תפוקות לייזר שחור-לבן

B2338dw

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
B2300A0 Lexmark B2300A0 Black Toner Cartridge 3,000 עמודים סטנדרטיים
B235000 Lexmark B235000 Black Return Program Toner Cartridge 3,000 עמודים סטנדרטיים

B2442dw

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
B235000 Lexmark B235000 Black Return Program Toner Cartridge 3,000 עמודים סטנדרטיים
B240HA0 Lexmark B240HA0 Black High Yield Toner Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים
B245H00 Lexmark B245H00 Black High Yield Return Program Toner Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים

B2546dw

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
B235000 Lexmark B235000 Black Return Program Toner Cartridge 3,000 עמודים סטנדרטיים
B245H00 Lexmark B245H00 Black High Yield Return Program Toner Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים
B250XA0 Lexmark B250XA0 Black Extra High Yield Toner Cartridge 10,000 עמודים סטנדרטיים
B255X00 Lexmark B255X00 Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge 10,000 עמודים סטנדרטיים

B2650dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
B235000 Lexmark B235000 Black Return Program Toner Cartridge 3,000 עמודים סטנדרטיים
B245H00 Lexmark B245H00 Black High Yield Return Program Toner Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים
B255X00 Lexmark B255X00 Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge 10,000 עמודים סטנדרטיים
B260UA0 Lexmark B260UA0 Black Ultra High Yield Toner Cartridge 15,000 עמודים סטנדרטיים
B265U00 Lexmark B265U00 Black Ultra High Yield Return Program Toner Cartridge 15,000 עמודים סטנדרטיים

B2650dw

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
B235000 Lexmark B235000 Black Return Program Toner Cartridge 3,000 עמודים סטנדרטיים
B245H00 Lexmark B245H00 Black High Yield Return Program Toner Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים
B255X00 Lexmark B255X00 Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge 10,000 עמודים סטנדרטיים
B260UA0 Lexmark B260UA0 Black Ultra High Yield Toner Cartridge 15,000 עמודים סטנדרטיים
B265U00 Lexmark B265U00 Black Ultra High Yield Return Program Toner Cartridge 15,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark B2865dw

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
B280XA0 Lexmark B280XA0 Black Extra High Yield Toner Cartridge 30,000 עמודים סטנדרטיים
B285000 מחסנית טונר שחור מדגם Lexmark B285000 במסגרת תוכנית ההחזרה 7,500 עמודים סטנדרטיים
B285X00 מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה במיוחד מדגם Lexmark B285X00 במסגרת תוכנית ההחזרה 30,000 עמודים סטנדרטיים
B285H00 מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה מדגם Lexmark B285H00 במסגרת תוכנית ההחזרה 15,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark E120

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12016SE E120 2,000 עמודים סטנדרטיים
12036SE E120 Toner Cartridge (2K) 2,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark E120n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12016SE E120 2,000 עמודים סטנדרטיים
12036SE E120 Toner Cartridge (2K) 2,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
24036SE E232, E33X, E34X Toner Cartridge 2,500 עמודים סטנדרטיים
24016SE E232, E33x, E34x Toner 2,500 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
24036SE E232, E33X, E34X Toner Cartridge 2,500 עמודים סטנדרטיים
24016SE E232, E33x, E34x Toner 2,500 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
24036SE E232, E33X, E34X Toner Cartridge 2,500 עמודים סטנדרטיים
24016SE E232, E33x, E34x Toner 2,500 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
24036SE E232, E33X, E34X Toner Cartridge 2,500 עמודים סטנדרטיים
24016SE E232, E33x, E34x Toner 2,500 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
E250A11E E250, E35X 3.5K RP Toner Cartridge 3,500 עמודים סטנדרטיים
E250A21E E250, E35X 3.5K Toner Cartridge 3,500 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
E250A11E E250, E35X 3.5K RP Toner Cartridge 3,500 עמודים סטנדרטיים
E250A21E E250, E35X 3.5K Toner Cartridge 3,500 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
E250A11E E250, E35X 3.5K RP Toner Cartridge 3,500 עמודים סטנדרטיים
E250A21E E250, E35X 3.5K Toner Cartridge 3,500 עמודים סטנדרטיים

Lexmark E250dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
E250A11E E250, E35X 3.5K RP Toner Cartridge 3,500 עמודים סטנדרטיים
E250A21E E250, E35X 3.5K Toner Cartridge 3,500 עמודים סטנדרטיים

Lexmark E260

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
E260A11E E260, E360, E460 3,500 עמודים סטנדרטיים
E260A21E E260, E360, E460 Toner Cartridge 3,500 עמודים סטנדרטיים

Lexmark E260d

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
E260A11E E260, E360, E460 3,500 עמודים סטנדרטיים
E260A21E E260, E360, E460 Toner Cartridge 3,500 עמודים סטנדרטיים

Lexmark E260dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
E260A11E E260, E360, E460 3,500 עמודים סטנדרטיים
E260A21E E260, E360, E460 Toner Cartridge 3,500 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
08A0478 E320, E322 - טונר, תפוקה גבוהה 6,000 עמודים סטנדרטיים
08A0476 E320, E322 - טונר, תפוקה רגילה 3,000 עמודים סטנדרטיים
08A0477 E320, E322 High Yield Print Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים
08A0475 E320, E322 Print Cartridge 3,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark E321

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A7405 E321, E323 - טונר, תפוקה גבוהה 6,000 עמודים סטנדרטיים
12A7400 E321, E323 - טונר, תפוקה רגילה 3,000 עמודים סטנדרטיים
12A7305 E321, E323 High Yield Print Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים
12A7300 E321, E323 Print Cartridge 3,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
08A0478 E320, E322 - טונר, תפוקה גבוהה 6,000 עמודים סטנדרטיים
08A0476 E320, E322 - טונר, תפוקה רגילה 3,000 עמודים סטנדרטיים
08A0477 E320, E322 High Yield Print Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים
08A0475 E320, E322 Print Cartridge 3,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
08A0478 E320, E322 - טונר, תפוקה גבוהה 6,000 עמודים סטנדרטיים
08A0476 E320, E322 - טונר, תפוקה רגילה 3,000 עמודים סטנדרטיים
08A0477 E320, E322 High Yield Print Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים
08A0475 E320, E322 Print Cartridge 3,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark E323

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A7405 E321, E323 - טונר, תפוקה גבוהה 6,000 עמודים סטנדרטיים
12A7400 E321, E323 - טונר, תפוקה רגילה 3,000 עמודים סטנדרטיים
12A7305 E321, E323 High Yield Print Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים
12A7300 E321, E323 Print Cartridge 3,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark E323n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A7405 E321, E323 - טונר, תפוקה גבוהה 6,000 עמודים סטנדרטיים
12A7400 E321, E323 - טונר, תפוקה רגילה 3,000 עמודים סטנדרטיים
12A7305 E321, E323 High Yield Print Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים
12A7300 E321, E323 Print Cartridge 3,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
24036SE E232, E33X, E34X Toner Cartridge 2,500 עמודים סטנדרטיים
24016SE E232, E33x, E34x Toner 2,500 עמודים סטנדרטיים
34036HE E33X, E34X High Yield Toner Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים
34016HE E33X, E34X טונר בתפוקה גבוהה 6,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
24036SE E232, E33X, E34X Toner Cartridge 2,500 עמודים סטנדרטיים
24016SE E232, E33x, E34x Toner 2,500 עמודים סטנדרטיים
34036HE E33X, E34X High Yield Toner Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים
34016HE E33X, E34X טונר בתפוקה גבוהה 6,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
24036SE E232, E33X, E34X Toner Cartridge 2,500 עמודים סטנדרטיים
24016SE E232, E33x, E34x Toner 2,500 עמודים סטנדרטיים
34036HE E33X, E34X High Yield Toner Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים
34016HE E33X, E34X טונר בתפוקה גבוהה 6,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
24036SE E232, E33X, E34X Toner Cartridge 2,500 עמודים סטנדרטיים
24016SE E232, E33x, E34x Toner 2,500 עמודים סטנדרטיים
34036HE E33X, E34X High Yield Toner Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים
34016HE E33X, E34X טונר בתפוקה גבוהה 6,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
24036SE E232, E33X, E34X Toner Cartridge 2,500 עמודים סטנדרטיים
24016SE E232, E33x, E34x Toner 2,500 עמודים סטנדרטיים
34036HE E33X, E34X High Yield Toner Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים
34016HE E33X, E34X טונר בתפוקה גבוהה 6,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
24036SE E232, E33X, E34X Toner Cartridge 2,500 עמודים סטנדרטיים
24016SE E232, E33x, E34x Toner 2,500 עמודים סטנדרטיים
34036HE E33X, E34X High Yield Toner Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים
34016HE E33X, E34X טונר בתפוקה גבוהה 6,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
E250A11E E250, E35X 3.5K RP Toner Cartridge 3,500 עמודים סטנדרטיים
E250A21E E250, E35X 3.5K Toner Cartridge 3,500 עמודים סטנדרטיים
E352H11E E35X 9K Return Program Toner Cartridge 9,000 עמודים סטנדרטיים
E352H21E E35X 9K Toner Cartridge 9,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
E250A11E E250, E35X 3.5K RP Toner Cartridge 3,500 עמודים סטנדרטיים
E250A21E E250, E35X 3.5K Toner Cartridge 3,500 עמודים סטנדרטיים
E352H11E E35X 9K Return Program Toner Cartridge 9,000 עמודים סטנדרטיים
E352H21E E35X 9K Toner Cartridge 9,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark E360d

