פרופילי מנהלים

אלן וואגרמן

נשיא ומנכ"ל

למידע נוסף על אלן וואגרמן


צ'אק באטלר

סן נשיא בכיר, מנהל כספים ראשי‬

למידע נוסף על צ'אק באטלר


וישאל גופטה

 מנהל מידע וטכנולוגיה ראשי​סגן נשיא בכיר

למידע נוסף על
וישאל גופטה


טוניה ג'קסון

סגנית נשיא בכירה, מנהלת משלוח מוצרים ראשית

למידע נוסף על טניה ג'קסון


ברנט למברט

סגן נשיא בכיר, מנהל משפטי ותאימות ראשי

למידע נוסף על ברנט למברט


ברוק סאלאדין

סגן נשיא בכיר, מנהל מסחרי ראשי‬

למידע נוסף על ברוק סאלאדין


שרון ווטאו

סגנית נשיא בכירה, סמנכ"לית משאבי אנוש

למידע נוסף על שרון ווטאו