Print Release

מסמכים נטושים וללא דורשים: בזבוז מיותר או הזדמנות?

מחקרים מצביעים על כך שארגונים מוציאים בין 1% עד 6%[1] מההכנסה השנתית על העתקות והדפסות במשרד. גם אם הארגון של נמצא באחוזים הנמוכים, זהו עדיין סכום משמעותי.

הפתרון Lexmark Print Management משפר את היעילות של סביבת הפלט על-ידי סיוע בהפחתת הדפסה מיותרת. פתרון זה מספק בקרת גישה מאובטחת ודיווח מקיף על שימוש, ובה בעת מספק ניידות ופרודוקטיביות גדולות יותר למשתמשים.


שחרור הדפסה מאובטח ונוח

Lexmark Print Management מאפשר למשתמשים לשלוח עבודות הדפסה מכל מקום, לרבות מחשב שולחני, מחשב טבלט וסמארטפון. כלומר, מידע סודי נותר מוגן, ועבודות הדפסה אינן נערמות ללא תכלית במדפסות המשרד. כל העבודות מוחזקות בתור הדפסה עד שהבעלים של העבודות משחרר אותן. התור יכול להתארח באתר המשרד או בענן כדי לקבל תכונות ויתרונות נוספים.

ניתן לשחרר את המסמכים בכל התקן מאופשר, בין אם ההתקן נמצא בצד השני של החדר, בבניין אחר או בארץ אחרת. כדי לשחרר את המסמכים, המשתמשים פשוט מעבירים את כרטיס הזיהוי שלהם או מזינים את סיסמה שלהם בהתקן ובוחרים את המסמכים הנדרשים להם להדפסה

דיווח עוצמתי על מסמכים

Lexmark Print Management מספק את המידע הנדרש לארגונים כדי לנהל בצורה יעילה יותר את תשתית ההדפסה וההדמיה. כלי מעקב ודיווח עוצמתיים מאפשרים לנטר כל פעולת הדפסה, העתקה וסריקה על-ידי כל משתמש בכל התקן ברחבי סביבת הפלט שלך. איסוף נתונים יעיל, המשולב במגוון אפשרויות דיווח, מספק את התובנה הנדרשת לך כדי לנהל בצורה מבוקרת את סביבת ההדפסה וההדמיה של הרשת. לדוגמה, כדי לרסן בזבוז ולקדם שימוש אחראי, Lexmark Print Management מקל על יישום מכסות הדפסה על משתמשים אינדיבידואליים או על קבוצת משתמשים, או על הגבלת גישה לתכונות מסוימות דוגמת העתקה, סריקה או פקס.

[1]‏ Gartner Group estimate: ‏InfoTrends estimate: ‏3-6%.


יתרונות של ניהול הדפסה

  • הפחתת עלויות הדפסה והקטנת טביעת הרגל הפחמנית
  • הגדלת גמישות עבור משתמשים ניידים ברחבי הארגון או מחוץ לארגון
  • בקרות גישה מחוזקות, אבטחה ותאימות
  • הוספת יתירות, על-ידי הבטחת זמינות של ההתקן
  • אספקת תמיכה בציים מעורבים