ohjelmankehityspaketin (SDK) laajan työkaluvalikoiman avulla
  • lisätä tekstintunnistus-, OMR- ja viivakoodituen sekä muita kirjaston lisäasetuksia liiketoimintatarpeiden lisääntyessä
  • yksinkertaistaa monitoimilaitteen hallintaa ottamalla käyttöön sovelluksia, käytäntöjä ja yleisiä asetuksia verkossa oleviin laitteisiin.

ESITE

Lexmark Document Distributor

[PDF 597.18 KB]

Lisätietoja taleenottoprosessin yhdistävistä ominaisuuksista.