MS81x Output Expander

תכונות

יחידה זו תומכת ב- 500 גיליונות לכל היותר של נייר (במשקל 75 ג'/מ"ר). יחידה זו תומכת גם במעטפות, בשקפים, בכרטיסים ובמדבקות.

ניתן לתמוך ב- 3 יחידות הארכה לפלט בו-זמנית. ניתן להגדיר כל שילוב של יחידת הארכה לפלט וסל של 4 תאי דואר עבור סך של 3 התקנים.

כאשר מותקנות הן יחידת הארכה לפלט והן יחידת הארכה לפלט בקיבולת גבוהה, יש להתקין את יחידת ההארכה לפלט מעל ליחידת ההארכה לפלט בקיבולת גבוהה.

יחידת ההארכה לפלט תומכת בחיישן 'מלא' של הסל.

מפרט טכני

Part Number
40G0851
תמיכה במגוון משקלי נייר (גרם\מטר רבוע)
60 - 176 גרם\מטר רבוע
תמיכה בסוגי נייר
כרטיסים
מעטפות
מדבקות
נייר רגיל
שקפים
עיין במדריך Card Stock & Label‬ (כרטיסים ומדבקות).
תמיכה בגדלי נייר
10 Envelope
7 3/4 Envelope
9 Envelope
A4
A5
B5 Envelope
C5 Envelope
DL Envelope
Executive
Folio
JIS-B5
Legal
Letter
Statement
Universal
Oficio
A6
מידות עם האריזה (מ"מ – גובה*רוחב*עומק)
486 x 324 x 502 מ"מ
משקל במצב ארוז (ק"ג)
4.43 ק"ג
מידות (מ"מ – גובה*רוחב*עומק)
165 x 421 x 380 מ"מ
משקל (ק"ג)
2.6 ק"ג
ארץ מוצא
China (PRC)
קוד UNSPSC
44101729