Banner-SMFP-Subpage-Services
Servicesl

שירותים

אקוסיסטמה של מומחים

פתרון הבעיות שיוצרות הפרעות יקרות הוא רק נקודת ההתחלה עבור שירותי התמיכה בלקוחות של Lexmark. היעד של כל תוכניות התמיכה שלנו - לרבות שירותי התקנה, אחריות מורחבת וחלקים מקוריים בסיוע טכנאים שהוסמכו על ידי Lexmark - הוא להמשיך ולשפר את תזרים העבודה שלך ולהבטיח שכל התקן יעזור לך לעבוד בביצועי שיא.

שירותי תמיכה וחשיבה מחדש על אופן העבודה שלך הם חלק בלתי נפרד מאקוסיסטמת MFP החכמה של Lexmark. הם אינם רק ביטוי לכך שאנחנו מבינים היטב את הממדים הטכניים של המוצרים שלנו - הם גם סימן לכך ששילוב היעדים שלך עם הדמיון שלנו יכול להוביל אותך רחוק.

לא כל תיבת חלקים היא MFP, ולא כל אוסף של מדפסות MFP חכמות הוא בהכרח אקוסיסטמה.

בארגונים מסוימים יש עובדים מיומנים שמסוגלים לטפל בעצמם בהגדרה ובתחזוקה של אקוסיסטמת MFP חכמה. ארגונים אחרים מעדיפים להתמקד בתחום העסק שלהם ולהסתמך על המערכות, הידע, הניסיון והאינטואיציה המוכחים של האנשים שייצרו את מדפסות ה-MFP החכמות שלהם.

אפשרות שירותי ההדפסה המנוהלים (‏Managed Print Services - ‏MPS) אינה מתחילה בשלב מפרט החומרה, אלא עוד בתהליך הערכה של הקבוצה, התפקיד והצרכים הארגוניים שלך. היא מתמקדת בתכנון ובאופטימיזציה של ציי התקנים גדולים כדי שאופן עבודתם יותאם לאופן העבודה של עובדיך, ולאחר מכן מנהלת את ההתקנים באופן פרואקטיבי במטרה לצמצם ככל האפשר את העומס על מחלקת IT שלך, להפחית כמויות לא נחוצות של אספקת חומרים מתכלים (ולשלוט בעלויות שלהם). בנוסף, בעזרת איסוף נתונים על אופן השימוש בהתקנים שלך, יכול צוות MPS לחשוב מחדש על התהליכים בארגון שלך ולשנות אותם - וכך לספק לך את הפלט הפיזי או המידע הדיגיטלי הנחוץ לך, ברגע שהוא נחוץ לך.

השירותים המקצועיים של Lexmark יכולים להתאים באופן חכם את פתרונות Lexmark ליעדי הפרודוקטיביות שלך ולשפר את האופן שבו הצוות שלך מנהל ומשתף מידע. הניסיון שלנו בתזרימי עבודה של מידע ספציפיים לתעשייה - כולל קמעונאות, בנקאות, ביטוח, ממשלה, שירותי בריאות, ייצור ועוד - יכול לעזור לך לחשוף הזדמנויות חבויות לשיפור היעילות.


נציגי Lexmark הגיעו לכאן, הדריכו אותנו, והבהירו לנו שהם יהיו לצדנו לטווח הרחוק. Lexmark הוכיחה לנו שלא מדובר בסתם עסקה, אלא בשותפות.

מנהל בכיר, הנדסת טכנולוגיות מידע
Columbia Sportswear פורטלנד, אורגון