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
E260A11E E260, E360, E460 3,500 עמודים סטנדרטיים
E260A21E E260, E360, E460 Toner Cartridge 3,500 עמודים סטנדרטיים
E360H11E E360, E460 High Yield Return Program Toner Cartridge 9,000 עמודים סטנדרטיים
E360H21E E360, E460 High Yield Toner Cartridge 9,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark E360dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
E260A11E E260, E360, E460 3,500 עמודים סטנדרטיים
E260A21E E260, E360, E460 Toner Cartridge 3,500 עמודים סטנדרטיים
E360H11E E360, E460 High Yield Return Program Toner Cartridge 9,000 עמודים סטנדרטיים
E360H21E E360, E460 High Yield Toner Cartridge 9,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
E450H11E E450 11K Return Program Toner Cartridge 11,000 עמודים סטנדרטיים
E450H21E E450 11K Toner Cartridge 11,000 עמודים סטנדרטיים
E450A11E E450 6K Return Program Toner Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים
E450A21E E450 6K Toner Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark E460dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
E260A11E E260, E360, E460 3,500 עמודים סטנדרטיים
E260A21E E260, E360, E460 Toner Cartridge 3,500 עמודים סטנדרטיים
E360H11E E360, E460 High Yield Return Program Toner Cartridge 9,000 עמודים סטנדרטיים
E360H21E E360, E460 High Yield Toner Cartridge 9,000 עמודים סטנדרטיים
E460X11E E460 Extra High Yield Return Program Toner Cartridge 15,000 עמודים סטנדרטיים
E460X21E E460 Extra High Yield Toner Cartridge 15,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark E460dw

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
E260A11E E260, E360, E460 3,500 עמודים סטנדרטיים
E260A21E E260, E360, E460 Toner Cartridge 3,500 עמודים סטנדרטיים
E360H11E E360, E460 High Yield Return Program Toner Cartridge 9,000 עמודים סטנדרטיים
E360H21E E360, E460 High Yield Toner Cartridge 9,000 עמודים סטנדרטיים
E460X11E E460 Extra High Yield Return Program Toner Cartridge 15,000 עמודים סטנדרטיים
E460X21E E460 Extra High Yield Toner Cartridge 15,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark E462dtn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
E260A11E E260, E360, E460 3,500 עמודים סטנדרטיים
E260A21E E260, E360, E460 Toner Cartridge 3,500 עמודים סטנדרטיים
E360H11E E360, E460 High Yield Return Program Toner Cartridge 9,000 עמודים סטנדרטיים
E360H21E E360, E460 High Yield Toner Cartridge 9,000 עמודים סטנדרטיים
E462U11E E462 Extra High Yield Return Program Toner Cartridge 18,000 עמודים סטנדרטיים
E462U21G E462 Extra High Yield Toner Cartridge 18,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark MS310d

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
50F0HA0 500HA מחסנית טונר בתפוקה גבוהה 5,000 עמודים סטנדרטיים
50F5000 505 מחסנית טונר של Return Program 1,500 עמודים סטנדרטיים
50F5H00 505H מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה 5,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark MS310dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
50F0HA0 500HA מחסנית טונר בתפוקה גבוהה 5,000 עמודים סטנדרטיים
50F5000 505 מחסנית טונר של Return Program 1,500 עמודים סטנדרטיים
50F5H00 505H מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה 5,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark MS312dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
50F5000 505 מחסנית טונר של Return Program 1,500 עמודים סטנדרטיים
51F5H00 515H מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה 5,000 עמודים סטנדרטיים
51F0HA0 מחסנית טונר 510HA בעלת תפוקה גבוהה 5,000 עמודים סטנדרטיים

MS317dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
51B5000 MS/MX 317‏, 417, 517, 617 - מחסנית טונר של תוכנית ההחזרה של Lexmark 2,500 עמודים סטנדרטיים
51B00A0 מחסניות טונר בתפוקה גבוהה מהדגמים MS/MX 317 של Lexmark 2,500 עמודים סטנדרטיים

MS321dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
56F0HA0 Lexmark 56F0HA0 Black High Yield Toner Cartridge 15,000 עמודים סטנדרטיים
56F5000 Lexmark 56F5000 Black Return Program Toner Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים
56F5H00 Lexmark 56F5H00 Black High Yield Return Program Toner Cartridge 15,000 עמודים סטנדרטיים
56F5H0E Lexmark 56F5H0E Black High Yield Corporate Toner Cartridge 15,000 עמודים סטנדרטיים

MS331dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
55B0HA0 Lexmark 55B0HA0 High Yield Toner Cartridge 15,000 עמודים סטנדרטיים
55B5000 Lexmark 55B5000 Return Program Toner Cartridge 3,000 עמודים סטנדרטיים
55B500E Lexmark 55B500E Corporate Toner Cartridge 3,000 עמודים סטנדרטיים
55B5H00 Lexmark 55B5H00 High Yield Return Program Toner Cartridge 15,000 עמודים סטנדרטיים
55B5H0E Lexmark 55B5H0E High Yield Corporate Toner Cartridge 15,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark MS410d

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
50F0XA0 500XA מחסנית טונר בתפוקה גבוהה במיוחד 10,000 עמודים סטנדרטיים
50F5000 505 מחסנית טונר של Return Program 1,500 עמודים סטנדרטיים
50F5H00 505H מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה 5,000 עמודים סטנדרטיים
50F5X00 505X מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה במיוחד 10,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark MS410dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
50F0XA0 500XA מחסנית טונר בתפוקה גבוהה במיוחד 10,000 עמודים סטנדרטיים
50F5000 505 מחסנית טונר של Return Program 1,500 עמודים סטנדרטיים
50F5H00 505H מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה 5,000 עמודים סטנדרטיים
50F5X00 505X מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה במיוחד 10,000 עמודים סטנדרטיים
55B500E Lexmark 55B500E Corporate Toner Cartridge 3,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark MS415dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
50F0XA0 500XA מחסנית טונר בתפוקה גבוהה במיוחד 10,000 עמודים סטנדרטיים
50F5000 505 מחסנית טונר של Return Program 1,500 עמודים סטנדרטיים
50F5X00 505X מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה במיוחד 10,000 עמודים סטנדרטיים
51F5H00 515H מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה 5,000 עמודים סטנדרטיים

