טיפול בנייר

MX61x מהדק

#35S8000

550-Sheet Drawer

#27S2100