Tällä sivustolla käytetään evästeitä useisiin eri tarkoituksiin, myös käyttökokemuksen, analytiikan ja mainosten parantamiseen. Jatkamalla tämän sivuston selaamista tai napsauttamalla Hyväksy ja sulje -painiketta hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja on Evästeet-sivulla.

 

Terms and Conditions

1. Takuun laajuus

1.1 Lexmark tarjoaa tämän Lexmarkin rajoitetun kaupallisen takuun (jäljempänä “Lexmarkin takuu”) henkilölle, joka ensimmäisenä ostaa omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä (jäljempänä “Alkuperäinen ostaja”) Lexmarkin tulostuslaitteen tai Lexmarkin tarvikkeita, kuten kohdassa 3 on lähemmin kuvattu (jäljempänä “Lexmarkin tulostuslaite tai tarvikkeet”), ja henkilölle, jolle Lexmarkin tulostuslaite tai tarvikkeet on tämän Lexmarkin takuun voimassaolon aikana laillisesti luovutettu tai myyty (jäljempänä “Loppukäyttäjä” yhdessä alkuperäisen ostajan kanssa).

1.2 Tämän Lexmarkin takuun perusteella Lexmark takaa, että Lexmarkin tulostuslaite tai tarvikkeet on valmistettu uusista tai uutta vastaavista osista, ne ovat Lexmarkin julkaisemien määritysten mukaisia, niissä ei ole materiaalivikoja tai työn laadusta johtuvia vikoja ja että ne ovat toimitettaessa hyvässä toimintakunnossa.

1.3 Lexmark antaa takuuaikana Loppukäyttäjälle myös teknistä tukea (jäljempänä “Tekninen tuki”) joko Lexmarkin maakohtaisen verkkosivuston kautta tai puhelimitse (kuten lähemmin ilmenee asiakirjasta “Takuuohjeet”, joka on tämän takuuasiakirjan liitteenä ja/tai saatavana Lexmarkin maakohtaisesta verkkosivustosta).

1.4 Tämä Lexmarkin takuu on Lexmarkin tarjoama maksuton valmistajan takuu. SEN tarkoituksena ei ole RAJOITTAA VAAN täydentää sopimusperusteista tai lakisääteistä takuuta, johon Loppukäyttäjä voi olla oikeutettu tuotteen myyjään nähden (Lexmark tai kolmas osapuoli, jolta Loppukäyttäjä on ostanut Lexmarkin tulostuslaitteen tai tarvikkeet) sovellettavan paikallisen lain PAKOTTAVIEN määräysten mukaan.

1.5 Tässä Lexmarkin takuussa määritetyt palvelut (jäljempänä “Takuupalvelut”) tarjoaa paikallinen Lexmark-taho tai Lexmarkin paikallinen edustaja.

1.6 Lexmark tarjoaa Takuupalveluja (mukaan luettuna Tekninen tuki) alueilla, jotka on määritetty ja esitetty tämän Lexmarkin takuun kohdassa 6.

1.7 TÄMÄ LEXMARKIN TAKUU RAJOITTUU OIKEUKSIIN, JOTKA ON NIMENOMAISESTI MYÖNNETTY LOPPUKÄYTTÄJÄLLE TÄSSÄ ASIAKIRJASSA, JA SE ON TIETTYJEN, TÄMÄN ASIAKIRJAN SEURAAVISSA OSISSA ESITETTYJEN RAJOITUSTEN ALAINEN.

2. Tukimenettely

2.1 Tämän Lexmarkin takuun voimassaolon aikana Lexmark (i) tarjoaa Loppukäyttäjälle Teknistä tukea Lexmarkin tulostuslaitteen tai tarvikkeiden vian määrittämiseen ja mahdollisen vian syyn selvittämiseen sekä (ii) oman harkintansa mukaan korjaa tai vaihtaa viallisen tai toimimattoman Lexmarkin tulostuslaitteen tai tarvikkeen, lukuun ottamatta tässä asiakirjassa esitettyjä rajoituksia. Loppukäyttäjän tulee säilyttää alkuperäispakkaus Lexmarkin takuun voimassaolon ajan.

2.2 Takuupalveluja ja Teknistä tukea antavat valtuutetut tukihenkilöt, joihin voi ottaa yhteyden puhelimitse, faksilla tai verkkosivujen kautta (yhteystiedot löytyvät Lexmarkin yhteystietoluettelosta, joka on tämän takuuasiakirjan liitteenä ja/tai saatavana Lexmarkin maakohtaisesta verkkosivustosta, jäljempänä “Takuun yhteystietoluettelo”).

