Lexmark program za prikupljanje praznih spremnika (LCCP) | Lexmark Hrvatska

Lexmark program za prikupljanje praznih spremnika (LCCP)

Zaštita okoliša je dio naše osobine.

Kao pružatelj ispisnih rješenja, Lexmark proizvodi i distrubuira milijune potrošnog materijala svake godine, uključujući tinte, tonere i papir. Za našu tvrtku, normalno je da za vrijeme trajanja pisača, najznačajniji utjecaj na okoliš ima papir, ali ne treba zaboraviti i utjecaj tonera. Svaki Lexmark toner je dizajniran da daje najbolju kvalitetu ispisa i svaki toner se može vratiti i reciklirati i na taj način sačuvati okoliš.

Saznajte više

Lexmark je pokrenuo program za prikupljanje praznih tonera (LCCP) kako bi ohrabrio Vas, naše korisnike da jednostavno reciklirate prazan Lexmark toner. Ovaj program je dizajniran kako bi pomogao osigurati da svaki prazan toner bude pravilno obrađen, ponovno upotrebljen ili recikliran; rezultat je manje otpada. Lexmarkov program povrata praznih tonera je besplatan i dizajniran je za jednostavnu oputrebu.

kako vratiti prazan inkjet spremnik

kako vratiti prazan toner