MS417dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
51B5000 MS/MX 317‏, 417, 517, 617 - מחסנית טונר של תוכנית ההחזרה של Lexmark 2,500 עמודים סטנדרטיים
51B5H00 MS/MX 417‏, 517, 617 - מחסנית דיו בתפוקה גבוהה במיוחד של תוכנית ההחזרה של Lexmark 8,500 עמודים סטנדרטיים
51B0HA0 מחסניות טונר בתפוקה גבוהה מדגמים MS/MX 417 של Lexmark 8,500 עמודים סטנדרטיים

Lexmark MS421dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
56F0XA0 Lexmark 56F0XA0 Black Extra High Yield Toner Cartridge 20,000 עמודים סטנדרטיים
56F5000 Lexmark 56F5000 Black Return Program Toner Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים
56F5H00 Lexmark 56F5H00 Black High Yield Return Program Toner Cartridge 15,000 עמודים סטנדרטיים
56F5H0E Lexmark 56F5H0E Black High Yield Corporate Toner Cartridge 15,000 עמודים סטנדרטיים
56F5X00 Lexmark 56F5X00 Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge 20,000 עמודים סטנדרטיים
56F5X0E Lexmark 56F5X0E Black Extra High Yield Corporate Toner Cartridge 20,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark MS421dw

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
56F0XA0 Lexmark 56F0XA0 Black Extra High Yield Toner Cartridge 20,000 עמודים סטנדרטיים
56F5000 Lexmark 56F5000 Black Return Program Toner Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים
56F5H00 Lexmark 56F5H00 Black High Yield Return Program Toner Cartridge 15,000 עמודים סטנדרטיים
56F5H0E Lexmark 56F5H0E Black High Yield Corporate Toner Cartridge 15,000 עמודים סטנדרטיים
56F5X00 Lexmark 56F5X00 Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge 20,000 עמודים סטנדרטיים
56F5X0E Lexmark 56F5X0E Black Extra High Yield Corporate Toner Cartridge 20,000 עמודים סטנדרטיים

MS431dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
55B0XA0 Lexmark 55B0XA0 Extra High Yield Toner Cartridge 20,000 עמודים סטנדרטיים
55B5000 Lexmark 55B5000 Return Program Toner Cartridge 3,000 עמודים סטנדרטיים
55B500E Lexmark 55B500E Corporate Toner Cartridge 3,000 עמודים סטנדרטיים
55B5H00 Lexmark 55B5H00 High Yield Return Program Toner Cartridge 15,000 עמודים סטנדרטיים
55B5H0E Lexmark 55B5H0E High Yield Corporate Toner Cartridge 15,000 עמודים סטנדרטיים
55B5X00 Lexmark 55B5X00 Extra High Yield Return Program Toner Cartridge 20,000 עמודים סטנדרטיים
55B5X0E Lexmark 55B5X0E Extra High Yield Corporate Toner Cartridge 20,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark MS510dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
50F0UA0 500UA מחסנית טונר בתפוקה גבוהה במיוחד 20,000 עמודים סטנדרטיים
50F5000 505 מחסנית טונר של Return Program 1,500 עמודים סטנדרטיים
50F5H00 505H מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה 5,000 עמודים סטנדרטיים
50F5U00 505U מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה במיוחד 20,000 עמודים סטנדרטיים
50F5X00 505X מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה במיוחד 10,000 עמודים סטנדרטיים

MS517dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
51B5000 MS/MX 317‏, 417, 517, 617 - מחסנית טונר של תוכנית ההחזרה של Lexmark 2,500 עמודים סטנדרטיים
51B5H00 MS/MX 417‏, 517, 617 - מחסנית דיו בתפוקה גבוהה במיוחד של תוכנית ההחזרה של Lexmark 8,500 עמודים סטנדרטיים
51B5X00 MS/MX 517‏, 617 - מחסנית טונר בתפוקה גבוהה במיוחד של תוכנית ההחזרה של Lexmark 20,000 עמודים סטנדרטיים
51B0XA0 MS/MX 517‏, 617 מחסניות טונר בתפוקה גבוהה של Lexmark 20,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark MS521dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
56F0UA0 Lexmark 56F0UA0 Black Ultra High Yield Toner Cartridge 25,000 עמודים סטנדרטיים
56F5000 Lexmark 56F5000 Black Return Program Toner Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים
56F5H00 Lexmark 56F5H00 Black High Yield Return Program Toner Cartridge 15,000 עמודים סטנדרטיים
56F5H0E Lexmark 56F5H0E Black High Yield Corporate Toner Cartridge 15,000 עמודים סטנדרטיים
56F5U00 Lexmark 56F5U00 Black Ultra High Yield Return Program Toner Cartridge 25,000 עמודים סטנדרטיים
56F5U0E Lexmark 56F5U0E Black Ultra High Yield Corporate Toner Cartridge 25,000 עמודים סטנדרטיים
56F5X00 Lexmark 56F5X00 Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge 20,000 עמודים סטנדרטיים
56F5X0E Lexmark 56F5X0E Black Extra High Yield Corporate Toner Cartridge 20,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark MS610de

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
50F0UA0 500UA מחסנית טונר בתפוקה גבוהה במיוחד 20,000 עמודים סטנדרטיים
50F5000 505 מחסנית טונר של Return Program 1,500 עמודים סטנדרטיים
50F5H00 505H מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה 5,000 עמודים סטנדרטיים
50F5U00 505U מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה במיוחד 20,000 עמודים סטנדרטיים
50F5X00 505X מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה במיוחד 10,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark MS610dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
50F0UA0 500UA מחסנית טונר בתפוקה גבוהה במיוחד 20,000 עמודים סטנדרטיים
50F5000 505 מחסנית טונר של Return Program 1,500 עמודים סטנדרטיים
50F5H00 505H מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה 5,000 עמודים סטנדרטיים
50F5U00 505U מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה במיוחד 20,000 עמודים סטנדרטיים
50F5X00 505X מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה במיוחד 10,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark MS610dte

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
50F0UA0 500UA מחסנית טונר בתפוקה גבוהה במיוחד 20,000 עמודים סטנדרטיים
50F5000 505 מחסנית טונר של Return Program 1,500 עמודים סטנדרטיים
50F5H00 505H מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה 5,000 עמודים סטנדרטיים
50F5U00 505U מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה במיוחד 20,000 עמודים סטנדרטיים
50F5X00 505X מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה במיוחד 10,000 עמודים סטנדרטיים

MS617dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
51B5000 MS/MX 317‏, 417, 517, 617 - מחסנית טונר של תוכנית ההחזרה של Lexmark 2,500 עמודים סטנדרטיים
51B5H00 MS/MX 417‏, 517, 617 - מחסנית דיו בתפוקה גבוהה במיוחד של תוכנית ההחזרה של Lexmark 8,500 עמודים סטנדרטיים
51B5X00 MS/MX 517‏, 617 - מחסנית טונר בתפוקה גבוהה במיוחד של תוכנית ההחזרה של Lexmark 20,000 עמודים סטנדרטיים
51B0XA0 MS/MX 517‏, 617 מחסניות טונר בתפוקה גבוהה של Lexmark 20,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark MS622de

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
56F0UA0 Lexmark 56F0UA0 Black Ultra High Yield Toner Cartridge 25,000 עמודים סטנדרטיים
56F5000 Lexmark 56F5000 Black Return Program Toner Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים
56F5H00 Lexmark 56F5H00 Black High Yield Return Program Toner Cartridge 15,000 עמודים סטנדרטיים
56F5H0E Lexmark 56F5H0E Black High Yield Corporate Toner Cartridge 15,000 עמודים סטנדרטיים
56F5U00 Lexmark 56F5U00 Black Ultra High Yield Return Program Toner Cartridge 25,000 עמודים סטנדרטיים
56F5U0E Lexmark 56F5U0E Black Ultra High Yield Corporate Toner Cartridge 25,000 עמודים סטנדרטיים
56F5X00 Lexmark 56F5X00 Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge 20,000 עמודים סטנדרטיים
56F5X0E Lexmark 56F5X0E Black Extra High Yield Corporate Toner Cartridge 20,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark MS710dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
52D0HAL 520HAL מיכל טונר לתפוקה גבוהה 25,000 עמודים סטנדרטיים
52D5H0L 522HL מיכלי טונר לתפוקה גבוהה במיוחד של Return Programme 25,000 עמודים סטנדרטיים
52D5H00 525H מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה 25,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark MS711dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
52D0XAL 520XAL - מיכל טונר לתפוקה גבוהה במיוחד 45,000 עמודים סטנדרטיים
52D5H0L 522HL מיכלי טונר לתפוקה גבוהה במיוחד של Return Programme 25,000 עמודים סטנדרטיים
52D5X0L 522XL מיכלי טונר לתפוקה גבוהה במיוחד של Return Programme 45,000 עמודים סטנדרטיים
52D5H00 525H מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה 25,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark MS810de