2.3 Tarjotessaan Takuupalveluja Lexmark pyrkii ensin selvittämään syyn siihen, miksi Lexmarkin tulostuslaite tai tarvike on viallinen tai miksi se ei toimi, ja jos mahdollista, yrittää korjata ongelman puhelimitse, Internetin tai faksin välityksellä. Lexmark voi oman harkintansa mukaan korjata viallisen tai toimimattoman Lexmarkin tulostuslaitteen tai tarvikkeen tai vaihtaa sen uuteen tai uutta vastaavaan korvaavaan tuotteeseen. Lexmarkin valtuutetut tukihenkilöt antavat ohjeita viallisen tai toimimattoman Lexmarkin tulostuslaitteen tai tarvikkeen palautukseen tai vaihtoon liittyen. Kaikista Takuupalvelujen perusteella vaihdetuistaosista ja korvatuista tuotteista tulee Lexmarkin omaisuutta. Korvaavan tuotteen toimittaminen ei pidennä vastaavan Lexmarkin tulostuslaitteen tai tarvikkeen Lexmarkin takuun voimassaoloa.

2.4 Jos Lexmark toimittaa korvaavan Lexmarkin tulostuslaitteen tai tarvikkeen tämän Lexmarkin takuun mukaisesti, Loppukäyttäjän tulee palauttaa viallinen tai toimimaton Lexmarkin tulostuslaite tai tarvike korvaavan Lexmarkin tulostuslaitteen tai tarvikkeen mukana toimitetussa pakkauksessa Lexmarkin valtuutetun tukihenkilön ilmoittamaan palautusosoitteeseen tukihenkilön korvausmenettelyn yhteydessä antamien ohjeiden mukaisesti. Jos viallista Lexmarkin tulostuslaitetta tai tarviketta ei palauteta, korvaavasta Lexmarkin tulostuslaiteesta tai tarvikkeeista laskutetaan korvaus Lexmarkin sen hetkisen julkistetun listahinnan mukaisesti.

2.5 Korvaavan Lexmarkin tulostuslaitteen varustukseen ei sisälly Lexmarkin tarvikkeita, kaapeleita eikä ohjelmia, jotka on saatettu toimittaa viallisen Lexmarkin tulostuslaitteen mukana tai jotka on asennettu vialliseen Lexmarkin tulostuslaitteeseen. Ne on poistettava viallisesta Lexmarkin tulostuslaitteesta ennen palautusta ja niitä on käytettävä korvaavan Lexmarkin tulostuslaitteen kanssa.

3. Tuotteet, joita takuu koskee, ja takuuehdot

3.1 Tämä Lexmarkin takuu koskee seuraavia Lexmark-tuotteita ja voimassa ovat seuraavat ehdot:

3.1.1 Ellei kyseisessä tulostuslaitteessa, sen pakkauksessa tai siihen liittyvässä Lexmarkin verkkosivustossa toisin ilmoiteta, Lexmark-merkkisten tulostuslaitteiden ja niihin liittyvien Lexmark-merkkisten valinnaisten lisävarusteiden ja optioiden (kuten lisäpaperilokero) takuu on voimassa yhden vuoden alkaen siitä päivästä, jolloin Alkuperäinen ostaja ostaa tuotteen.

3.1.2 Elinikäinen takuu Lexmark-merkkisille lasertarvikkeille. Elinikä tarkoittaa ajanjaksoa, joka alkaa, kun Alkuperäinen ostaja ostaa tuotteen, ja päättyy, kun Lexmarkin toimesta värikasettiin pantu alkuperäinen värijauhe on kulutettu loppuun niin, ettei värinsaanti enää toimi.

3.1.3 Yksi (1) vuosi Lexmarkin alkuperäisille mustesuihkutarvikkeille, alkaen ostopäivästä viralliselta jälleenmyyjältä.

3.1.4 Lasertulostuslaitteen mukana toimitetuille Lexmark-merkkisille alkuperäisille huoltovälipaketeille ja kiinnitysyksiköille takuu on voimassa yhden vuoden alkaen siitä päivästä, jolloin Alkuperäinen ostaja ostaa tuotteen; tai kunnes tulostuslaitteen käyttöpaneelissa näkyy viesti “Life Warning” tai “Scheduled Maintenance”; tai ellei tulostuslaitteen Loppukäyttäjän käyttöliittymän toimintoihin kuulu kyseisten viestien näyttäminen, kunnes ne ovatnormaalin kulumisen seurauksena käyttöikänsä lopussa; sen mukaan, mikä näistä tulee ensin.

