מיכל דיו מקורי של Lexmark - BLI Report

תוצאות הבדיקה התפרסמו*

בבדיקה בלתי תלויה של מיכלי טונר מקוריים של Lexmark העולים בביצועיהם על שישה מותגים של ייצור מחודש

מיכלי טונר מקוריים של המותג Lexmark לעומת שישה מותגים של ייצור מחדש

אילו הארגון שלך יכול היה להדפיס כל עמוד בביטחון, תאר לך עד כמה פרודוקטיביים כולם יהיו. לאחרונה, חברת 
Buyers Laboratory Inc. בדקה והשוותה את ביצועי מיכלי הטונר החדשים T644 של Lexmark לעומת שישה מותגים של ייצור מחדש. כפי שהתוצאות* מראות, ייתכן שמיכלי הטונר של "מותגי המציאה" כלל אינם מציאה כפי שהם טוענים.

היתרון של Lexmark

במהלך כל הבדיקה של BLI, מיכלי הטונר המקוריים Lexmark T644 הניבו ביצועים עקביים ומהימנים עם אפס תקלות מהימנות ושמרו על ביצועי איכות ההדפסה הרצויה למשך כל אורך חיי המיכלים. עם זאת, כל ששת מותגי הייצור מחדש הראו בעיות מהימנות, תפוקה לעמוד ו/או איכות הדפסה.

Cartridge Failure Rate Graph

שיעור כשל במיכלים

Lexmarkמותגי ייצור מחדש

31% של מותגי מיכלי "המציאה" נכשלו

1 מכל 5 נכשל כבר כחדש
אחד מכל חמישה מיכלי מותגי המציאה היה בלתי ניתן לתפעול עם התקנתו או שהפיק 20 או פחות עמודים קבילים.

1 מכל 10 התרוקן בטרם עת
אחד מכל 10 מיכלי מותג המציאה הפיק פחות מ- 75% מתפוקת העמודים הממוצעת שצפויה.

1 מכל 25 כשל בהפקת איכות התמונה שצפויה
אחד מכל 25 מיכלי מותג המציאה פיתח איכות תמונה בלתי קבילה במהלך חייו.

Statistical Prediction of Performance Graph

תחזית סטטיסטית של ביצועים (מספרי עמודים צפויים להדפסה לכל מיכל)

עמודים מצופים

האם לא ראוי שתקבל מה שאתה משלם עבורו?

כאשר תוצאות בדיקת מיכלי טונר מקוריים של Lexmark מוצגות לעומת אלו של מיכלי המותגים שמיוצרים מחדש, קל לראות את האופי הבלתי צפוי של מיכלי המותגים שמיוצרים מחדש.

מיכלי טונר מקוריים של Lexmark (מוצגים בכחול בתרשים) עומדים בתחזית לספק את תפוקות העמודים שמצופה מהם. העקומה הגבוהה והצרה מציינת סטייה קלה.

לעומת זאת, העקומה השטוחה כמעט של מיכלי המותגים שמוצרים מחדש (באדום) מציגה שונות רחבה. הדבר מציין אי עמידה גבוהה בציפיות. כלומר, לעולם אינך יכול להיות בטוח לחלוטין במותג המציאה. קיים סיכוי דומה שתקבל מיכל שמספק פחות מהתפוקה הצפויה או מיכל שאינו מדפיס כלל, כפי שייתכן שתקבל מיכל עם הביצועים שלהם אתה מצפה.

* נתוני הבדיקה מובאים מתוך Custom Test Report של BLI ביוני 2010: מיכלי טונר מקוריים של המותג Lexmark לעומת מותגים של שישה מותגים של ייצור מחדש


חומרים מתכלים מקוריים של Lexmark הם:

  • באיכות מעולה
  • אמינים
  • נטולי בעיות