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
52D0HA0 520HA מחסנית טונר בתפוקה גבוהה 25,000 עמודים סטנדרטיים
52D5000 525 מחסנית טונר של Return Program 6,000 עמודים סטנדרטיים
52D5H00 525H מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה 25,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark MS810dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
52D0HA0 520HA מחסנית טונר בתפוקה גבוהה 25,000 עמודים סטנדרטיים
52D5000 525 מחסנית טונר של Return Program 6,000 עמודים סטנדרטיים
52D5H00 525H מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה 25,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark MS810dtn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
52D0HA0 520HA מחסנית טונר בתפוקה גבוהה 25,000 עמודים סטנדרטיים
52D5000 525 מחסנית טונר של Return Program 6,000 עמודים סטנדרטיים
52D5H00 525H מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה 25,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark MS810n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
52D0HA0 520HA מחסנית טונר בתפוקה גבוהה 25,000 עמודים סטנדרטיים
52D5000 525 מחסנית טונר של Return Program 6,000 עמודים סטנדרטיים
52D5H00 525H מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה 25,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark MS811dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
52D0XA0 520XA מחסנית טונר בתפוקה גבוהה במיוחד 45,000 עמודים סטנדרטיים
52D5000 525 מחסנית טונר של Return Program 6,000 עמודים סטנדרטיים
52D5H00 525H מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה 25,000 עמודים סטנדרטיים
52D5X00 525X מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה במיוחד 45,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark MS811dtn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
52D0XA0 520XA מחסנית טונר בתפוקה גבוהה במיוחד 45,000 עמודים סטנדרטיים
52D5000 525 מחסנית טונר של Return Program 6,000 עמודים סטנדרטיים
52D5H00 525H מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה 25,000 עמודים סטנדרטיים
52D5X00 525X מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה במיוחד 45,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark MS811n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
52D0XA0 520XA מחסנית טונר בתפוקה גבוהה במיוחד 45,000 עמודים סטנדרטיים
52D5000 525 מחסנית טונר של Return Program 6,000 עמודים סטנדרטיים
52D5H00 525H מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה 25,000 עמודים סטנדרטיים
52D5X00 525X מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה במיוחד 45,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark MS812de

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
52D0XA0 520XA מחסנית טונר בתפוקה גבוהה במיוחד 45,000 עמודים סטנדרטיים
52D5000 525 מחסנית טונר של Return Program 6,000 עמודים סטנדרטיים
52D5H00 525H מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה 25,000 עמודים סטנדרטיים
52D5X00 525X מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה במיוחד 45,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark MS812dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
52D0XA0 520XA מחסנית טונר בתפוקה גבוהה במיוחד 45,000 עמודים סטנדרטיים
52D5000 525 מחסנית טונר של Return Program 6,000 עמודים סטנדרטיים
52D5H00 525H מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה 25,000 עמודים סטנדרטיים
52D5X00 525X מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה במיוחד 45,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark MS812dtn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
52D0XA0 520XA מחסנית טונר בתפוקה גבוהה במיוחד 45,000 עמודים סטנדרטיים
52D5000 525 מחסנית טונר של Return Program 6,000 עמודים סטנדרטיים
52D5H00 525H מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה 25,000 עמודים סטנדרטיים
52D5X00 525X מחסנית טונר של Return Program בתפוקה גבוהה במיוחד 45,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark MS817dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
53B5H00 MS817‏, 818 - מחסנית טונר בתפוקה גבוהה של תוכנית ההחזרה של Lexmark 25,000 עמודים סטנדרטיים
53B5000 MS817‏, 818 - מחסנית טונר של תוכנית ההחזרה של Lexmark 11,000 עמודים סטנדרטיים
53B0HA0 מחסניות טונר בתפוקה גבוהה מדגמים MS817, MX717 של Lexmark 25,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark MS818dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
53B5H00 MS817‏, 818 - מחסנית טונר בתפוקה גבוהה של תוכנית ההחזרה של Lexmark 25,000 עמודים סטנדרטיים
53B5000 MS817‏, 818 - מחסנית טונר של תוכנית ההחזרה של Lexmark 11,000 עמודים סטנדרטיים
53B5X00 MS818 - מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה במיוחד של תוכנית ההחזרה של Lexmark 45,000 עמודים סטנדרטיים
53B0XA0 MS818‏, MX718 - מחסניות טונר בתפוקה גבוהה במיוחד של Lexmark 45,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark MS821dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
58D5000 מחסנית טונר שחור מדגם Lexmark 58D5000 במסגרת תוכנית ההחזרה 7,500 standard pages
58D0HA0 מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה מדגם Lexmark 58D0HA0 15,000 עמודים סטנדרטיים
58D5H00 מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה מדגם Lexmark 58D5H00 במסגרת תוכנית ההחזרה 15,000 עמודים סטנדרטיים
58D5H0E מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה מדגם Lexmark 58D5H0E הנמכרת בכפוף להסכם 15,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark MS821n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
58D5000 מחסנית טונר שחור מדגם Lexmark 58D5000 במסגרת תוכנית ההחזרה 7,500 standard pages
58D0HA0 מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה מדגם Lexmark 58D0HA0 15,000 עמודים סטנדרטיים
58D5H00 מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה מדגם Lexmark 58D5H00 במסגרת תוכנית ההחזרה 15,000 עמודים סטנדרטיים
58D5H0E מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה מדגם Lexmark 58D5H0E הנמכרת בכפוף להסכם 15,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark MS822de

