Terms and Conditions

 

1. Takuun laajuus

1.1 Lexmark tarjoaa tämän “SMB -sarjan 4 vuoden rajoitutetun takuun” (jäljempänä “Lexmark-takuu”) henkilölle, joka ensimmäisenä ostaa omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä (jäljempänä “Alkuperäinen Ostaja”) Lexmark-tulostuslaitteen tai -tarvikkeita, kuten kohdassa 3 on lähemmin kuvattu (jäljempänä “Lexmark-tulostuslaite tai -tarvikkeet”), ja henkilölle, jolle Lexmark-tulostuslaite tai 

-tarvikkeet on tämän Lexmark-takuun voimassaoloaikana (jäljempänä “Voimassaoloaika”) laillisesti luovutettu tai myyty (jäljempänä “Loppukäyttäjä” yhdessä Alkuperäisen Ostajan kanssa).

1.2 TÄMÄ LEXMARK-TAKUU KOSKEE AINOASTAAN YRITYSASIAKKAITA EIKÄ SITÄ SOVELLETA, MIKÄLI LOPPUKÄYTTÄJÄ ON KULUTTAJA.

1.3 Tämän Lexmark-takuun perusteella Lexmark takaa, että Lexmark-tulostuslaite tai -tarvikkeet on valmistettu uusista tai uutta vastaavista osista, ne ovat Lexmarkin julkaisemien määritysten mukaisia, niissä ei ole materiaalivikoja tai työn laadusta johtuvia vikoja ja että ne ovat toimitettaessa hyvässä toimintakunnossa.

1.4 Lexmark antaa takuuaikana Loppukäyttäjälle myös teknistä tukea (jäljempänä “Tekninen tuki”) joko Lexmarkin maakohtaisen verkkosivuston kautta tai puhelimitse Lexmarkin asiakastuen kautta (kuten lähemmin ilmenee asiakirjasta “Ohjeet 4 vuoden takuun aktivointia varten”, joka on tämän takuuasiakirjan liitteenä ja/tai saatavana Lexmarkin maakohtaisesta verkkosivustosta www.lexmark.com/myguarantee).

1.5 TÄMÄ LEXMARK-TAKUU ON LEXMARKIN TARJOAMA MAKSUTON VALMISTAJAN TAKUU JA SE TARJOTAAN SOPIMUSPERUSTEISEN TAI LAKISÄÄTEISEN TAKUUN LISÄKSI LOPPUKÄYTÄJILLE TUOTTEEN MYYJÄÄN NÄHDEN (LEXMARK TAI MUU OSAPUOLI, JOLTA LOPPUKÄYTTÄJÄ ON OSTANUT LEXMARK-TULOSTUSLAITTEEN TAI -TARVIKKEET) SOVELLETTAVAN PAIKALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN. SOPIMUSPERUSTEINEN TAI LAKISÄÄTEINEN TAKUU, JOHON LOPPUKÄYTTÄJÄ VOI OLLA OIKEUTETTU TUOTTEEN MYYJÄÄN TAI MUUHUN OSAPUOLEEN NÄHDEN SÄILYY VOIMASSA.

1.6 Tässä Lexmark-takuussa määritetyt palvelut (jäljempänä “Takuupalvelut”) tarjoaa paikallinen Lexmark-taho tai Lexmarkin paikallinen edustaja.

1.7 Lexmark tarjoaa Takuupalveluja (mukaan luettuna Tekninen tuki) Alueilla, jotka on määritetty ja esitetty tämän Lexmark-takuun kohdassa 6.

1.8 TÄMÄ LEXMARK-TAKUU RAJOITTUU OIKEUKSIIN, JOTKA ON NIMENOMAISESTI MYÖNNETTY LOPPUKÄYTTÄJÄLLE TÄSSÄ ASIAKIRJASSA, JA SE ON TIETTYJEN, TÄMÄN ASIAKIRJAN SEURAAVISSA OSISSA ESITETTYJEN RAJOITUSTEN ALAINEN.

2. Tukimenettely

2.1 Tämän Lexmark-takuun Voimassaoloaikana Lexmark (i) tarjoaa Loppukäyttäjälle Teknistä tukea Lexmark-tulostuslaitteen tai -tarvikkeiden vian määrittämiseen ja mahdollisen vian syyn selvittämiseen sekä (ii) oman harkintansa mukaan korjaa tai vaihtaa viallisen tai toimimattoman Lexmark-tulostuslaitteen tai -tarvikkeen (katso kohdasta 3 lisätiedot kattavuudesta ja Voimassaoloajasta). Loppukäyttäjän tulee säilyttää alkuperäispakkaus Lexmark-takuun Voimassaoloajan.