3.1.5 90 päivän takuu Lexmarkin huoltovälipakettien ja kiinnitysyksikön vaihdolle alkaen siitä päivästä, jolloin Alkuperäinen ostaja ostaa tuotteen. Josjoudutaan ryhtymään huoltovälipakettien tai kiinnitysyksikön vaihtoa koskeviin toimenpiteisiin 90 päivän jälkeen, siitä veloitetaan tapauskohtaisesti ja suhteessa käyttöön.

3.2 TÄMÄ LexmarkIN TAKUU EI KOSKE (i) MITÄÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTEITA, JOTKA ON LIITETTY LEXMARKIN TULOSTUSLAITTEISIIN JA TARVIKKEISIIN (ESIM. LEXMARKIN TUOTTEEN oston TAI TUOTEPAKETIN YHTEYDESSÄ JAKELEMAT USB-KAAPELIT, MUUT KAAPELIT, OHJELMISTOT TAI LISÄTARVIKKEET), (ii) MITÄÄN LexmarkIN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN OHJELMISTOJA TAI (iii) MITÄÄN LEXMARKIN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN TULOSTUSMATERIAALEJA.

4. Asiakkaan velvollisuudet

4.1 Saadakseen Takuupalveluja tai Teknistä tukea, Loppukäyttäjän on esitettävä pyydettäessä Alkuperäisen ostajan ostotodistus, kuten kuitti, joka sisältää ostopäivämäärän, ostopaikan ja/tai sarjanumeron. Ilman näitä tietoja Lexmarkin tulostuslaitetta tai tarvikkeita voidaan pitää takuun ulkopuolelle kuuluvina, jolloin kaikista tarjotuista palveluista veloitetaan kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukainen korvaus.

4.2 Jotta Lexmark voi toimittaa parhaat mahdolliset Takuupalvelut ja teknisen tuen Lexmarkin takuun voimassaolon aikana, Loppukäyttäjän tulee rekisteröidä Lexmarkin tulostuslaite tai tarvikkeet noudattamalla Lexmarkin verkkosivustossa kuvattua rekisteröintimenettelyä.

4.3 Loppukäyttäjä on vastuussa sen tarkistamisesta, että hänen Lexmarkin tulostuslaitteensa kokoonpano on määritetty asennusohjeiden mukaisesti, jotka on annettu esimerkiksi käyttöohjeissa ja/tai Lexmarkin valtuutetun tukihenkilön toimesta. Jos ongelman voi Lexmarkin mielestä korjata laitteiston ohjelmistopäivityksellä, Loppukäyttäjä on vastuussa suositellun laitteiston ohjelmistopäivityksen suorittamisesta Lexmarkin tulostuslaitteessa Lexmarkin antamien ohjeiden mukaisesti. Ohjeet voi antaa Loppukäyttäjälle myös Lexmarkin valtuutettu tukihenkilö puhelimitse.

4.4 Jotkin Lexmarkin tulostuslaitteet edellyttävät huoltovälipaketin käyttöä tietyn käyttömäärän jälkeen, jotta niiden suorituskyky pysyy parhaana mahdollisena. Tämä on esitetty sovellettavissa tuotemäärityksissä ja asennusasiakirjoissa, joita Loppukäyttäjän on noudatettava. Huoltovälipakettien ja kiinnitysyksikköjenosto ja oikeanlainen asennus ovat Loppukäyttäjän vastuulla ja Loppukäyttäjä vastaa kaikista niihin liittyvistä kustannuksista.

4.5 Jotta Loppukäyttäjä saa asianmukaista Teknistä tukea, Loppukäyttäjä on velvoitettu auttamaan Lexmarkin valtuutettua tukihenkilöä ongelman selvittämisessä, jotta ongelma voidaan ratkaista puhelimitse. Loppukäyttäjän on tällöin huolehdittava siitä, että Lexmarkin tulostuslaite tai tarvikkeet ovatkäyttöympäristössä, joka mahdollistaa ongelman asianmukaisen selvittäminen. Jos Loppukäyttäjä ei pysty tarjoamaan valtuutetulle tukihenkilölle asianmukaista apua, Takuupalvelut saattavat viivästyä tai Asiakkaalta saatetaan veloittaa lisäkuluja.

