מהירויות עמוד לפי ISO

מהי מהירות עמוד לפי ISO?

התקני הדפסה דיגיטליים עשויים להפיק עמודים מודפסים בשיעור שונה מהמהירות הרגילה עקב גורמים שונים. הם כוללים אך אינם מוגבלים לגורמים כמו מחשב מארח, מנהל התקן, יישום, מערכת הפעלה, סוג החיבור למדפסת (USB, ‏Ethernet, אלחוטי) וכוח המחשוב של ההתקן. בנוסף, מהירות ההדפסה יכולה להיות מושפעת ממאפייני עבודה דוגמת שחור ולבן לעומת צבע, מספר העמודים להדפסה, פלט חד-צדדי או דו-צדדי, הגדרות איכות, מספר ההעתקים, גודל וסוג הנייר, תכולת המסמך ומורכבות המסמך. 
תקן ISO/IEC 24734 מפרט שיטה למדידת הפרודוקטיביות של התקני הדפסה דיגיטליים באמצעות קובצי בדיקה שונים, יישומים משרדיים ומאפייני עבודת הדפסה, על נייר רגיל ובמצב ברירת מחדל. התקן החל על התקני שחור לבן וצבע, והתקנים לתפקוד יחיד או לתפקודים מרובים, בלא קשר לטכנולוגיית ההדפסה (למשל הזרקת דיו, לייזר וכדומה).

תקן ISO/IEC 24734 מאפשר ליצרנים של התקני הדפסה דיגיטליים למדוד פרודוקטיביות של התקני הדפסה דיגיטליים שונים באמצעות שיטות מדידה עקביות.

בדיקה

הבדיקות מבוצעות כאשר ההתקן מוגדר לתנאי ברירת מחדל ושימוש בנייר הרגיל שמומלץ. בהתקני צבע, בדיקות שחור ולבן מבוצעת על-ידי הגדרת ההתקן להדפסה במצב שחור ולבן. הבדיקות מבוצעות עבור הדפסת חד-צדדית, וגם עבור הדפסה דו-צדדית אם הדפסה דו-צדדית אוטומטית מהווה סטנדרט בהתקן. 

קובצי בדיקה כוללים ארבעה עמודים מודפסים באמצעות ‏™Adobe Reader, ‏™Microsoft Word וכן ‏™Microsoft Excel כאשר מספר הקבוצות (העתקים) משתנה כדי ליצור עבודות הדפסה באורכים שונים.

קובץ בדיקה של ™Adobe Reader

Example Test Files for Adobe Reader

קובץ בדיקה של ‏™Microsoft Word

Example Test Files for Adobe Reader

קובץ בדיקה של ‏™Microsoft Excel

Example Test Files for Adobe Reader

נבדקים שלושה אורכים שונים של עבודה

1. עבודות קצרות

הדפסות יחידות של כל קובץ בדיקה

2. עבודות בינוניות

הדפסות מרובות של כל קובץ בדיקה, כך שמרחשות כ- 30 שניות הדפסה לאחר שקובץ שלם מודפס פעם אחת

3. עבודות ארוכות

הדפסות מרובות של קובץ PDF לבדיקה, כך שמרחשות כ- 4 דקות של הדפסה נוספת לאחר שקובץ שלם מודפס פעם אחת (חד-צדדי בלבד).

משתמשים בשלוש שיטות לתזמון הדפסה

ממוצע הזמן של הדפסת כל קובץ בדיקה של ארבעת העמודים פעם אחת, מאתחול עבודת ההדפסה במחשב המארח עד ליציאה השלמה של העמוד האחרון (העמוד הרביעי) של הקובץ, לרבות זמן העיבוד של עבודת ההדפסה הראשונה. הזמן הנובע ממדידה זו נקרא First Set Out Time ‏(FSOT).

ממוצע התמונות להדפסה לדקה כפול קובצי הבדיקה של ארבעת העמודים, כלומר מדידה של המהירות הממוצעת שבה ההתקן מפיק עמודים נמדד מאתחול העבודה ועד ליציאה השלמה של העמוד האחרון של העבודה, לרבות זמן העיבוד של עבודת ההדפסה הראשונה. ה- IPM ‏(images per minute - תמונות לדקה) הנובע ממדיה זו נקרא Effective Throughput ‏(EFTP). ממוצע התמונות להדפסה לדקה כפול קובצי הבדיקה של ארבעת העמודים, נמדד מהיציאה השלמה של העמוד האחרון של ההדפסה הראשונה של קובץ הבדיקה, ועד ליציאה השלמה של העמוד האחרון של העבודה, שמהווה את המדידה של שיעור ההדפסה להוציא את זמן העיבוד של עבודת ההדפסה הראשונה. ה- IPM ‏(images per minute - תמונות לדקה) הנובע ממדיה זו נקרא Estimated Saturated Throughput ‏(ESAT).

התוצאות מדווחות עבור כל קובץ והן גם הממוצע של כל הקבצים

  • FSOT עבור עבודות קצרות.
  • EFTP עבור עבודות קצרות, בינוניות וארוכות.
  • ESAT עבור העבודה הבינונית. בדרך כלל Lexmark מפרסמת את ממוצע ה- ESAT IPM עבור הדפסה חד-צדדית.

מה זה ISO?

ISO ‏(International Organization for Standardization) הוא הארגון הגדול בעולם שמפתח ומפרסם סטנדרטים בינלאומיים.

ISO הוא רשת של מכוני סטנדרטים ארציים של 157 ארצות, אחד בכל ארץ, עם מזכירות כללית שנמצאת בג'נבה שבשוויץ, שמתאמת את פעולות המערכת. ISO הוא ארגון לא ממשלתי המהווה גשר בין הציבור לבין המגזר הפרטי. רבים מהמכונים החברים בארגון מהווים חלק מהמבנה הממשלתי של ארצותיהם, או שקיבלו מנדט ממשלותיהם. לחברים אחרים יש שורשים באופן בלעדי במגזר הפרטי, והם הוקמו על-ידי שותפויות לאומיות או איגודים תעשייתיים. לפיכך, ISO מאפשר להגיע לקונצנזוס לגבי פתרונות העונים הן לצרכים העסקיים והן לצרכים החברתיים הרחבים יותר.

לקבלת מידע נוסף על ISO ראה www.iso.org

פרטים על הסטנדרטים להדפסה ISO/IEC זמינים בכתובת www.iso.org