2.2 Yhteydenotto Lexmarkiin

Jos Lexmark-tulostuslaitteessa tai -tarvikkeissa on Voimassaoloaikana ilmeinen virhe materiaaleissa tai laadussa, ja tuoteselosteessa ehdotetut toimenpiteet eivät ratkaise ongelmaa, saat apua seuraavilla tavoilla:

  • etsiä lisäapua ja tietoa vian ratkaisemisesta tai ohjelmiston ja ajurien päivityksestä Lexmark-tukisivustolta osoitteesta www.lexmark.com/myguarantee.
  • pyydä apua Teknisestä tuesta soittamalla asiaankuuluvaan maakohtaiseen numeroon, jotka listattu Takuun yhteystietoluettelossa osoitteessa www.lexmark.com/myguarantee.

2.3 Tarjotessaan Takuupalveluja Lexmark pyrkii selvittämään syyn siihen, miksi Lexmark- tulostuslaite tai -tarvike on viallinen tai miksi se ei toimi, ja jos mahdollista, yrittää korjata ongelman puhelimitse, Internetin tai faksin välityksellä. Lexmark voi oman harkintansa mukaan korjata viallisen tai toimimattoman Lexmark-tulostuslaitteen tai -tarvikkeen tai vaihtaa sen uuteen tai uutta vastaavaan korvaavaan tuotteeseen. Lexmarkin valtuutetut tukihenkilöt antavat ohjeita viallisen tai toimimattoman Lexmark-tulostuslaitteen tai -tarvikkeen palautukseen tai vaihtoon liittyen. Kaikista Takuupalvelujen perusteella vaihdetuista osista ja korvatuista tuotteista tulee Lexmarkin omaisuutta. Korvaavan tuotteen toimittaminen ei pidennä vastaavan Lexmark-tulostuslaitteen tai tarvikkeen Lexmark-takuun Voimassaoloaikaa.

2.4 Jos Lexmark toimittaa korvaavan Lexmark-tulostuslaitteen tai -tarvikkeen tämän Lexmark-takuun mukaisesti, Loppukäyttäjän tulee palauttaa viallinen tai toimimaton Lexmark-tulostuslaite tai -tarvike korvaavan Lexmark-tulostuslaitteen tai -tarvikkeen mukana toimitetussa pakkauksessa Lexmarkin valtuutetun tukihenkilön ilmoittamaan palautusosoitteeseen tukihenkilön korvausmenettelyn yhteydessä antamien ohjeiden mukaisesti. Jos viallista Lexmark-tulostuslaitetta tai -tarviketta ei palauteta, korvaavasta Lexmark-tulostuslaiteesta tai -tarvikkeista laskutetaan korvaus Lexmarkin sen hetkisen julkistetun listahinnan mukaisesti.

2.5 Korvaavan Lexmark-tulostuslaitteen varustukseen ei sisälly Lexmarkin tarvikkeita, kaapeleita eikä ohjelmia, jotka on saatettu toimittaa viallisen Lexmark-tulostuslaitteen mukana tai jotka on asennettu vialliseen Lexmark-tulostuslaitteeseen. Ne on poistettava viallisesta Lexmark-tulostuslaitteesta ennen palautusta ja niitä on käytettävä korvaavan Lexmark-tulostuslaitteen kanssa.

3. Tuotteet, joita takuu koskee, ja takuuehdot

3.1 Tämä Lexmark-takuu koskee seuraavia Lexmark-tuotteita ja voimassa ovat seuraavat ehdot:

3.1.1 Ellei Lexmark-tulostuslaitteessa, sen pakkauksessa tai siihen liittyvässä Lexmarkin verkkosivustossa toisin ilmoiteta, Lexmark-tulostuslaitteiden ja niihin liittyvien Lexmark-merkkisten valinnaisten lisävarusteiden ja optioiden (kuten lisäpaperilokero) takuu on voimassa yhden vuoden alkaen siitä päivästä, jolloin Alkuperäinen Ostaja ostaa tuotteen. Alkuperäistä yhden vuoden Voimassaoloaikaa voi jatkaa maksutta, jos Loppukäyttäjä rekisteröityy osoitteessa: www.lexmark.com/myguarantee (katso kohdasta 4 lisätiedot).  