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
58D5000 מחסנית טונר שחור מדגם Lexmark 58D5000 במסגרת תוכנית ההחזרה 7,500 standard pages
58D0HA0 מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה מדגם Lexmark 58D0HA0 15,000 עמודים סטנדרטיים
58D5H00 מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה מדגם Lexmark 58D5H00 במסגרת תוכנית ההחזרה 15,000 עמודים סטנדרטיים
58D5H0E מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה מדגם Lexmark 58D5H0E הנמכרת בכפוף להסכם 15,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark MS823dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
58D5000 מחסנית טונר שחור מדגם Lexmark 58D5000 במסגרת תוכנית ההחזרה 7,500 standard pages
58D0UA0 מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה ביותר מדגם Lexmark 58D0UA0 55,000 standard pages
58D5U00 מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה ביותר מדגם Lexmark 58D5U00 במסגרת תוכנית ההחזרה 55,000 standard pages
58D5U0E מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה ביותר מדגם Lexmark 58D5U0E הנמכרת בכפוף להסכם 55,000 standard pages
58D5X00 מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה במיוחד מדגם Lexmark 58D5X00 במסגרת תוכנית ההחזרה 35,000 עמודים סטנדרטיים
58D5X0E מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה במיוחד מדגם Lexmark 58D5X0E הנמכרת בכפוף להסכם 35,000 עמודים סטנדרטיים
58D5H00 מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה מדגם Lexmark 58D5H00 במסגרת תוכנית ההחזרה 15,000 עמודים סטנדרטיים
58D5H0E מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה מדגם Lexmark 58D5H0E הנמכרת בכפוף להסכם 15,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark MS823n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
58D5000 מחסנית טונר שחור מדגם Lexmark 58D5000 במסגרת תוכנית ההחזרה 7,500 standard pages
58D0UA0 מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה ביותר מדגם Lexmark 58D0UA0 55,000 standard pages
58D5U00 מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה ביותר מדגם Lexmark 58D5U00 במסגרת תוכנית ההחזרה 55,000 standard pages
58D5U0E מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה ביותר מדגם Lexmark 58D5U0E הנמכרת בכפוף להסכם 55,000 standard pages
58D5X00 מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה במיוחד מדגם Lexmark 58D5X00 במסגרת תוכנית ההחזרה 35,000 עמודים סטנדרטיים
58D5X0E מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה במיוחד מדגם Lexmark 58D5X0E הנמכרת בכפוף להסכם 35,000 עמודים סטנדרטיים
58D5H00 מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה מדגם Lexmark 58D5H00 במסגרת תוכנית ההחזרה 15,000 עמודים סטנדרטיים
58D5H0E מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה מדגם Lexmark 58D5H0E הנמכרת בכפוף להסכם 15,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark MS825dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
58D5000 מחסנית טונר שחור מדגם Lexmark 58D5000 במסגרת תוכנית ההחזרה 7,500 standard pages
58D0UA0 מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה ביותר מדגם Lexmark 58D0UA0 55,000 standard pages
58D5U00 מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה ביותר מדגם Lexmark 58D5U00 במסגרת תוכנית ההחזרה 55,000 standard pages
58D5U0E מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה ביותר מדגם Lexmark 58D5U0E הנמכרת בכפוף להסכם 55,000 standard pages
58D5X00 מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה במיוחד מדגם Lexmark 58D5X00 במסגרת תוכנית ההחזרה 35,000 עמודים סטנדרטיים
58D5X0E מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה במיוחד מדגם Lexmark 58D5X0E הנמכרת בכפוף להסכם 35,000 עמודים סטנדרטיים
58D5H00 מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה מדגם Lexmark 58D5H00 במסגרת תוכנית ההחזרה 15,000 עמודים סטנדרטיים
58D5H0E מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה מדגם Lexmark 58D5H0E הנמכרת בכפוף להסכם 15,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark MS826de

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
58D5000 מחסנית טונר שחור מדגם Lexmark 58D5000 במסגרת תוכנית ההחזרה 7,500 standard pages
58D0UA0 מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה ביותר מדגם Lexmark 58D0UA0 55,000 standard pages
58D5U00 מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה ביותר מדגם Lexmark 58D5U00 במסגרת תוכנית ההחזרה 55,000 standard pages
58D5U0E מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה ביותר מדגם Lexmark 58D5U0E הנמכרת בכפוף להסכם 55,000 standard pages
58D5X00 מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה במיוחד מדגם Lexmark 58D5X00 במסגרת תוכנית ההחזרה 35,000 עמודים סטנדרטיים
58D5X0E מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה במיוחד מדגם Lexmark 58D5X0E הנמכרת בכפוף להסכם 35,000 עמודים סטנדרטיים
58D5H00 מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה מדגם Lexmark 58D5H00 במסגרת תוכנית ההחזרה 15,000 עמודים סטנדרטיים
58D5H0E מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה מדגם Lexmark 58D5H0E הנמכרת בכפוף להסכם 15,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark MS911de

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
54G0H00 MS911 - מחסנית טונר בעלת תפוקה גבוהה (32.5 אלף) 32,500 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A7315 T420 High Yield Print Cartridge 10k 10,000 עמודים סטנדרטיים
12A7310 T420 Print Cartridge 5k 5,000 עמודים סטנדרטיים
12A7415 T420d - טונר, תפוקה גבוהה 10,000 עמודים סטנדרטיים
12A7410 T420d - טונר, תפוקה רגילה 5,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A7315 T420 High Yield Print Cartridge 10k 10,000 עמודים סטנדרטיים
12A7310 T420 Print Cartridge 5k 5,000 עמודים סטנדרטיים
12A7415 T420d - טונר, תפוקה גבוהה 10,000 עמודים סטנדרטיים
12A7410 T420d - טונר, תפוקה רגילה 5,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A8425 T430 - טונר, תפוקה גבוהה 12,000 עמודים סטנדרטיים
12A8420 T430 - טונר, תפוקה רגילה 6,000 עמודים סטנדרטיים
12A8325 T430 High Yield Print Cartridge 12,000 עמודים סטנדרטיים
12A8320 T430 Print Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A8425 T430 - טונר, תפוקה גבוהה 12,000 עמודים סטנדרטיים
12A8420 T430 - טונר, תפוקה רגילה 6,000 עמודים סטנדרטיים
12A8325 T430 High Yield Print Cartridge 12,000 עמודים סטנדרטיים
12A8320 T430 Print Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A8425 T430 - טונר, תפוקה גבוהה 12,000 עמודים סטנדרטיים
12A8420 T430 - טונר, תפוקה רגילה 6,000 עמודים סטנדרטיים
12A8325 T430 High Yield Print Cartridge 12,000 עמודים סטנדרטיים
12A8320 T430 Print Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A6735 T520, T522 High Yield Print Cartridge 20,000 עמודים סטנדרטיים
12A6835 T520, T522 High Yield Return Program Print Cartridge 20,000 עמודים סטנדרטיים
12A6839 T520, T522 High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 20,000 עמודים סטנדרטיים
12A6730 T520, T522 Print Cartridge 7,500 עמודים סטנדרטיים
12A6830 T520, T522 Return Program Print Cartridge 7,500 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A6735 T520, T522 High Yield Print Cartridge 20,000 עמודים סטנדרטיים
12A6835 T520, T522 High Yield Return Program Print Cartridge 20,000 עמודים סטנדרטיים
12A6839 T520, T522 High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 20,000 עמודים סטנדרטיים
12A6730 T520, T522 Print Cartridge 7,500 עמודים סטנדרטיים
12A6830 T520, T522 Return Program Print Cartridge 7,500 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A6735 T520, T522 High Yield Print Cartridge 20,000 עמודים סטנדרטיים
12A6835 T520, T522 High Yield Return Program Print Cartridge 20,000 עמודים סטנדרטיים
12A6839 T520, T522 High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 20,000 עמודים סטנדרטיים
12A6730 T520, T522 Print Cartridge 7,500 עמודים סטנדרטיים
12A6830 T520, T522 Return Program Print Cartridge 7,500 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A6735 T520, T522 High Yield Print Cartridge 20,000 עמודים סטנדרטיים
12A6835 T520, T522 High Yield Return Program Print Cartridge 20,000 עמודים סטנדרטיים
12A6839 T520, T522 High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 20,000 עמודים סטנדרטיים
12A6730 T520, T522 Print Cartridge 7,500 עמודים סטנדרטיים
12A6830 T520, T522 Return Program Print Cartridge 7,500 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A6735 T520, T522 High Yield Print Cartridge 20,000 עמודים סטנדרטיים
12A6835 T520, T522 High Yield Return Program Print Cartridge 20,000 עמודים סטנדרטיים
12A6839 T520, T522 High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 20,000 עמודים סטנדרטיים
12A6730 T520, T522 Print Cartridge 7,500 עמודים סטנדרטיים
12A6830 T520, T522 Return Program Print Cartridge 7,500 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A6735 T520, T522 High Yield Print Cartridge 20,000 עמודים סטנדרטיים
12A6835 T520, T522 High Yield Return Program Print Cartridge 20,000 עמודים סטנדרטיים
12A6839 T520, T522 High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 20,000 עמודים סטנדרטיים
12A6730 T520, T522 Print Cartridge 7,500 עמודים סטנדרטיים
12A6830 T520, T522 Return Program Print Cartridge 7,500 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A6735 T520, T522 High Yield Print Cartridge 20,000 עמודים סטנדרטיים
12A6835 T520, T522 High Yield Return Program Print Cartridge 20,000 עמודים סטנדרטיים
12A6839 T520, T522 High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 20,000 עמודים סטנדרטיים
12A6730 T520, T522 Print Cartridge 7,500 עמודים סטנדרטיים
12A6830 T520, T522 Return Program Print Cartridge 7,500 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A6765 T620, T622 High Yield Print Cartridge 30,000 עמודים סטנדרטיים
12A6865 T620, T622 High Yield Return Program Print Cartridge 30,000 עמודים סטנדרטיים
12A6869 T620, T622 High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 30,000 עמודים סטנדרטיים
12A6760 T620, T622 Print Cartridge 10,000 עמודים סטנדרטיים
12A6860 T620, T622 Return Program Print Cartridge 10,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A6765 T620, T622 High Yield Print Cartridge 30,000 עמודים סטנדרטיים
12A6865 T620, T622 High Yield Return Program Print Cartridge 30,000 עמודים סטנדרטיים
12A6869 T620, T622 High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 30,000 עמודים סטנדרטיים
12A6760 T620, T622 Print Cartridge 10,000 עמודים סטנדרטיים
12A6860 T620, T622 Return Program Print Cartridge 10,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A6765 T620, T622 High Yield Print Cartridge 30,000 עמודים סטנדרטיים
12A6865 T620, T622 High Yield Return Program Print Cartridge 30,000 עמודים סטנדרטיים
12A6869 T620, T622 High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 30,000 עמודים סטנדרטיים
12A6760 T620, T622 Print Cartridge 10,000 עמודים סטנדרטיים
12A6860 T620, T622 Return Program Print Cartridge 10,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A6765 T620, T622 High Yield Print Cartridge 30,000 עמודים סטנדרטיים
12A6865 T620, T622 High Yield Return Program Print Cartridge 30,000 עמודים סטנדרטיים
12A6869 T620, T622 High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 30,000 עמודים סטנדרטיים
12A6760 T620, T622 Print Cartridge 10,000 עמודים סטנדרטיים
12A6860 T620, T622 Return Program Print Cartridge 10,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A6765 T620, T622 High Yield Print Cartridge 30,000 עמודים סטנדרטיים
12A6865 T620, T622 High Yield Return Program Print Cartridge 30,000 עמודים סטנדרטיים
12A6869 T620, T622 High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 30,000 עמודים סטנדרטיים
12A6760 T620, T622 Print Cartridge 10,000 עמודים סטנדרטיים
12A6860 T620, T622 Return Program Print Cartridge 10,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A6765 T620, T622 High Yield Print Cartridge 30,000 עמודים סטנדרטיים
12A6865 T620, T622 High Yield Return Program Print Cartridge 30,000 עמודים סטנדרטיים
12A6869 T620, T622 High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 30,000 עמודים סטנדרטיים
12A6760 T620, T622 Print Cartridge 10,000 עמודים סטנדרטיים
12A6860 T620, T622 Return Program Print Cartridge 10,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A6765 T620, T622 High Yield Print Cartridge 30,000 עמודים סטנדרטיים
12A6865 T620, T622 High Yield Return Program Print Cartridge 30,000 עמודים סטנדרטיים
12A6869 T620, T622 High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 30,000 עמודים סטנדרטיים
12A6760 T620, T622 Print Cartridge 10,000 עמודים סטנדרטיים
12A6860 T620, T622 Return Program Print Cartridge 10,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A6765 T620, T622 High Yield Print Cartridge 30,000 עמודים סטנדרטיים
12A6865 T620, T622 High Yield Return Program Print Cartridge 30,000 עמודים סטנדרטיים
12A6869 T620, T622 High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 30,000 עמודים סטנדרטיים
12A6760 T620, T622 Print Cartridge 10,000 עמודים סטנדרטיים
12A6860 T620, T622 Return Program Print Cartridge 10,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A7462 T630, T632, T634 - טונר, תפוקה גבוהה 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7460 T630, T632, T634 - טונר, תפוקה רגילה 5,000 עמודים סטנדרטיים
12A7362 T630, T632, T634 High Yield Print Cartridge 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7468 T630, T632, T634 High Yield Return Program Print Cartridge for Labels 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7360 T630, T632, T634 Print Cartridge 5,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark T630 VE