5. Takuuta koskevat rajoitukset

Tämä Lexmarkin takuu ei sisällä palveluita seuraavissa tilanteissa:

5.1 Lexmarkin tulostuslaitteen tai tarvikkeiden sarjanumero on poistettu, vahingoittunut tai tehty virheelliseksi.

5.2 Paperi on jumiutunut jostakin muusta kuin valmistusviasta johtuen.

5.3 Loppukäyttäjän vaihdettavissa olevien osien, kuten värikasetin, mustesuihkupatruunan ja kulutusosien vaihtaminen tulostuslaitteen sijaintipaikassa.

5.4 Lexmarkin tulostuslaite tai tarvikkeet ovat vioittuneet tai vahingoittuneet tai niiden suorituskyky on heikentynyt sellaisten tarvikkeiden, osien, tulostusvälineiden, ohjelmistojen tai lisälaitteiden käytöstä johtuen, jotka eivät ole alkuperäisiä Lexmarkin tarvikkeita tai osia, tai jotka eivät vastaa Lexmarkin suosittelemia Lexmarkin tulostuslaitteita ja tarvikkeita koskevia määrityksiä.

5.5 Lexmarkin tulostuslaite tai tarvikkeet ovat vioittuneet tai vahingoittuneet tai niiden suorituskyky on heikentynyt sopimattoman fyysisen ympäristön tai käyttöympäristön vuoksi. Tämä voi sisältää muttei rajoitu vahinkoihin, jotka ovat seurausta vahingossa tapahtuneesta vauriosta tai väärinkäytöstä, sähkönsyötöstä tai sähköhäiriöistä (mukaan lukien ukonilma), Loppukäyttäjän huolimattomuudesta, epäasiallisesta käytöstä, koneeseen vahingossa pudonneista vieraista esineistä, tulipalosta, vesivahingosta tai käytöstä vääränlaisissa ympäristöissä, jotka eivät vastaa Lexmarkin käyttöohjeisiin sisältyviä määrityksiä.

5.6 Värikasetit ja mustesuihkutulostintarvikkeet, jotka Loppukäyttäjä tai kolmas osapuoli on täyttänyt uudelleen tai jotka ovat lakanneet toimimasta vahingossa tapahtuneen vaurion tai väärinkäytön vuoksi.

5.7 Lexmarkin tulostuslaite tai tarvikkeet ovat vioittuneet tai vahingoittuneet tai niiden suorituskyky on heikentynyt jonkun muun kuin Lexmarkin tai Lexmarkin valtuutetun palveluntarjoajan suorittaman huollon tai ylläpidon seurauksena.

5.8 Lexmarkin tulostuslaite tai tarvikkeet ovat vioittuneet tai vahingoittuneet tai niiden suorituskyky on heikentynyt sen seurauksena, että Loppukäyttäjä on laiminlyönyt suorittaa Lexmarkin käyttöohjeissa tai verkkosivustossa kuvatut puhdistus- ja huoltotoimenpiteet. Tämä sisältää kulutusosien, kuten suositeltujen huoltovälipakettien vaihdon laiminlyömisen suositelluin aikavälein tai valtuuttamattoman kolmannen osapuolen suorittamat huoltotoimenpiteet.

5.9 Lexmarkin tulostuslaite tai tarvikkeet ovat vioittuneet tai vahingoittuneet tai niiden suorituskyky on heikentynyt sen seurauksena, että niiden asianmukainen ja Lexmarkin ohjeiden mukainen valmistelu, pakkaaminen ja kuljetetus on laiminlyöty, kun ne on palautettu Lexmarkille korjausta varten.

5.10 Lexmarkin käyttöohjeissa ilmoitettuja ehtoja ja tuotemäärityksiä ei ole kaikilta osin noudatettu.

6. Alueet

6.1 Tämä Lexmarkin takuu koskee Lexmarkin tulostuslaitteita tai tarvikkeita, jotka on ostettu ja asennettu Takuun yhteystietoluettelossa ilmoitetuissa Euroopan, Afrikan tai Lähi-idän maissa ja/tai alueilla ja jotka on toimittanut kunkin maan Lexmarkin tytäryhtiö, sivuliike tai paikallinen edustaja.