3.1.2 Elinikäinen takuu Lexmark-merkkisille lasertarvikkeille. Elinikä tarkoittaa ajanjaksoa, joka alkaa, kun Alkuperäinen Ostaja ostaa tuotteen, ja päättyy, kun Lexmarkin toimesta värikasettiin pantu alkuperäinen värijauhe on kulutettu loppuun niin, ettei värinsaanti enää toimi.

3.1.3 Lexmark-lasertulostuslaitteen mukana toimitetuille Lexmark-merkkisille alkuperäisille huoltovälipaketeille, kiinnitysyksiköille, kuvansiirtoyksiköille ja kulutusosille takuu on voimassa 90 päivää alkaen siitä päivästä, jolloin Alkuperäinen Ostaja ostaa tuotteen; tai kunnes Lexmark-tulostuslaitteen käyttöpaneelissa näkyy viesti “Pian loppuunkulunut” tai “Määräaikaishuolto”; tai ellei Lexmark-tulostuslaitteen Loppukäyttäjän käyttöliittymän toimintoihin kuulu kyseisten viestien näyttäminen, kunnes ne ovat normaalin kulumisen seurauksena käyttöikänsä lopussa; sen mukaan, mikä näistä tulee ensin.

3.1.4 90 päivän takuu Lexmarkin huoltovälipakettien ja kiinnitysyksikön vaihdolle alkaen siitä päivästä, jolloin Alkuperäinen Ostaja ostaa tuotteen. Jos joudutaan ryhtymään huoltovälipakettien tai kiinnitysyksikön vaihtoa koskeviin toimenpiteisiin 90 päivän jälkeen, siitä veloitetaan tapauskohtaisesti ja suhteessa käyttöön.

3.2 TÄMÄ LEXMARK-TAKUU EI KOSKE (i) MITÄÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTEITA, JOTKA ON LIITETTY LEXMARK-TULOSTUSLAITTEISIIN TAI -TARVIKKEISIIN (ESIM. LEXMARKIN TUOTTEEN OSTON TAI TUOTEPAKETIN YHTEYDESSÄ JAKELEMAT USB-KAAPELIT, MUUT KAAPELIT, OHJELMISTOT TAI LISÄTARVIKKEET), (ii) MITÄÄN LEXMARKIN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN OHJELMISTOJA TAI (iii) MITÄÄN LEXMARKIN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN TULOSTUSMATERIAALEJA.

4. Loppukäyttäjän velvollisuudet

4.1 REKISTERÖINTI (AKTIVOINTISERTIFIKAATTI)

Ollaakseen oikeutettu Takuupalveluihin tai Tekniseen tukeen alkuperäisen Lexmark-tulostuslaitteille tai -tarvikkeille tarkoitetun yhden vuoden Voimassaoloajan jälkeen (katso kohta 3.1.1), Loppukäyttäjän täytyy rekisteröidä ja aktivoida Lexmark-takuu jokaiselle Lexmark-tulostuslaitteelle 90 päivän kuluessa ostopäivästä Alkuperäisen Ostajan toimesta (“90 päivän ajanjakso”). Rekisteröinnin voi tehdä seuraavalla Lexmarkin sivustolla:  www.lexmark.com/myguarantee. Onnistuneen rekisteröinnin seurauksena Loppukäyttäjä saa Aktivointisertifikaatin, jolla alkuperäistä yhden vuoden takuun Voimassaoloaikaa jatketaan 36 kuukaudella (=yhteensä 48 kuukautta = alkuperäinen yhden vuoden Voimassaoloaika ja lisäksi 36 kuukautta). Rekisteröinnin laiminlyönti 90 päivän ajanjakson kuluessa johtaa jatketun Takuun pysyvään menetykseen ja takuun Voimassaoloaika pysyy voimassa alkuperäisen yhden vuoden Alkuperäisen Ostajan ostopäivästä. Rekisteröinnin ja aktivoinnin seurauksena Loppukäyttäjä saa Aktivointisertifikaatin. Loppukäyttäjän tulee säilyttää tallessa tämä Aktivointisertifikaatti.