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A7462 T630, T632, T634 - טונר, תפוקה גבוהה 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7460 T630, T632, T634 - טונר, תפוקה רגילה 5,000 עמודים סטנדרטיים
12A7362 T630, T632, T634 High Yield Print Cartridge 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7468 T630, T632, T634 High Yield Return Program Print Cartridge for Labels 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7360 T630, T632, T634 Print Cartridge 5,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A7462 T630, T632, T634 - טונר, תפוקה גבוהה 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7460 T630, T632, T634 - טונר, תפוקה רגילה 5,000 עמודים סטנדרטיים
12A7362 T630, T632, T634 High Yield Print Cartridge 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7468 T630, T632, T634 High Yield Return Program Print Cartridge for Labels 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7360 T630, T632, T634 Print Cartridge 5,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A7462 T630, T632, T634 - טונר, תפוקה גבוהה 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7460 T630, T632, T634 - טונר, תפוקה רגילה 5,000 עמודים סטנדרטיים
12A7362 T630, T632, T634 High Yield Print Cartridge 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7468 T630, T632, T634 High Yield Return Program Print Cartridge for Labels 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7360 T630, T632, T634 Print Cartridge 5,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark T630n VE

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A7462 T630, T632, T634 - טונר, תפוקה גבוהה 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7460 T630, T632, T634 - טונר, תפוקה רגילה 5,000 עמודים סטנדרטיים
12A7362 T630, T632, T634 High Yield Print Cartridge 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7468 T630, T632, T634 High Yield Return Program Print Cartridge for Labels 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7360 T630, T632, T634 Print Cartridge 5,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A7462 T630, T632, T634 - טונר, תפוקה גבוהה 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7460 T630, T632, T634 - טונר, תפוקה רגילה 5,000 עמודים סטנדרטיים
12A7362 T630, T632, T634 High Yield Print Cartridge 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7468 T630, T632, T634 High Yield Return Program Print Cartridge for Labels 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7360 T630, T632, T634 Print Cartridge 5,000 עמודים סטנדרטיים
12A7465 T632, T634 - טונר, תפוקה גבוהה במיוחד 32,000 עמודים סטנדרטיים
12A7365 T632, T634 Extra High Yield Print Cartridge 32,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A7462 T630, T632, T634 - טונר, תפוקה גבוהה 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7460 T630, T632, T634 - טונר, תפוקה רגילה 5,000 עמודים סטנדרטיים
12A7362 T630, T632, T634 High Yield Print Cartridge 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7468 T630, T632, T634 High Yield Return Program Print Cartridge for Labels 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7360 T630, T632, T634 Print Cartridge 5,000 עמודים סטנדרטיים
12A7465 T632, T634 - טונר, תפוקה גבוהה במיוחד 32,000 עמודים סטנדרטיים
12A7365 T632, T634 Extra High Yield Print Cartridge 32,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A7462 T630, T632, T634 - טונר, תפוקה גבוהה 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7460 T630, T632, T634 - טונר, תפוקה רגילה 5,000 עמודים סטנדרטיים
12A7362 T630, T632, T634 High Yield Print Cartridge 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7468 T630, T632, T634 High Yield Return Program Print Cartridge for Labels 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7360 T630, T632, T634 Print Cartridge 5,000 עמודים סטנדרטיים
12A7465 T632, T634 - טונר, תפוקה גבוהה במיוחד 32,000 עמודים סטנדרטיים
12A7365 T632, T634 Extra High Yield Print Cartridge 32,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A7462 T630, T632, T634 - טונר, תפוקה גבוהה 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7460 T630, T632, T634 - טונר, תפוקה רגילה 5,000 עמודים סטנדרטיים
12A7362 T630, T632, T634 High Yield Print Cartridge 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7468 T630, T632, T634 High Yield Return Program Print Cartridge for Labels 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7360 T630, T632, T634 Print Cartridge 5,000 עמודים סטנדרטיים
12A7465 T632, T634 - טונר, תפוקה גבוהה במיוחד 32,000 עמודים סטנדרטיים
12A7365 T632, T634 Extra High Yield Print Cartridge 32,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A7462 T630, T632, T634 - טונר, תפוקה גבוהה 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7460 T630, T632, T634 - טונר, תפוקה רגילה 5,000 עמודים סטנדרטיים
12A7362 T630, T632, T634 High Yield Print Cartridge 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7468 T630, T632, T634 High Yield Return Program Print Cartridge for Labels 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7360 T630, T632, T634 Print Cartridge 5,000 עמודים סטנדרטיים
12A7465 T632, T634 - טונר, תפוקה גבוהה במיוחד 32,000 עמודים סטנדרטיים
12A7365 T632, T634 Extra High Yield Print Cartridge 32,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A7462 T630, T632, T634 - טונר, תפוקה גבוהה 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7460 T630, T632, T634 - טונר, תפוקה רגילה 5,000 עמודים סטנדרטיים
12A7362 T630, T632, T634 High Yield Print Cartridge 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7468 T630, T632, T634 High Yield Return Program Print Cartridge for Labels 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7360 T630, T632, T634 Print Cartridge 5,000 עמודים סטנדרטיים
12A7465 T632, T634 - טונר, תפוקה גבוהה במיוחד 32,000 עמודים סטנדרטיים
12A7365 T632, T634 Extra High Yield Print Cartridge 32,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A7462 T630, T632, T634 - טונר, תפוקה גבוהה 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7460 T630, T632, T634 - טונר, תפוקה רגילה 5,000 עמודים סטנדרטיים
12A7362 T630, T632, T634 High Yield Print Cartridge 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7468 T630, T632, T634 High Yield Return Program Print Cartridge for Labels 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7360 T630, T632, T634 Print Cartridge 5,000 עמודים סטנדרטיים
