B2546 שירות חד-פעמי של החזרה לבסיס, 5-7 ימי עסקים

מס' חלק.: 2362741

תכונות

  • אפשרויות אחריות מורחבת

תיאור המוצר

שירות זה מכסה תיקון או החלפה מחוץ לאתר הלקוח, את כל חלקי החילוף והעבודה ואת המשלוח חזרה ללקוח באמצעות שליח.

ניתן לרכוש אחריות מורחבת מסוג החזרה לבסיס במהלך תקופת האחריות של המוצר עם הארכה לשנה, לשנתיים או לשלוש שנים - עד לארבע שנים של כיסוי מיום רכישת המוצר. לאחר תקופת האחריות המורחבת, ניתן יהיה לרכוש כיסוי חידוש למשך שנה אחת בכל פעם, כל עוד המוצר נתמך על ידי Lexmark. יש לרכוש אחריות מורחבת לפני שתקופת האחריות הקודמת תפוג.


הצעות שירות החזרה לבסיס של Lexmark, זמן תגובה של 5 עד 7 ימי עסקים

החזרה לבסיס כוללת תמיכה במוצר מרחוק באמצעות הטלפון והאינטרנט, וכן תהליך החזרה אמין במקרה של תקלה במוצר. אם יש צורך בתיקון, מחלקת התמיכה תנחה אותך להחזיר את המוצר הפגום למקום שייקבע על-ידי Lexmark באזורך. בדרך כלל תקבל אותו בחזרה בתוך שבעה ימי עסקים באזורים שבהם ניתן השירות.

מפרטים כלליים

מס' חלק. 2362741
Duration
  • 1 שנים

Lexmark B2546dw

Lexmark B2546dw

הצג מוצר