4.2  Ottaessaan yhteyttä Lexmarkiin, Loppukäyttäjän on esitettävä (i) Alkuperäisen Ostajan ostotodistus, kuten kuitti, joka sisältää ostopäivämäärän, ostopaikan ja sarjanumeron, sekä (ii) pyydettäessä Aktivointisertifikaatin. Ilman näitä tietoja Lexmark-tulostuslaitetta tai -tarvikkeita voidaan pitää takuun ulkopuolelle kuuluvina, jolloin kaikista tarjotuista palveluista Loppukäyttäjää veloitetaan kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukainen korvaus.

4.3 Loppukäyttäjä on vastuussa sen tarkistamisesta, että hänen Lexmark-tulostuslaitteensa kokoonpano on määritetty asennusohjeiden mukaisesti, jotka on annettu esimerkiksi käyttöohjeissa ja/tai Lexmarkin valtuutetun tukihenkilön toimesta. Jos ongelman voi Lexmarkin mielestä korjata laitteiston ohjelmistopäivityksellä, Loppukäyttäjä on vastuussa suositellun laitteiston ohjelmistopäivityksen suorittamisesta Lexmark-tulostuslaitteessa Lexmarkin antamien ohjeiden mukaisesti. Ohjeet voi antaa Loppukäyttäjälle myös Lexmarkin valtuutettu tukihenkilö puhelimitse.

4.4 Lexmark-tulostuslaitteet edellyttävät huoltovälipaketin käyttöä tietyn käyttömäärän jälkeen, jotta niiden suorituskyky pysyy parhaana mahdollisena. Tämä on esitetty sovellettavissa tuotemäärityksissä ja asennusasiakirjoissa, joita Loppukäyttäjän on noudatettava. Lexmark-takuu ei kata Huoltovälipaketteja. Huoltovälipakettien ja kiinnitysyksikköjen osto ja oikeanlainen asennus ovat Loppukäyttäjän vastuulla ja Loppukäyttäjä vastaa kaikista niihin liittyvistä kustannuksista.

4.5 Jotta Loppukäyttäjä saa asianmukaista Teknistä tukea, Loppukäyttäjä on velvoitettu auttamaan Lexmarkin valtuutettua tukihenkilöä ongelman selvittämisessä, jotta ongelma voidaan ratkaista puhelimitse. Loppukäyttäjän on tällöin huolehdittava siitä, että Lexmark-tulostuslaite tai -tarvikkeet ovat käyttöympäristössä, joka mahdollistaa ongelman asianmukaisen selvittämisen. Jos Loppukäyttäjä ei pysty tarjoamaan valtuutetulle tukihenkilölle asianmukaista apua, Takuupalvelut saattavat viivästyä tai Asiakkaalta saatetaan veloittaa lisäkuluja.

5. RAJOITUKSET

5.1 Tämä Lexmark-takuu ei sisällä palveluita seuraavissa tilanteissa. Lexmark voi veloittaa Loppukäyttäjältä kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisen palvelumaksun tai Teknisen tuen maksun mistä tahansa seuraavista korjauksista.

5.1.1 Lexmark-tulostuslaitteen tai -tarvikkeiden sarjanumero on poistettu, vahingoittunut tai tehty virheelliseksi.

5.1.2 Paperi on jumiutunut jostakin muusta kuin valmistusviasta johtuen.

5.1.3 Loppukäyttäjän vaihdettavissa olevien osien, kuten värikasetin, mustesuihkupatruunan, kiinnitysyksiköiden, kuvansiirtoyksiköiden ja kulutusosien vaihtaminen tulostuslaitteen sijaintipaikassa.

5.1.4 Lexmark-tulostuslaite tai -tarvikkeet ovat vioittuneet tai vahingoittuneet tai niiden suorituskyky on heikentynyt sellaisten tarvikkeiden, osien, tulostusvälineiden, ohjelmistojen tai lisälaitteiden käytöstä johtuen, jotka eivät ole alkuperäisiä Lexmarkin tarvikkeita tai osia, tai jotka eivät vastaa Lexmarkin suosittelemia Lexmark-tulostuslaitteita ja -tarvikkeita koskevia määrityksiä.

