Unison Toner

חיוני לביצועי מערכת ההדפסה של Lexmark*

מדע טונר מתקדם - מספיק עוצמתי כדי לספק איכות תמונה

מצוינת בעקביות, אמינות של מערכת עם תוחלת חיים ארוכה

וקיימות מדהימה - והכל במערכת הדפסה חדשנים שאינה

זקוקה לניעור.

Clock icon to represent saving time

חיסכון בזמן

מערכת ההדפסה של Lexmark שמתוכננת  גבוהיםופרודוקטיביות מוגדלת, מופעלת על-ידי טונר Unison. הודות לנוסחה שלו, Unison מתחיל להדפיס מוקדם יותר מאשר טונרים אחרים, לפיכך לא תבזבז זמן בהמתנה להדפסת המסמכים!

Light icon to represent innovative design

תכנון חדשני

לנוסחה הייחודית של טונר Unison יש תכונות ומאפייני ביצועים

מיוחדים המאפשרים שימוש ללא צורך בניעור והופכים את 

התכונות העיקריות של המוצר לאפשריות.

Icon to represent monitoring supplies

תכונות מתקדמות של חומרים מתכלים

Lexmark מבטלת את הצורך בניחושים כשמדובר בחומרים מתכלים! המדפסת תפיק התראה אוטומטית כאשר רמת החומרים המתכלים נעשית נמוכה. כאשר הרמה ממש נמוכה, המדפסת תציג את המספר המשוער של עמודים שנותרו, כך שתדע תמיד מתי בדיוק נדרשת החלפה של חומרים מתכלים.


איכות תמונה מצוינת בעקביות

באמצעות טונר , תקבל בעקביות איכות הדפסה מצוינת ופרודוקטיביות מוגדלת במשרד. מסמכים המודפסים באמצעות טונר Unison נראים נהדר מהעמוד הראשון ועד לאחרון כיוון שזו נוסחה שתוכננה בצורה בלעדית. בהדפסת שחור-לבן, טונר Unison מספק צבעי שחור עמוקים וגווני אפור חלקים עם פרטים חדים. בצבע, טונר Unison מספק צבע עשיר ומלא חיים עם פרטים מדויקים. גם כאשר הרמה במיכל נמוכה, אין דהייה ואין צורך לנער את המיכל.

אמינות של מערכת עם תוחלת חיים ארוכה

איכויות החיכוך הנמוכות והבלעדיות של טונר Unison מגבירות את זרימת הטונר ותורמות ליכולות ההעברה היעילה שלו לדף. טונר Unison מפחית בלאי פנימי בחלקים עם תוחלת חיים  ארוכה ומגן על מערכת ההדפסה. מערכת ההדפסה - עם תכנון של טונר ויחידת הדמיה נפרדים ו- Fuser לתפוקה גבוהה - ממקסמת את תוחלת החיים הארוכה של הרכיבים ומספקת אמינות לטווח ארוך, ובסופו של דבר חוסכת זמן, כסף ותורמת לאיכות הסביבה.

קיימות מדהימה

טונר Unison הוא קפיצה מהפכנית לקיימות. בהתאם למחקר

במחזור חיים שנעשה על-ידי חברה בלתי תלויה, לטכנולוגיית מיכלי הטונר של Unison יש טביעת רגל פחמנית לעמוד הקטנה ב- 46% לעומת המתחרה הגדולה ביותר של Lexmark.*

טונר Unison הוא קפיצה מהפכנית לקיימות. בהתאם למחקר

במחזור חיים שנעשה על-ידי חברה בלתי תלויה, לטכנולוגיית מיכלי הטונר של Unison יש טביעת רגל פחמנית לעמוד הקטנה ב- 46% לעומת המתחרה הגדולה ביותר של Lexmark.**

*לא כל התכונות זמינות בכל המכשירים.

**מבוסס על השוואה בין מכשירי A4 שנערכה עבור Lexmark על ידי WSP Environment and Energy, LLC ב-2012.


lccp-newlogo

Lexmark נוקטת מדניות של אפס זריקה לפסולת של המיכלים שלנו - באמצעות שימוש חוזר או מיחזור של כל המיכלים שלנו דרך ה'תוכנית לאיסוף מיכלים של Lexmark'. התוכנית ניתנת ללא תשלום וזמינה בלמעלה מ- 60 ארצות. זמינות התוכנית משתנה מארץ לארץ.

קבל מידע נוסף


Lexmark Toner Rewards

התוכנית Lexmark Rewards נותנת לך טונר וערכת הדמיה בחינם וחיסכון מיוחד בחומרים מתכלים עבור מדפסת Lexmark המשתתפת בתוכנית, בעת שאתה מחזיר מיכלים ל- Lexmark לשם מיחזור. זמינות התוכנית משתנה מארץ לארץ.

במבט מהיר


Unison_Brochure
הורד חוברת

Unison חוברת למוצרי טונר