6.2 Lexmarkin takuun ehdot ja/tai siihen liittyvät palvelut voivat vaihdella maittain.

6.3 Kun Lexmarkin tulostuslaitteet ja tarvikkeet on siirretty toiseen maahan, jossa on saatavana Takuupalveluja kyseiselle Lexmarkin tulostuslaitteelle tai tarvikkeille, Loppukäyttäjä on oikeutettu samoihin Takuupalveluihin kuin jos Lexmarkin tulostustuote tai tarvikkeet olisi ostettu siinä maassa, johon ne onsiirretty. TIETTYJÄ VALIKOITUJA LEXMARKIN TULOSTUSLAITTEITA TAI TARVIKKEITA EI KUITENKAAN OLE SAATAVANA KAIKISSA MAISSA. TÄLLAISTEN LEXMARKIN TULOSTUSLAITTEIDEN TAI TARVIKKEIDEN LEXMARKIN TAKUU PÄÄTTYY TULOSTUSLAITTEEN TAI TARVIKKEEN SELLAISEEN TOISEEN MAAHAN SIIRTÄMISEN JÄLKEEN, JOSSA LEXMARK TAI LEXMARKIN PAIKALLINEN EDUSTAJA EI YLEENSÄ TARJOA TAKUUPALVELUJA SAMALLE TUOTTEEN MALLINUMEROLLE.

7. TAKUUN- JA VASTUUNRAJOITUS

7.1 Loppukäyttäjän oikeudet tämän Lexmarkin takuun mukaisesti silloin, kun Lexmarkin tulostuslaite tai tarvike on viallinen tai lakkaa toimimasta, on määritetty tyhjentävästi yllä kuvatuissa Takuupalveluissa. Vaikka Lexmark ei toimisi tämän Lexmarkin takuun ehtojen mukaisesti, Lexmarkin yksinomainen vastuu mistä tahansa todellisista vahingoista rajoittuu ainoastaan siihen summaan, jonka Loppukäyttäjä on maksanut Lexmarkin tulostuslaitteesta tai tarvikkeesta tai sen korjauksesta tai vaihdosta. Tätä todellisten vahinkojen vastuunrajoitusta ei sovelleta henkilö- tai omaisuusvahinkoihin, joista Lexmarkin katsotaan olevan oikeudellisesti vastuussa.

7.2 Lexmark tarjoaa Lexmarkin takuun vain yllä esitetyllä tavalla. LEXMARK EI OLE VASTUUSSA TULOSTUSLAITTEEN TAI TARVIKKEIDEN TOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ TAI TULOSTUSLAITTEEN TAI TARVIKKEIDEN VIALLISESTA TOIMINNASTA JOHTUVISTA SEURAUKSISTA. LEXMARK EI OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTUUSSA MENETETYISTÄ TUOTOISTA TAI SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, VAIKKA TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI KERROTTU LEXMARKILLE.

7.3 TÄSSÄ ASIAKIRJASSA ESITETTY RAJOITETTU KAUPALLINEN TAKUU MÄÄRITTELEE TYHJENTÄVÄSTI SOVELLETTAVAT TAKUUEHDOT. KAIKKI MUUT NIMENOMAISET TAI OLETETUT TAKUUT TAI VASTUUSITOUMUKSET, MUKAAN LUETTUNA YLEISTÄ LAATUA TAI SOVELTUVUUTTA ERITYISEEN TARKOITUKSEEN KOSKEVAT OLETETUT TAKUUT, ON POISSULJETTU (PAITSI MILLOIN SOVELLETTAVAN LAIN PAKOTTAVAT MÄÄRÄYKSET EDELLYTTÄVÄT ANOTTUJA OLETETTUJA TAKUITA). KAIKKI NIMENOMAISET TAI OLETETUT TAKUUT RAUKEAVAT LEXMARKIN TAKUUN VOIMASSAOLON PÄÄTYTTYÄ.

8. Lexmarkin takuun pidentäminen Lexmark Service Offering -lisäpalvelulla

Loppukäyttäjä voi pidentää tätä Lexmarkin takuutaan milloin tahansa sen voimassaolon aikana hankkimalla Lexmark Service Offering -lisäpalvelun. Lisätietoja Lexmark Service Offering -lisäpalvelusta on Lexmarkin verkkosivustossa osoitteessa www.lexmark.com, tai voit ottaa yhteyttä jälleenmyyjääsi.

3 0 1 6 8 6 3
PN 3016863
Rev 001