5.1.5 Lexmark-tulostuslaite tai -tarvikkeet ovat vioittuneet tai vahingoittuneet tai niiden suorituskyky on heikentynyt sopimattoman fyysisen ympäristön tai käyttöympäristön vuoksi. Tämä voi sisältää muttei rajoitu vahinkoihin, jotka ovat seurausta vahingossa tapahtuneesta vauriosta tai väärinkäytöstä, sähkönsyötöstä tai sähköhäiriöistä (mukaan lukien ukonilma), Loppukäyttäjän huolimattomuudesta, epäasiallisesta käytöstä, koneeseen vahingossa pudonneista vieraista esineistä, tulipalosta, vesivahingosta tai käytöstä vääränlaisissa ympäristöissä, jotka eivät vastaa Lexmarkin käyttöohjeisiin sisältyviä määrityksiä.

5.1.6 Värikasetit ja mustesuihkupatruunat, jotka Loppukäyttäjä tai kolmas osapuoli on täyttänyt uudelleen tai jotka ovat lakanneet toimimasta vahingossa tapahtuneen vaurion tai väärinkäytön vuoksi.

5.1.7 Lexmark-tulostuslaite tai -tarvikkeet ovat vioittuneet tai vahingoittuneet tai niiden suorituskyky on heikentynyt jonkun muun kuin Lexmarkin tai Lexmarkin valtuutetun palveluntarjoajan suorittaman huollon tai ylläpidon seurauksena.

5.1.8 Lexmark-tulostuslaite tai -tarvikkeet ovat vioittuneet tai vahingoittuneet tai niiden suorituskyky on heikentynyt sen seurauksena, että Loppukäyttäjä on laiminlyönyt suorittaa Lexmarkin käyttöohjeissa tai verkkosivustossa kuvatut puhdistus- ja huoltotoimenpiteet. Tämä sisältää kulutusosien, kuten suositeltujen huoltovälipakettien vaihdon laiminlyömisen suositelluin aikavälein tai valtuuttamattoman kolmannen osapuolen suorittamat huoltotoimenpiteet.

5.1.9 Lexmark-tulostuslaite tai -tarvikkeet ovat vioittuneet tai vahingoittuneet tai niiden suorituskyky on heikentynyt sen seurauksena, että niiden asianmukainen ja Lexmarkin ohjeiden mukainen valmistelu, pakkaaminen ja kuljetus on laiminlyöty, kun ne on palautettu Lexmarkille korjausta varten.

5.1.10 Lexmarkin käyttöohjeissa ilmoitettuja ehtoja ja tuotemäärityksiä ei ole kaikilta osin noudatettu.

5.2 Lexmarkilla on oikeus kieltäytyä suorittamasta tämän Lexmarkin takuun mukaisia Takuupalveluita ja Teknistä tukea Loppukäyttäjän maksuviivästysten ajan. 

6. Alueet

6.1 Tämä Lexmarkin takuu koskee Lexmark-tulostuslaitteita tai -tarvikkeita, jotka on ostettu ja asennettu siinä maassa, joka on ilmoitettu tämän takuun otsikossa (jäljempänä “Alueet”). Tämä Lexmark-takuu on myönnetty Lexmarkin harkinnan mukaan joko Lexmarkin tytäryhtiön tai paikallisen edustajan toimesta edellä mainitussa maassa. Katso kohdasta 10 (maakohtaiset ehdot) lisätietoja ehdoista, jotka voivat tulla sovellettavaksi maassasi.

6.2 Lexmark-takuun ehdot ja/tai siihen liittyvät Takuupalvelut voivat vaihdella maittain.

6.3 Kun Lexmark-tulostuslaitteet ja -tarvikkeet on siirretty toiseen maahan, jossa on saatavana näitä Takuupalveluja kyseiselle Lexmark-tulostuslaitteelle tai -tarvikkeille, Loppukäyttäjä on oikeutettu samoihin Takuupalveluihin kuin jos Lexmark-tulostustuote tai -tarvikkeet olisi ostettu siinä maassa, johon ne on siirretty. TIETTYJÄ VALIKOITUJA LEXMARK- TULOSTUSLAITTEITA TAI -TARVIKKEITA EI KUITENKAAN OLE SAATAVANA KAIKISSA MAISSA. TÄLLAISTEN LEXMARK-TULOSTUSLAITTEIDEN TAI -TARVIKKEIDEN LEXMARK-TAKUU PÄÄTTYY TULOSTUSLAITTEEN TAI TARVIKKEEN SELLAISEEN TOISEEN MAAHAN SIIRTÄMISEN JÄLKEEN, JOSSA LEXMARK TAI LEXMARKIN PAIKALLINEN EDUSTAJA EI YLEENSÄ TARJOA LEXMARKIN TAKUUPALVELUJA SAMALLE TUOTTEEN MALLINUMEROLLE.