12A7465 T632, T634 - טונר, תפוקה גבוהה במיוחד 32,000 עמודים סטנדרטיים
12A7365 T632, T634 Extra High Yield Print Cartridge 32,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A7462 T630, T632, T634 - טונר, תפוקה גבוהה 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7460 T630, T632, T634 - טונר, תפוקה רגילה 5,000 עמודים סטנדרטיים
12A7362 T630, T632, T634 High Yield Print Cartridge 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7468 T630, T632, T634 High Yield Return Program Print Cartridge for Labels 21,000 עמודים סטנדרטיים
12A7360 T630, T632, T634 Print Cartridge 5,000 עמודים סטנדרטיים
12A7465 T632, T634 - טונר, תפוקה גבוהה במיוחד 32,000 עמודים סטנדרטיים
12A7365 T632, T634 Extra High Yield Print Cartridge 32,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
64004HE T640, T642, T644 - טונר בעל תפוקה גבוהה ליישומי מדבקות 21,000 עמודים סטנדרטיים
64016SE T640, T642, T644 - טונר שחור 6,000 עמודים סטנדרטיים
64016HE T640, T642, T644 - טונר שחור, תפוקה גבוהה 21,000 עמודים סטנדרטיים
64036HE T640, T642, T644 High Yield Print Cartridge 21,000 עמודים סטנדרטיים
64036SE T640, T642, T644 Print Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
64004HE T640, T642, T644 - טונר בעל תפוקה גבוהה ליישומי מדבקות 21,000 עמודים סטנדרטיים
64016SE T640, T642, T644 - טונר שחור 6,000 עמודים סטנדרטיים
64016HE T640, T642, T644 - טונר שחור, תפוקה גבוהה 21,000 עמודים סטנדרטיים
64036HE T640, T642, T644 High Yield Print Cartridge 21,000 עמודים סטנדרטיים
64036SE T640, T642, T644 Print Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
64004HE T640, T642, T644 - טונר בעל תפוקה גבוהה ליישומי מדבקות 21,000 עמודים סטנדרטיים
64016SE T640, T642, T644 - טונר שחור 6,000 עמודים סטנדרטיים
64016HE T640, T642, T644 - טונר שחור, תפוקה גבוהה 21,000 עמודים סטנדרטיים
64036HE T640, T642, T644 High Yield Print Cartridge 21,000 עמודים סטנדרטיים
64036SE T640, T642, T644 Print Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
64004HE T640, T642, T644 - טונר בעל תפוקה גבוהה ליישומי מדבקות 21,000 עמודים סטנדרטיים
64016SE T640, T642, T644 - טונר שחור 6,000 עמודים סטנדרטיים
64016HE T640, T642, T644 - טונר שחור, תפוקה גבוהה 21,000 עמודים סטנדרטיים
64036HE T640, T642, T644 High Yield Print Cartridge 21,000 עמודים סטנדרטיים
64036SE T640, T642, T644 Print Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
64004HE T640, T642, T644 - טונר בעל תפוקה גבוהה ליישומי מדבקות 21,000 עמודים סטנדרטיים
64016SE T640, T642, T644 - טונר שחור 6,000 עמודים סטנדרטיים
64016HE T640, T642, T644 - טונר שחור, תפוקה גבוהה 21,000 עמודים סטנדרטיים
64036HE T640, T642, T644 High Yield Print Cartridge 21,000 עמודים סטנדרטיים
64036SE T640, T642, T644 Print Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
64004HE T640, T642, T644 - טונר בעל תפוקה גבוהה ליישומי מדבקות 21,000 עמודים סטנדרטיים
64016SE T640, T642, T644 - טונר שחור 6,000 עמודים סטנדרטיים
64016HE T640, T642, T644 - טונר שחור, תפוקה גבוהה 21,000 עמודים סטנדרטיים
64036HE T640, T642, T644 High Yield Print Cartridge 21,000 עמודים סטנדרטיים
64036SE T640, T642, T644 Print Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
64004HE T640, T642, T644 - טונר בעל תפוקה גבוהה ליישומי מדבקות 21,000 עמודים סטנדרטיים
64016SE T640, T642, T644 - טונר שחור 6,000 עמודים סטנדרטיים
64016HE T640, T642, T644 - טונר שחור, תפוקה גבוהה 21,000 עמודים סטנדרטיים
64036HE T640, T642, T644 High Yield Print Cartridge 21,000 עמודים סטנדרטיים
64036SE T640, T642, T644 Print Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
64004HE T640, T642, T644 - טונר בעל תפוקה גבוהה ליישומי מדבקות 21,000 עמודים סטנדרטיים
64016SE T640, T642, T644 - טונר שחור 6,000 עמודים סטנדרטיים
64016HE T640, T642, T644 - טונר שחור, תפוקה גבוהה 21,000 עמודים סטנדרטיים
64036HE T640, T642, T644 High Yield Print Cartridge 21,000 עמודים סטנדרטיים
64036SE T640, T642, T644 Print Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
64004HE T640, T642, T644 - טונר בעל תפוקה גבוהה ליישומי מדבקות 21,000 עמודים סטנדרטיים
64016SE T640, T642, T644 - טונר שחור 6,000 עמודים סטנדרטיים
64016HE T640, T642, T644 - טונר שחור, תפוקה גבוהה 21,000 עמודים סטנדרטיים
64036HE T640, T642, T644 High Yield Print Cartridge 21,000 עמודים סטנדרטיים
64036SE T640, T642, T644 Print Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים
64416XE T644 - טונר שחור, תפוקה גבוהה במיוחד 32,000 עמודים סטנדרטיים
64404XE T644 - טונר, תפוקה גבוהה במיוחד, ליישומי מדבקות 32,000 עמודים סטנדרטיים
64436XE T644 Extra High Yield Print Cartridge 32,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
64004HE T640, T642, T644 - טונר בעל תפוקה גבוהה ליישומי מדבקות 21,000 עמודים סטנדרטיים
64016SE T640, T642, T644 - טונר שחור 6,000 עמודים סטנדרטיים
64016HE T640, T642, T644 - טונר שחור, תפוקה גבוהה 21,000 עמודים סטנדרטיים
64036HE T640, T642, T644 High Yield Print Cartridge 21,000 עמודים סטנדרטיים
64036SE T640, T642, T644 Print Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים
64416XE T644 - טונר שחור, תפוקה גבוהה במיוחד 32,000 עמודים סטנדרטיים
64404XE T644 - טונר, תפוקה גבוהה במיוחד, ליישומי מדבקות 32,000 עמודים סטנדרטיים
64436XE T644 Extra High Yield Print Cartridge 32,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
64004HE T640, T642, T644 - טונר בעל תפוקה גבוהה ליישומי מדבקות 21,000 עמודים סטנדרטיים
64016SE T640, T642, T644 - טונר שחור 6,000 עמודים סטנדרטיים
64016HE T640, T642, T644 - טונר שחור, תפוקה גבוהה 21,000 עמודים סטנדרטיים
64036HE T640, T642, T644 High Yield Print Cartridge 21,000 עמודים סטנדרטיים
64036SE T640, T642, T644 Print Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים
64416XE T644 - טונר שחור, תפוקה גבוהה במיוחד 32,000 עמודים סטנדרטיים
64404XE T644 - טונר, תפוקה גבוהה במיוחד, ליישומי מדבקות 32,000 עמודים סטנדרטיים
64436XE T644 Extra High Yield Print Cartridge 32,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
64004HE T640, T642, T644 - טונר בעל תפוקה גבוהה ליישומי מדבקות 21,000 עמודים סטנדרטיים
64016SE T640, T642, T644 - טונר שחור 6,000 עמודים סטנדרטיים
64016HE T640, T642, T644 - טונר שחור, תפוקה גבוהה 21,000 עמודים סטנדרטיים
64036HE T640, T642, T644 High Yield Print Cartridge 21,000 עמודים סטנדרטיים
64036SE T640, T642, T644 Print Cartridge 6,000 עמודים סטנדרטיים
64416XE T644 - טונר שחור, תפוקה גבוהה במיוחד 32,000 עמודים סטנדרטיים
64404XE T644 - טונר, תפוקה גבוהה במיוחד, ליישומי מדבקות 32,000 עמודים סטנדרטיים
64436XE T644 Extra High Yield Print Cartridge 32,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark T650n + duplex