7. TAKUUN- JA VASTUUNRAJOITUS

7.1 Loppukäyttäjän oikeudet tämän Lexmark-takuun mukaisesti silloin, kun Lexmark-tulostuslaite tai -tarvike on viallinen tai lakkaa toimimasta, on määritetty tyhjentävästi yllä kuvatuissa Takuupalveluissa. Vaikka Lexmark ei toimisi tämän Lexmark-takuun ehtojen mukaisesti, Lexmarkin yksinomainen vastuu mistä tahansa todellisista vahingoista rajoittuu ainoastaan siihen summaan, jonka Loppukäyttäjä on maksanut Lexmark-tulostuslaitteesta tai -tarvikkeesta tai sen korjauksesta tai vaihdosta. Tässä kohdassa määritettyä todellisten vahinkojen vastuunrajoitusta ei sovelleta henkilö- tai omaisuusvahinkoihin, joista Lexmarkin katsotaan olevan oikeudellisesti vastuussa.

7.2 Lexmark tarjoaa Lexmark-takuun vain yllä esitetyllä tavalla. LEXMARK EI OLE VASTUUSSA LEXMARK-TULOSTUSLAITTEEN TAI TARVIKKEIDEN TOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ TAI LEXMARK-TULOSTUSLAITTEEN TAI TARVIKKEIDEN VIALLISESTA TOIMINNASTA JOHTUVISTA SEURAUKSISTA. LEXMARK EI OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTUUSSA MENETETYISTÄ TUOTOISTA TAI SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, VAIKKA TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI KERROTTU LEXMARKILLE.

7.3 TÄSSÄ ASIAKIRJASSA ESITETTY TAKUU MÄÄRITTELEE TYHJENTÄVÄSTI SOVELLETTAVAT TAKUUEHDOT. KAIKKI MUUT NIMENOMAISET TAI OLETETUT TAKUUT TAI VASTUUSITOUMUKSET, MUKAAN LUETTUNA YLEISTÄ LAATUA TAI SOVELTUVUUTTA ERITYISEEN TARKOITUKSEEN KOSKEVAT OLETETUT TAKUUT, ON POISSULJETTU (PAITSI MILLOIN SOVELLETTAVAN LAIN PAKOTTAVAT MÄÄRÄYKSET EDELLYTTÄVÄT SANOTTUJA OLETETTUJA TAKUITA). KAIKKI NIMENOMAISET TAI OLETETUT TAKUUT RAUKEAVAT LEXMARK-TAKUUN VOIMASSAOLON PÄÄTYTTYÄ.

8. Ehtojen itsenäisyys (Severability clause)

8.1 Jos jokin näistä Lexmark-takuun ehdoista (tai osa niistä) todetaan pätemättömäksi, laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi tuomioistuimen tai muun toimivaltaisen viranomaisen toimesta, kyseistä ehtoa tai osaa ei katsota Lexmark-takuun osaksi. Tämä ei vaikuta muiden Lexmark-takuun ehtojen pätevyyteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen.

8.2 Jos Lexmark-takuun ehto (tai osa jostakin ehdosta) todetaan laittomaksi, pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, ehtoa sovelletaan niin vähäisillä muutoksilla kuin on tarpeen, jotta ehto olisi laillinen, pätevä ja täytäntöönpanokelpoinen.

9. Aktivointisertifikaatti

Loppukäyttäjä voi pidentää tai korottaa tätä Lexmark-takuutaan milloin tahansa sen voimassaolon aikana hankkimalla Aktivointisertifikaatin. Lisätietoja Aktivointisertifikaatista on Lexmarkin verkkosivustossa osoitteessa www.lexmark.com/myguarantee, tai voit ottaa yhteyttä jälleenmyyjääsi.

10. Maakohtaiset ehdot

10.1 Suomi 

10.1.1 Lexmark-takuu on kaupallinen takuu, jonka Lexmark tarjoaa vapaaehtoisesti. Maasi Lexmark-takuun suorittavan Lexmarkin toimipaikan nimen ja osoitteen löydät kohdasta Takuun yhteystietoluettelo osoitteessa www.lexmark.com/myguarantee.

10.1.2 Kohdan 7.1 loppuun lisätään “Vastuunrajoitus ei koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella”.