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
T650A11E T650, T652, T654 7,000 עמודים סטנדרטיים
T650H11E T650, T652, T654 High Yield 25,000 עמודים סטנדרטיים
T650H21E T650, T652, T654 High Yield Print Cartridge 25,000 עמודים סטנדרטיים
T650H04E T650, T652, T654 High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 25,000 עמודים סטנדרטיים
T650A21E T650, T652, T654 Print Cartridge 7,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark T650dn + extra drawer

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
T650A11E T650, T652, T654 7,000 עמודים סטנדרטיים
T650H11E T650, T652, T654 High Yield 25,000 עמודים סטנדרטיים
T650H21E T650, T652, T654 High Yield Print Cartridge 25,000 עמודים סטנדרטיים
T650H04E T650, T652, T654 High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 25,000 עמודים סטנדרטיים
T650A21E T650, T652, T654 Print Cartridge 7,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark T650n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
T650A11E T650, T652, T654 7,000 עמודים סטנדרטיים
T650H11E T650, T652, T654 High Yield 25,000 עמודים סטנדרטיים
T650H21E T650, T652, T654 High Yield Print Cartridge 25,000 עמודים סטנדרטיים
T650H04E T650, T652, T654 High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 25,000 עמודים סטנדרטיים
T650A21E T650, T652, T654 Print Cartridge 7,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark T652n + built-in duplex

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
T650A11E T650, T652, T654 7,000 עמודים סטנדרטיים
T650H11E T650, T652, T654 High Yield 25,000 עמודים סטנדרטיים
T650H21E T650, T652, T654 High Yield Print Cartridge 25,000 עמודים סטנדרטיים
T650H04E T650, T652, T654 High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 25,000 עמודים סטנדרטיים
T650A21E T650, T652, T654 Print Cartridge 7,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark T652dn+ extra drawer

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
T650A11E T650, T652, T654 7,000 עמודים סטנדרטיים
T650H11E T650, T652, T654 High Yield 25,000 עמודים סטנדרטיים
T650H21E T650, T652, T654 High Yield Print Cartridge 25,000 עמודים סטנדרטיים
T650H04E T650, T652, T654 High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 25,000 עמודים סטנדרטיים
T650A21E T650, T652, T654 Print Cartridge 7,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark T652n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
T650A11E T650, T652, T654 7,000 עמודים סטנדרטיים
T650H11E T650, T652, T654 High Yield 25,000 עמודים סטנדרטיים
T650H21E T650, T652, T654 High Yield Print Cartridge 25,000 עמודים סטנדרטיים
T650H04E T650, T652, T654 High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 25,000 עמודים סטנדרטיים
T650A21E T650, T652, T654 Print Cartridge 7,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark T654n + built-in duplex

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
T650A11E T650, T652, T654 7,000 עמודים סטנדרטיים
T650H11E T650, T652, T654 High Yield 25,000 עמודים סטנדרטיים
T650H21E T650, T652, T654 High Yield Print Cartridge 25,000 עמודים סטנדרטיים
T650H04E T650, T652, T654 High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 25,000 עמודים סטנדרטיים
T650A21E T650, T652, T654 Print Cartridge 7,000 עמודים סטנדרטיים
T654X11E T654 Extra High Yield 36,000 עמודים סטנדרטיים
T654X21E T654 Extra High Yield Print Cartridge 36,000 עמודים סטנדרטיים
T654X04E T654 Extra High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 36,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark T654dn + extra drawer

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
T650A11E T650, T652, T654 7,000 עמודים סטנדרטיים
T650H11E T650, T652, T654 High Yield 25,000 עמודים סטנדרטיים
T650H21E T650, T652, T654 High Yield Print Cartridge 25,000 עמודים סטנדרטיים
T650H04E T650, T652, T654 High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 25,000 עמודים סטנדרטיים
T650A21E T650, T652, T654 Print Cartridge 7,000 עמודים סטנדרטיים
T654X11E T654 Extra High Yield 36,000 עמודים סטנדרטיים
T654X21E T654 Extra High Yield Print Cartridge 36,000 עמודים סטנדרטיים
T654X04E T654 Extra High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 36,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark T654n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
T650A11E T650, T652, T654 7,000 עמודים סטנדרטיים
T650H11E T650, T652, T654 High Yield 25,000 עמודים סטנדרטיים
T650H21E T650, T652, T654 High Yield Print Cartridge 25,000 עמודים סטנדרטיים
T650H04E T650, T652, T654 High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 25,000 עמודים סטנדרטיים
T650A21E T650, T652, T654 Print Cartridge 7,000 עמודים סטנדרטיים
T654X11E T654 Extra High Yield 36,000 עמודים סטנדרטיים
T654X21E T654 Extra High Yield Print Cartridge 36,000 עמודים סטנדרטיים
T654X04E T654 Extra High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 36,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark T656dne

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
T650A11E T650, T652, T654 7,000 עמודים סטנדרטיים
T650H11E T650, T652, T654 High Yield 25,000 עמודים סטנדרטיים
T650H21E T650, T652, T654 High Yield Print Cartridge 25,000 עמודים סטנדרטיים
T650H04E T650, T652, T654 High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 25,000 עמודים סטנדרטיים
T650A21E T650, T652, T654 Print Cartridge 7,000 עמודים סטנדרטיים
T654X11E T654 Extra High Yield 36,000 עמודים סטנדרטיים
T654X21E T654 Extra High Yield Print Cartridge 36,000 עמודים סטנדרטיים
T654X04E T654 Extra High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 36,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
W84020H W840 Toner Cartridge 30,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
W84020H W840 Toner Cartridge 30,000 עמודים סטנדרטיים

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
W84020H W840 Toner Cartridge 30,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark W850dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
W850H21G W850 High Yield Toner Cartridge 35,000 עמודים סטנדרטיים

Lexmark W850n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
W850H21G W850 High Yield Toner Cartridge 35,000 עמודים סטנדרטיים